Главная / Чамъият / Усулхои алокаи чинси

Усулхои алокаи чинси

Усули гойидан – алокаи чинси: Мехохед, ки дар бораи алокаи чинси (алокаи чинси) харчи зиёдтар маълумот ба забони точики бигиред? Пас матни мазкур бароятон нихоят муфид аст.

Ба забони точики калимаи «Секс» дар байни мардум чамчун «Гойидан» ё «Гой-гояк» маълум аст. Худ секс калимаи англиси «Sex» буда маънояш  алокаи чинси мебошад. Яъне секс алокаи чинси мардона «Кер» ва занона «Кус» ва ё байни ду хамчинс яъне «Зан ва Зан»  ё «Мард ва Мард» мебошад.

usulАлбата дар хондани ин матн шумо шояд дар хайрат монед, ки чунин мавод дар интеренет монда шудааст ва магар ин шармандаги нест. Лек кайд кард, ки дар ин тахияи ин матн харакат карда шудааст, ки дар бораи секс барои мардуми дорандаи забони точики ба лафзи омафахм хеле сода карда баён карда шавад, то ин ки онхо дар мавриди алокаи чинси тасавуроти дуруст ва бештарро гирифта дар зиндаги ба хатогихо рох надиханд. Ин зарурияти замона аст ва хубтараш илми зиёдтар дар бораи алокаи чинси донист назар ба оне, ки аз бехабари ба хар гуна камбудихо рох додан. Ин матн пеш аз хама ба чавонон ва хусусан оиладоршавхо хело муфид аст.

Бубинед, ки имрузхо дар байни кудакон ва хусусан писарбачахо аз сини нихоят хурд ва хатто 2-3 солаги ба хакораткуни машгул буда ибораи «Очата бугом», «Мегомта», «Бугомта», «Дар кусат гом», «Дар кунут бгом» ва гайрахоро мешунавед, ки ин нишонаи маданияти пасти мардуми фарзандору чамъияти ин кудаконро мепарварида мебошад.

Баъзеи калонсолон ба сину соли худу сини кудакон нигох накарда бемасъулиятона ба онхо хакораткуниро меомузонанд ва аз дури хандида мешинанд, ки чи хел бо хакоратхои шахвати якдигариро дашном мекунанд. Чунин амалхои дашноми дурушт дар чойхои чамъияти на ба нишонахои баланди инсонпарвари рост намеояд ва на ба талаботхои дини Ислом.

Секс на танхо байни одам ба амал меояд балки байни хайвонхо, парандахо, хазандахо ва кариб байни хаммаи чонварони зинда. Алокаи чинси (секс) дар баъзе холатхо байни чанде аз хайвонхо бо назардошти сохти табиатии худ ба амал намеояд, ки ба мисоли он организмхои хурд чун «Амёба» мебошад.

Барои чи секс – алокаи чинси лозим ва тарзхои он кадомхоянд?

Секс ба точики одди карда гуем – гойгояк ин амалест ки барои конеъ кардани талаботхои шахвонии чони зинда мебошад. Секс ин кайф ва воситаи баланд кардани таъб (настроение) мебошад. Аз кайфи секс ягон чиз зиёдтар кайф намедихад ва хатто героину арак. Хисёти шахвонии дар сину соли муайян ба миён меояд ва инро ба забони исломи «сини балогат» мегуянд. Барои одам сини балогат 8-9 сол огоз метавон буд ва ин вобаста ба чинс аст. Яъне дар сини 8 солаги алакай духтарон метавонанд дар натичаи алокаи чинси хисёти узви чинсии худро пайдо карда ба бордор шудан сабабгор шаванд. Писарон бошанд метавонанд алакай дар сину соли 10-12 духтаронро бордор карда падар шаванд. Лек аз нигохи конун сини балогат аз 16-18 солаги боло аст.

