Главная / Гуногун / Саволхои тести аз фанни Хукук

Саволхои тести аз фанни Хукук

Ин саволхои санчиши-тести барои дохил шудан ба Донишгох дахл дорад

Хайати Суди Конститутсиони аз чанд нафар иборат мебошад? 

A) 11 нафар;  В)   9 нафар;   C) 6 нафар;  D) 4 нафар;  Е) 7 нафар;

Барои чи хокимияти давлати ба шохахо таксим мешавад?

A) барои он ки ба хама имконият дода шавад то ки иродаи худро ба воситаи ягон шохаи хакимият ифода карда тавонад;  В) барои хукмронии як синф аз болои синфи дигар;  C) барои он ки яке аз онхо хакимияти давлатиро суиистеъмол накунад;  D) Барои он ки хама дар амали намудани хокимият бояд иштирок намояд;  Е)   барои он ки вазифахо хубтар таксим карда шавад;

Хайати хукумати Чумхурии Точикистонро нишон дихед.

A) сарвазир, вазири адлия, раисони кумитахои давлати; В) Сарвазир, муовини якум ва муовинони у, вазирон, раисони кумитахои давлати;  C) сарвазир, Раиси Мачлиси Оли, раиси вилоят;  D)  сарвазир, вазирон ва раисони нохия, шахр;  Е)   сарвазир ва муовинони он;

Кадоме аз ин сабабхо боиси бавучудоии давлати Рим гардид ?

A) муттахидшавии синфхо;  В)вайроншавии сохти авлоди, пайдоиши моликияти хусуси ва синфхо;  C) Дар натичаи забтнамоии кабилахои олмони;  D) дар натичаи муборизаи байни патритсийхо ва плебейхо;  Е)   муттахидшавии сохти авлоди барои ноилшави ба максадхои умуми;

Функсияхои давлатро ишора намоед  

A) самти фаъолияти давлат, ки сиёсати сулхчуёнаро ба амал мебарорад; В) функсияи беруни;  C)  самти фаъолияти давлат, ки барои амали гардонидани вазифахои иктисоди, ичтимои, сиёси ва идеологи равона шудааст;  D) функсияи дохили ва беруни, ки давлат мукарар намудааст;  Е)   функсияи дохили;

Кадом шартномаи мехнати бо ташаббуси коркунон бекор карда мешавад?

A) бо ноболигон басташуда ва мухлатнок;   В)  муваккати ва мавсими;  C) ба мухлати номуайян басташуда, мухлатнок хангоми бемори, маъюби ё вайрон намудани конунгузории мехнати аз чониби корфармо ва дигар сабабхои узрнок;  D) Мухлатнок ва бо кормандони хочаги басташуда; Е) ба мухлати номуайян басташуда, даъват ва ё дохил шудан ба хизмати харби;

Шахрвандон аз синни чандсолаги хукуки интихоб карданро доранд?

A) 16; В)  18;  C)   17;  D) 17;  Е)19;

Макомоти намояндаги ва ичрояро дар вохидхои маъмурию маркази, ки сарвари мекунад?

A) Сарвазир;  В) Раиси Мачлиси Оли;  C) Чамоат;  D) Президент;  Е)   раис;

Кадоме аз ин чавобхо дуруст аст? Давлат ин:

A) махсули чамъияти синфист;  В) Созиши шохон, султонхо, хонхо, президентхо аст;  C) созиши авлодхо аст;  D)  махсули муборизахои авлоди аст;  Е)  махсули синфи аст;

Изофакори чист?

A) Коре мебошад, ки бо амр ва ё вазифаи маъмурият ба амал бароварда шуда, аз давомияти вакти кории муътадил берун мебарояд; В)  коре, ки бо супориши маъмурият ва розигии коркун ичро карда мешавад;  C)   кори зиёда аз вакти кори;   D) коре, ки бо амри маъмурият дар холатхои фавкуллода супориш дода мешавад;  Е) коре, ки бо розигии иттифоки касаба ичро карда мешавад;

Агар Президент бо конуни кабулкардаи Мачлиси Оли ризо набошад дар муддати чанд руз конунро ба вай бармегардонад?

