Главная / Маданият ва санъат / Тасвирхои руйисанги (хат, ранг, хачм)

Тасвирхои руйисанги (хат, ранг, хачм)

Таърихи ниёгони мо дар ёдгорихои маъмули археологии Киргизистон – тасвирхои руйисанги пешниход шудаанд.

Барои хар нафари мо, надонистани таъриху фарханги кишвари азиз ва мардуми худ, дарки забон ва фарханги маънавии халкхои дигарро нихоят душвор мегардонад.

Мо бояд маълумоти таърихи ва чугрофиро дар бораи Саймалу- Тош (тасвирхои руйисанги), ки то замони мо расида омадаанд, биомузем.

Саймалу-Тош дар вилояти Чалол-Обод дар болооби дарёи Когарти силсилакуххои Фаргона чойгир шудааст.

Одамони кадим чизеро, ки медиданд ва чизхоеро, ки дар атроф мавчуд буданд, тасвир мекарданд ва дар руйи сангхо меканданд. Чунин тасвирхо петроглифхо номида мешаванд.

Саймалу-Тош
Саймалу-Тош

Дар сатххои хамвори сангхои гуногунандоза тасвирхои зиёди одамон, бузхои кухи, палангон, морон ва хайвоноти дигарро ди- дан мумкин аст, ин силсилаи калони накшин аз асрхои гузашта ме- рос мондаанд. Дар байни расмхои мавзуи асоситарин намудхои фаъолияти хаёти барои мавчудияти инсон чудогона ба назар ме- расанд: сахнахои шикор, кишоварзи ва гайра.

Дар тасвирхои мазкур инчунин аробахои коркарди замин инъ- икос ёфтаанд.

Беш аз ду хазор тасвирхои кадима пайдо карда шуданд, ки тах- минан ба соли 2000 то милод тааллук дорад. Тасвирхои мушобех бо сахнахои аробахои чархдор хануз дар ягон гушаи дунё пайдо нашудаанд.

Ва хамин руз мероси таърихии санъати тасвириро дар тамоми самтхои эчодиёти бадеи ба асос гирифтан мумкин аст.

Масалан, тасвирхои рассоми Кения Бернард Ндиху Нджугуна беназир махсуб меёбанд, чунки у расмхои дар руйи сангхо дида- ашро аз руйи хотира тасвир намуд. Махз хамин ба идома додани фаъолияти эчодии у такон дод. Вай дар ин сабк рассомоми бои- стеъдод гардид. Дар ин бора корхои у гувохи медиханд.

Петроглифхои Саймалу-Тош
Петроглифхои Саймалу-Тош
«Расмхои руйисанги». Бернард Ндиху Нджугуна
«Расмхои руйисанги». Бернард Ндиху Нджугуна

Инчунин кобед

neft

Конун дар бораи нафту газ

Конуни Чумхури Tочикистон  “Дар бораи нафту газ” 18 марти соли 2015, №1190 кабул карда шудааст, …