Асосан секс барои афзоиши шумораи чони зинда тавасутти алокаи чинси мукобил лозим аст. Лек солхои охир алакай одамизод шумораи зиёд шудани чони зиндаро бе секс хам дарёфтааст ва инро «Бороршавии сунни» ва ё «Парвариши суни» меноманд.

НАМУДХОИ ТАРЗИ СЕКС БО ДУХТАР:

Точики одди зери мафхуми секс факат алокаи мард ва занро мефахмад, вале ин холат на дар хама вакт чуни наст. Алокаи чинси метавонад байни занхо ва ё байни мардхо ба миён ва чунин тарзи алокаи чинсиро гомосексуалист мегуянд. Боз холатхое хастанд, ки хамзамон байни чинсхои гуногун алокаи чинси ба вукуъ пайвандад ва инро бисексуализм мегуянд. Масалан агар марде хам бо марди дигаре метонад алокаи чинси намояд ва хам бо зане секс кунад. Агар мард бо марди дигар алокаи чинси кунад пас онро кунте  мегуянд ва агар мард марди дигарро гояд пас уро «Бачабоз» ё “Бачабози” мегуянд. Лек агар зан бо зани дигар алокаи чинси кунад пас онхоро «Лесбиянка», мегуянд.

Саволе ба миён меояд, ки чаро байни ду чинси ба хам монанд алокаи чинси ба миён меояд.  Чавоб дар он аст, ки ин нафарон аз нигохи илми тиб беморанд ва табобати чунин касал кариб ки нест. Дар мамлакатхои аврупои ва Амрико алокахои чинси аз нигохи давлат конуни аст ва хатто чамъият онро бе ягон назари бад эътироф мекунад. Лек дар давлатхои мусалмони ва давлатхои Осиё алокаи чинсие, ки байни хамчинсон ба вукуъ мепайвандад, амали гайриконуни буда махкум ва чазо дода мешавад. Яъне Ислом танхо алокаи чинсии байни марду занро ичозат додааст.

УСУЛХОИ СЕКС КАРДАН

            Дар пояён усулхои коидахои секс – алокаи чинси карданро номбар карда шудааст, ки барои истифода бурдан муфид аст.