A) 25 руз; В)   15 руз;   C)  5 руз;  D) 20 руз;  Е) 10 руз;

Аломатхои сохибкориро номбар кунед?

A) озодии фаъолияти сохибкори, хавасмандии иктисоди, таваккали хочаги ва чавобгарии молумулки, аз номи худ баромад намудан;   В) ташаббусноки, ба кайд гирифтан, истифодаи кувваи кори, кироя, шартнома бастан;  C) Озодии фаъолияти сохибкори, даромади шахси гирифтан, аз номи худ баромад намудан;  D) хавасмандии иктисоди, таваккалии тичорати, молумулк доштан;  Е)  шахси хукуки будан, таваккал кардан, дар муомилоти граждани иштирок намудан, корхона доштан;

Мухлати рухсатии харсолаи ноболигонро муайян намоед.

A) то 24 -руз; В) То 45 -руз;  C) То 25 -руз;  D)  на камтар аз 30 рузи таквими;  Е)   то 60 –руз;

Прокурори генералии Точикистон дар назди ки масъул мебошад?

A) Раиси Мачлиси Оли; В)   Раиси Мачлиси Оли ва Раиси суди Конститутсиони;   C) Президент ва Вазорати дохили;  D) Мачлиси Оли;  Е)  Мачлиси Милли ва Президент;

Кадом сабабхо боиси пайдошавии синфхо гардид?

A) кодир набудани одамон дар назди офатхои табии;  В)   таксимоти чамъиятии мехнат;   C) бадастоварии сарват дар натичаи мухорибахои харби;  D) Таксимоти чамъиятии мехнат ва бавучудоии моликияти хусуси;  Е)  муттахидшавии авлодхо;

Масъалахои мухимтарини чамъияти ибтидоиро кадом макомот идора менамуд?

A) сардорони кабилахо ва дохиёни харби; В) макомоти худидораи чамъияти;  C) Макомоти худидораи давлати;  D)  мачлиси умумиавлодон;  Е)   мачлиси умумии аъзоёни кабилахо;

Чумхури аз монархия бо кадом сифатхояш фарк мекунад ?

A) хокимияти давлати ба воситаи макомоте амали карда мешавад, ки онро сарвари давлат таъин менамояд;  В) хокимияти давлати ба воситаи макомоте амали карда мешавад, ки онхо ба мухлати номуайян интихоб карда мешаванд;  C) Хокимияти давлати ба воситаи макомоте амали карда мешавад, ки онхо ба мухлати муайян интихоб карда мешаванд;  D)  хокимияти давлати ба воситаи макомоте амали карда мешавад, ки онхо ба мухлати муайян таъин карда мешаванд;  Е) хокимияти давлати ба воситаи макомоте амали карда мешавад, ки онхо бо халк робита надоранд;

Кобилияти амалкуни чист?

A) кобилияти бо харакатхои худ ба даст даровардани хукукхои граждани ва барои худ ба вучуд овардани ухдадорихои гражданиро меноманд;  В) Кобилияти бо харакатхои худ ба даст даровардани ухдадори ва вазифахои гражданиро меноманд;  C)   кобилияти бо харакатхои худ ба даст даровардани молумулк ва ухдадорихои гражданиро меноманд;   D) кобилияти бо харакатхои худ ба даст даровардани моликият ва дигар хукукхои молумулкиро меноманд;  Е) кобилияти бо харакатхои худ ба даст даровардан укук ва озодихои гражданиро меноманд;

Таърихи кабули конститусияхои Точикистонро муайян намоед?

A) 1924, 1929, 1931, 1937, 1992; В)   1929, 1931, 1937, 1978, 1994;   C)1994, 1999;  D) 1922, 1929, 1936, 1977, 1993;  Е)  1930, 1937, 1954, 1977, 1994;

Раъйпурсии умумихалки барои дохил намудани тагйиру иловахо ба Сарконун бо тарафдории чанд хиссаи вакилони мардуми баргузор мегардад?

