Главная / Чамъият / Суханхои ошикона

Суханхои ошикона

Суханхои ошикона дар ду шакл тасвир меёбад ки яке дар шакли наср ва дигаре ба намуди назм (шеъру рубои ва гайра). Суханхои ошикона асосан ба чавонон бештар дилписанд аст, ки онхо майл ба ошик шудан доранд ва мафтуни ошики худ хастанд.

Асосан ошики ин амалест, ки ягон кас ва ё чизеро бенихоят зиёд дустдори карда мешавад ва мухточи хамон кас ё чиз мешавад. Масалан шахсоне ки сарвати зиёдеро сохиб шудани хастанд пас онхлро ошики пулу мол мегуянд. Лек дар чамъият асосан зиёда 90%-и мардум зери мафхуми ошики ин дуст доштани писар духтарро ва ё зан мафтуни мардро мефахманд.

суханхои ошикона

Барои чи ошик мешавем?

Сабаби ошикшави дар он аст, ки вакте ки ба ин ё он чиз эхтиёч дорем пас нафси худро бояд таскину тассали дод ва барои хамин хам хангоми дарёфти моли лозима ва маъкул шудани яке аз намуди он кас ба худ бехтаринашро интихоб карда ба он ошик мешавад.

Хаст холатхои ошикии одди ва хаст холатхое, ки сахт ва ё зиёд ба ин ё он чиз ошик мегарданд ва ин вобаста ба нозукии кор аст. Агар моле ки шумо мехохед дарёфт кунед, ки дарду талаботи шуморо конеъ гардаонад вале он мол на танхо дарди шуморо аз байн мебарад балки ба шумо кайфияти хос дода таъби шуморо нихоят баланд мегардонад.

Мувофики суханони китобхои мукаддаси илохи инсон аз ду чинс иборат аст ва хар яке дигареро барои худ дигареро интихоб карда дар хамхобаги ва таскин додани хохиши алокаи чинсии худ чал менамояд.

Махз хамин ошики хаст ки одамон майл ба муносибати хуб бо якдигар карданро доранд ва нисбати чинси мукобили худ суханони хуб ва рафтори некро анчом медиханд.

Дар кадом вакт сухани ошики мегуем?

Одатан суханони ошикиро духтарон бештар дуст медоранд вале дар баён карлани суханони ошики духатарон камфаъол мебошанд, ки сабабаш дар шармгин будани онхост. Аз дигар тараф духтарон нафси ишкварзиашон камтар аст ва барои хамин хам дар андакак сухани ширини ошики рози хастанд ва хушхол мешаванд.

Писарон, ки одатан дар ишкварзи серталаб хастанд ва барои дарёфт кардани чинси латиф бештар дар ташвиш буда часуртар хастанд барои хамин хам дар гуфтани суханони ошики бештар ташвиш доранд. Махз писарон 2-маротиба бештар дар хондан, навиштан ва эъчоди суханони ошики машгуланд.

Дар чахон суханони аз хама бехтарини ошикиро шоирон эъчод кардаанд ва дар китобхои худ навиштанд. Чавонони хозира дар дарёфт кардани суханони ошики холо чандон мушкили надоранд, чунки ингуна суханон дар шабакаи интернет ба забонхои чахони аз чумла точики, русси, англиси, узбеки ва гайрахо нихоят зиёд хастанд.

Бояд гуфт, ки одатан бисёрихо зери мафхуми суханони ошики шеъри ошикиро дар назар доранд, ки дар дарунаш пур аз мухаббат, ширини, зебоги, латофат, хохиш, дилгарми, мачнуни, шухи ва дигар унсурхо хастанд.

Солхои охир бо таракки ёфтани технологияи иттилооти суханони ошки дар суратхо, дар шеърхо, дар сурудхо, дар видеороликхо тачассум карда тавассути постаи элетрони, вайбер, СМС, скайп ва гайрахо ирсол мешаванд.

Суханони ошки тоинки боз хам форамтар шавад мардум онро бо шаклхои гуногун ба якдигар мерасонанд, ки ин фарханги баёнкунии худи хамон нафаронро иникос менамояд.

Дар назар гирифт, ки суханони ошики ба бисёрихо маъкул аст, гарчанде дар вакти шунидани он онхо инро инкор мекунанд ва ё чанчолу фигон мебардоранд. Баъзехо ки часорати баланд доранд новобаста аз шуриш бемалол суханони пур аз мухаббати ошиконаашонро ба шахси дустдоштаашон мерасонанд, гарчанде ин байни чамъият бошад.

Шеърхои ошики

Бахоре буд,
Бахоре буду ишке буду ёре буд,
Гурури саркашеву ифтихоре буд.

Дарахтон гарки гул буданду баргу бор,
Хумори буд чашми гунчаи бедор,
Ба чашми ман, ба чашми пурхаёли ёр,
Чавони буду ишку лаззати дидор. Муфассал >>>

—————— **** ——————

Ту медони, туро манн мепарастам,
Биё, акнун бидех дастат ба дастам.
Ба зулфони сиёхат ахд бастам,
Ачоиб риштае омад ба дастам.
Бибин, соки маро аз худ бадар сохт,
Намедонам кунун худро, ки хастам.
Шароби аргаваниро чашидам,
Дигар пархезгариро шикастам.  Муфассал >>>

—————— **** ——————

Ман туро ёд кунам, ёраки манн, меои,
Лутф фармову биё, эй ки маро дунёи.
Ёдам омад хама он лахза, ки бо хам будем,
Ошики зори туям, гуй, чи мефармои?
Атри огуши ту буи гули гулдон дорад,
Гули гулдон набувад лек ба ин раънои. Муфассал >>>

—————— **** ——————

Бо шумо бахшем чонро, бахри мо бас як нигох,
Бо яке наззора бинмоед моро истилох.