 1. Барои алокаи чинси кардан пеш аз хама сину соли аз чихати конуни дар балогат будани ишкварзон ба инобат гирифта шавад. Дар Точикистон барои ба алокаи чинси машгул будан на кам аз 18 сол бояд дошт. Хангоми ин меъёр риоя нашудан нафарони чинояткор шояд мучозотонида мешаванд ва хатто хабс карда шаванд;
 2. Розигии тарафайни ишкварзон (Мард ва хам Зан). Дар холати ичро нашудан мучозот то хабс шудан пешбини шудааст. Баробари ин розигии хешон, волидайн ва хатто дусту хамсояхо низ ба маврид аст.
 3. Мухаббат (Ишк), хамдигарфахми ва эхтиром. То ин ки ахди басташаванда пурзур, дурудароз, камзарар ва хуб бошад пеш аз амали ишкварзи – секс тавсия карда мешавад, ки бо он нафаре ин муносибатро ба рох монд, ки агар ин унсурхои номбаршуда мавчуд бошанд.
 4. Аз нуктаи назари тиб барои алокаи чинси кардани иштирокчиён саломати бардавом дошта бошанд ва ба беморихои-касалихои хавфнок мубтало нашуда бошанд. Дар холати риоя нашудани ин талабот аз огози соли 2016 шахсони гунахкор шояд ба чавобгарии маъмури кашида мешаванд ва бар иловаи ин дар натичаи чунин алока метавон фарзандони носолим пайдо шавад, ки барои чамият ва худи хамон кудакон зиндаги душвору дахшатовар шавад. Масалан кудакони ба бемории ВИЧ/СПИД мубталошуда таваллуд шуда фавтанд ва ин гунохи волидайнон ва чамъият шавад.
 5. Ахди конуни дар бораи оиладори кардан. Яъне кайди Сабти аснодии холати шахрванди (САХШ  ЗАГС) дар идораи давлати пешаки ба кайд гирифта шавад. Дар холати риоя накардани ин талабот шояд мучозоти маъмури аз тарафи макомотхои давлати, пешбини шаванд.
 6. Барои шахсони мусалмон ахди исломи яъне, Никох кардан зарур аст. Дар холати бе никох алокаи чинси кардан обруи шахсони ишкварз ва наздикони онхо дар байни чамъият паст шуда норохатии рухии дурударози чандинсолаи онхо мешавад.
 7. Ба инобат гирифтани рузи хайз. Ба занхое, ки рузи хайзрониашон мебошад ба мардхо инро хабар диханд ва ичозати алокаи чинсиро надиханд. Зеро дар давраи хайзронии занхо, ки такрибан дар як мох як маротиба руй медихаду дар он хунрави аз бадан тавасути чинси занона руй медихад эмин дошатан аз воридшавии харгуна чисм ба дохили зан эмин доштан лозим. Вагарна ягон микроб ё вирус ба дохили зан даромада бемории вазнин шудан эхтимол дорад.
 8. Тозагии бадан. Пеш аз алокаи чинси, пок кардани бадан ба иштирокчиёни секс кафолати рохати зиёд ва бехатари аз хар гуна беморихо бештар аст. Барои ин обози (гусл) кардан, пок кардани бадан аз муи нолозима ки дар таги каш (даст), байни по, ва хатто чои баромадани махрач. Дар холати ичро накардани ин талабот иштирокчиёни алокаи чинси кайфияти камтар мегиранд ва хатто ин метавонад барои барпо нашудани алокаи чинси ва бархам хурдани алокаи минбаъдаи дурудароз шавад. Инчунин аз буи бад (бадбуй) нафрати касро метавонад байни якдигар пайдо намояд ва муносибаи чинсдорон бад кунад.
 9. Зеб додани бадан. Зеби муи сар, овехтани хар гуна маводхои зебанда аз чумла: халка, соат, ангуштарин ва гайра. Дар холати зеб надодан иштирокчиёни секс чандон таъбашон баланд шояд нашавад. Барои ин пешаки пурсидан аз якдигар шояд фоида дихад.
 10. Либоси хубу аъло пушидан. Харакат намоед, ки либоси шумо нав, зебо ва тоза бошад. Лек либоси зиёд вакти огози сексро медорад ва метонад таъби касро хира кунад. Либосе пушед, ки ба чинси мукобил маъкул шавад. Масалан шахсоне хастанд, ки либоси аврупоиро дуст медоранд вале шумо бо либоси милли онро чандон ба ларза намеоред.
 11. Хушбуй кардан. Истифодаи атр, собун, шампун, духи, дизодарант, крем ва гайрахо шахвонии касро зиёд карда тапиши дилро зиёд мекунад ва
 12. Одоби муомила. Пеш аз алокаи чинси кардан (секс) нафарон харчи хуб муомила намоянд, хамон кадар секси онхо ширину дуру дароз ва пайваста мешавад.