A) Аз се як хисса; В) Аз чор як хисса;  C) Аз панч се хисса;  D)  51 фоиз;  Е)   Аз се ду хисса;

Дар кадом шаклхо хочагии дехкони ташкил дода шуданаш мумкин аст?

A) дар шакли ширкат ва ассотсиатсия хочаги;  В) дар шакли инфироди, оилави ва ширкат;  C)  дар шакли субъекти мустакили хочагидори , ки ба моликияти умуми асос ёфтааст;  D) Дар шакли коллективи, инфироди ва хочаги;  Е) дар шакли чамъи аъзои оила, ки замин доранд;

Монархия чи гуна шакли давлатдори аст?

A) давлатдориест, ки хокимияти ичроия ва монархро халк интихоб менамояд;   В) Давлатдориест, ки сарвари хокимияти ичроияро халк интихоб менамояд;   C) давлатдориест, ки сарвари хокимияти ичроияро монарх (шох, султон, амир, губернатор ва г.) таъин менамояд;  D) давлатдориест, ки хокимияти оли ба ихтиёри намояндагони халк вогузор шудааст;  Е)   давлатдориест, ки хокимияти оли кисман ё пурра дар ихтиёри сарвари давлат аст;

Дар кадом холатхо алимент руёнида мешавад?

A) хангоми мавчуд будани эхтиёчоти модди;  В) Руй гардонидани волидайн аз иштирок дар тарбияи фарзанд, аз хукуки волидайни махрум гаштан, бо карори суд хангоми талок;  C) карори суд дар бораи додани алимент, бо карори Вазорати адлия;  D) хангоми талок, аз озоди махрум намудани волидон;  Е)   ба корхои ислохкуни шартан чалб намудани волидайн, бо карори суд хангоми талок;

Шаклхои идоракунии давлатро муайян созед.

A) давлати мусолихаи милли; В)  чумхурии президенти ва парлумони;  C) парламенти ва монархия;  D) Давлати демократи, дуняви ва хукукбунёд;  Е)   чумхури ва монархия;

Нишонахои давлатро муайян намоед.

A) хокимияти оммави, мавчудияти макомоти конунгузори, ичроия , суд; В) Хокимияти оммави, мавчудияти худуд ва таксимоти ахоли дар худуд, сохибихтиёри ва гункунии андоз;  C)   макомоти конунгузори, ичроия , суд ва гирифтани андоз ва сохибихтиёри;    D) хокимияти оммави, мавчудияти худуд, куввахои мусаллах, суд ва прокуратура;  Е)  хокимияти оммави, макомоти конунгузори, ичроия , суд ва гирифтани андоз;

Кадоме аз ин вокеъиятхо асоси катъгардии шахрвандиро такозо менамояд?

A) никох бастан, гум кардан; В)  баромадан, дохил шудан;  C)   баромадан, махрум шудан;   D) баромадан, таваллуд шудан;  Е) баромадан, аз дастдихи, махрум шудан;

Конунхои Точикистон барои имзо ба ки пешниход мешавад?

A) ба Мачлиси Оли;   В)  ба Раиси Мачлиси Оли;  C) ба Прокурор;  D) Ба Раёсати Мачлиси Оли;  Е) ба Президент;

Намудхои ахдхоро номбар кунед?

A) хатти, дахони, рамзи, берамз ва г;  В) Яктарафа, ду ва бисёртарафа, хатти, дахони, музднок ва бемузд;  C) яктарафа, бисёртарафа, музднок ва гайра;  D) яктарафа, хатти, дахони, муздор ва бемузд;  Е)   яктарафа, рамзи, музднок, реали ва г.;

Аз синни чандсолаги ба фаъолияти сохибкори машгул шудан мумкин аст?