Бар даме з –ин мархамат махрум мехохед кард,
Не ачаб созед дунёро ба чашми мо сиёх.

Чашм не чашми шумо, бал чашмаи оби хаёт,
Бо чи санъат кимиё ангехт дар ин чашм илох. Муфассал >>>

—————— **** ——————

Хамин ишк аст, ки месузад сару пои вучуди ман
Сару пои вучуди ман, тамоми тору пуди ман,
На дилам дар канор ояд, На сабру ихтиёр ояд,
Намеои азизи ман, ки бо ту навбахор ояд.

Давомаш >>>

—————— **** ——————

Хуршеди сипехри лоязоли, ишк аст,
Мурги чамани хучастафоли ишк аст.

Давомаш >>>

—————— **** ——————

Хайр, бо ту тую иди ман тамом,
Зиндаги бо ту насиби ман нашуд.
Рафтию гуфти ачаб не дар дилат
«Дар рахи умрам хабиби ман нашуд».

Давомаш >>>

—————— **** ——————

Ох, ин хат хати як чононест,
Ёфтам ногахаш аз байни китоб.
Хондаму боз бихондам онро,
Охираш буд «фиристед чавоб!»

Давомаш >>>

—————— **** ——————

Ту, ки атвори хушу чехраи зебо дори,
Кудрати тозанигахдории дунё дори.
Метавони сабаби бахти ягон ёр шави,
Сабаби зиндагию шодии бисёр шави.

Давомаш >>>

—————— **** ——————

Дили ман нест чу обе, ки ба хар чуй давад,
Дили ман нест насиме, ки ба хар суй давад.
На чу овора ба хар чо ба такопуй давад,
Лек, чун хусни туро дид, бирафт аз паи ту.

Давомаш >>>

—————— **** ——————

Эй ишк, эй тараннуми номат таронахо,
Маъшуки ошнои хама ошиконахо,
Эй маъни чамол ба хар сурате ки хаст
Мазмуну мухтавои тамоми таронахо

Давомаш >>>

—————— **** ——————

Гуфти, ки ачиб аст, туро хонаву дар нест,
Оё бувадат боми само боми иморат?
Гуфти, ки пули якмахаат кимати токист,
Бо чукри магар умр бари, умри барохат?

Давомаш >>>

—————— **** ——————

Духтаре рузе ба ман мактуб дод,
Буд мактубаш мухаббатномае.
Буд арзи ишки софе, эътикод
Бо забони когазею хомае.

Давомаш >>>

—————— **** ——————

Дар байни нозанинон мохи замон туи, ту,
Дар олами мухаббат мехри чахон туи, ту.
Равшан намояд ин дар дилро фуруги хуснат,
Хам нури чашми хар як пиру чавон туи, ту.

Давомаш >>>

—————— **** ——————

Навиштам номи поки дилбареро,
Пас аз он байти ишкие навиштам.
Навиштам номи худро хам дар он чо,
Навиштам номи рузу мохро хам.

Давомаш >>>

—————— **** ——————

Ишки ман ин турна не , к-ояд факат рузи бахор,
Нест ё чун кучаи сарбас дар шахри кадим.
Вай наметарсад зи фасли гаму сарди рузгор,
Вай бувад пуррафтуо, пуркор чун рохи азим

Давомаш >>>

—————— **** ——————

Кучоиву кучои, ишки аввал?
Намеои, намеои чаро ту?
Дигар як лахза, дарего,
Ба ёди худ намеори маро ту.

Давомаш >>>

—————— **** ——————

Биё, ёрам,
Биёву бин гули ишку умедам,
Биёву чин гули сурху сафедам.
Биё, ёрам,
Ки чун боди гулафшон бигзарад зуд
Бахори гулнисорам.
Биё, ёрам,
Ки дар дил аз чудои гусса дора,
Бароят дар лабонам бусса дорам.

Давомаш >>>

—————— **** ——————

Туром ан дуст медорам,
Туро хохам, туро чуям,
Ки то шоми махтоби
Бароят рози дил гуям

Давомаш >>>

—————— **** ——————

Чашми ман нуру сафо мехохад,
Калби ман сидку вафо мехохад.
Чони ман ишки туву мехри ман
Мехрубонии туро мехохад.

Давомаш >>>

—————— **** ——————

Диле дорам, ки дилдоре надорад,
Гаме дорам, ки гамхоре надорад,
Мухаббат чони ман дар оташ афканд,
Ба оби дидаам коре надорад.

Давомаш >>>

—————— **** ——————

Ишки худро окибат дарёфтам
Чун умед аз ноумеди чахон.
Ишк дар боги дилам пажмурда буд,
Руст аз доги дилам у ногахон.

Давомаш >>>

—————— **** ——————

Туро ранчур мебинам,
Фигон аз ранчи дунёи!
Дилат аз ишк менола.
Шаби торики танхои.

Давомаш >>>

—————— **** ——————

 

Рабство

Дар борамон

Инчунин кобед

perepis

Аз 1-уми октябр дар Точикистон баруйхатгирии ахоли огоз мегардад

Аз 01.10.2020 дар Точикистон фаъолияти баруйхатгири – баруйхатгирии ахоли огоз мегардад. Дар ин бора дар …