 13. Сухани бехуда нагуфтан. Дар вакти секс сухан кардан тавсия карда намешавад, чун ки суханхои гуногун метавонад фикро парешон карда сексро бархам дихад. Ба баъзехо суханхои ширин ба мисли мурамта, хурамта, ту аз мани, чони ширин, ту буккачаи ман, фасонаки ман, ва дигар суханхои лазиз шахвати касро баланд карда ба зуд баромадани кайф мусоидат мекунад.
 14. Шарми зиёд. Дар вакти секс одатан точикон ва хусусан духтарони точик бенихоят шармгин хастанд. Аз як чихат ин дуруст вале шарми зиёд ин бехабари аз лаззати кайфи секс аст ва аз дигар тараф ин метавонад кайфи дигар нафарро шиканад. Баъзехо аз шарми зиёд хатто аз ба тарс афтида ба беморихои рухи меафтанд. Барои хамин хам духтаронро тавсия аст, ки пеш аз алокаи чинси бо занхои калонсоли хирадманд вобаста ба секс маълумоти кофи гиранд.
 15. Ба чашми якдигар нигаристан. Инсон хангоми ба чашми якдигар нигаристан тапиши дилаш зиёд мешавад ва мухаббати зиёда шуда алокаи чинси асалтар мешавад. Ба чашми якдигар нигаристан на танхо пеш аз секс балки тули тамоми вохурихо кайфиятро зиёда мегардонад.
 16. Дар чойи ором ва форам. Харакат кунед, ки чойи секс мекардаги аз овози мардум, хайвонхо, наклиёт ва гайрахо дур бошад. Вагарна шуморо парешонхол карда кайфро вайрон мекунад. Барои баъзехо чойи орому форам даруни мошин аст ва ин вобаста аст аз таъби худи хамон одам.
 17. Чогахи нарму тоза ва боду хавои тоза. Асосан бисёрии мардум барои секс кардан чойи мулоим, тоза ва хавои форам доштаро интихоб мекунад, тоин ки рохат ба дарачаш шавад.
 18. Шиками сер. Бехуда дар байни мардакхо ривоят нест, ки шиками сер куввати кер. Яъне дар асл алокаи чинси амали хело серхаракат аст ва дар ин маврид мардхо бисёр харакат карда кувваи худро зиёд сарф мекунанд ва барои хамин хам шиками онхо бояд аз гизохои фоиданоктар пур бошад. Масалан харбуза, гуштбирён, чормагз, бодом, писта, ачир ва хавло хело фоиданок аст барои чи зан ва чи мард.
 19. Таъби болида доштан. Харакат кунед, ки пеш аз секс таъби худро хира накунед ва бо касе чанд нашавед. Таъби хира мардинаи мардакро ва кайфи шахсро гум мекунад ва секс бе натичаву берохат мешавад.
 20. Суруду таронаи хуб мондан. Фаромуш накунед, ки дар вакти секс суруди ором ва хусусан оханги форам ёри ба асалшавии алокаи чинси мусоидат мекунад.
 21. Хонаи на чандон торику равшан ва хилват. Хонаи нихоят торик барои надидани бадани кас сабаб мешавад ва кас метонад аз надидани бадан чандон рохати зиёд набинад. Инчунин равшании зиёд низ ба шарми зиёд меорад. Барои хамин хона бояд нимторик бошад.
 22. Осон кардани алокаи чинси. Баъзехо сексро мушкил мекунанд ва аз ин лаззати зиёд намегиранд. Тавсия мешавад, ки дар секс харакату шаклхои гуногуни сексро истифода баранд ва ин имконият медихад ки секс бароятон завкмандатр дар солхои тулони шавад. Гарчанде кас пир шаваду вале хелхои сексро гуногун кунад пас барои шарикаш ин шавковар ва серталабтар мешавад.
 23. Истифодаи маводхои хифзкунанда. Агар шарики шумо ва ё худатон бемории гузаранда дошта бошед ва ё надонед, ки саломатии бардавомро шаркатон дорад пас худро бо маводхои хифзкунанда аз касалихо эмин доред. Масалан истифодаи презерватив.
 24. Тамошо кардани маводхои порнографи ё хурдани дору. Холатхое хастанд, ки хисёти шахвони паст аст ва зарурияти ёрии чизе ё касе лозим. Дар ин холат дорухои махсуси ёридиханда ва ё тамошо кардани маводхои порнографи низ метонад ёрдам кунад, ки секс барпо шавад.

РИОЯИ ИН  УСУЛХО КАФОЛАТИ ТАЪБИ БОЛИДА АСТ!

 

Рабство

Дар борамон

Инчунин кобед

perepis

Аз 1-уми октябр дар Точикистон баруйхатгирии ахоли огоз мегардад

Аз 01.10.2020 дар Точикистон фаъолияти баруйхатгири – баруйхатгирии ахоли огоз мегардад. Дар ин бора дар …