A) аз синни 18 солаги; В)   аз вакти баникохдарои;   C) аз синни 16 солаги;   D) Аз синни 25 солаги;  Е)  аз синни 20 солаги;

Мафхуми прогулро халлу фасл созед?

A) як мох ба кор набаромадан; В)  аз кор худсарона баромада рафтан;  C) бо сабаби бемори ба кор наомадан;  D) 3 соат дар давоми руз дар кор набудан;  Е)   ба кор 3 руз наомадан;

Кобилияти хукукдори кадом вакт бархам мехурад?

A) аз лахзаи вафот; В) хангоми бастани ахди никох;  C)  пас аз лахзаи ба синни 60 солаги расидан;  D) аз лахзаи хабси пешаки;  Е)   хангоми нафака таин намудан;

Сарчашмахои хукуки мехнатро номбар кунед?

A) Конститусия ЧТ., кодекси мехнатииЧТ.аз15.05.1997, конунхо, фармонхои Президент, карорхои хукумат ва г.;   В) Фармонхои Президенти чумхур ва санадхои хукумати ЧТ;  C)  Конститусия, конун, карор, фармон, оинномаи колхоз;  D) Конститусияи ЧТ., конун,фармонхои Президенти ЧТ;  Е) карори хукумати махалли, шартномаи коллективи, шартномаи мехнати;

Усулхои таъмини интизоми мехнат кадомхоянд?

A) боваркунони, рахматнома, инъом, огохи;  В) Боваркунони, мачбуркунони;  C) огохи, огохии катъи, тухфаи пуркиммат;  D) хавасмандкуни, боваркунони;  Е)   рахматнома, боваркунони, инъом;

Молу мулки умумии хамсаронро нишон дихед.

A) молу мулке, ки зану шавхар то бастани никох доштанд, чизхои истифодабарии умуми ва шахси; В) Молу мулке, ки пеш аз никох аз они хар кадоме аз хамсарон буд,  молу мулке, ки онхо дар давраи никох ба даст овардаанд;  C)  молу мулке, ки зану шавхар дар давраи никох ба даст овардаанд, тухфаи кимматбахо;  D) Молу мулке, ки пеш аз никох аз они хар кадоме аз хамсарон буд, чизхои истифодабарии шахси;  Е)   молу мулке, ки зану шавхар дар давраи никох ба даст овардаанд;

Кадом макомот хукуки кабул намудани конунро дорад?

A) Раиси вилоят; В) хукумат;  C) Президент;  D)  Мачлиси Оли;  Е)   Мачлиси вакилони халки вилоят;

Давомнокии муътадили вакти корро ишора намоед.

A) 42 соат дар як хафта ва 6 соат дар як руз; В) 41 соат дар як хафта ва 9 соат дар як руз;  C)   40 соат дар як хафта;   D)  36 соат дар як хафта ва 7 соат дар як руз;  Е) 41 соат дар хафтаи 6 рузаи кори, 42соат дар хафтаи5 рузаи кори;

Шакли классикии бавучудоии давлатро муайян созед:

A) давлати Олмониён;  В) давлати Римихо;  C)   давлати Афина, Олмон, Рим;   D) Давлати Сомониён;  Е) давлати Бохтариён;

Ки тарафхои шартномаи мехнати шуда метавонад?

A) Коллективи мехнати ва маъмурият; В)   коргар ва хизматчи, корхона, муаcсиса ва ташкилот;  C) коргар ва иттифоки касаба;  D)  коргари кироя ва хизматчи;  Е) сохибкор ва давлат;

Дар кадом холатхо муваккатан ба кори дигар гузаронидани коргар ичозат дода мешавад?

A) зарурати истехсоли, бекормони; В)  татбики чазои интизоми, аз озоди махрум намудан;  C) Вазъияти фавкулода, бекормони;  D) Бекормони, татбики чазои чинояти, интизоми ва зарурияти истехсоли;  Е)   зарурияти истехсоли ва офати табии;

Кадоме аз ин функсияхо ба функсияи берунии давлат шомил мешавад?

A) Тахкими сулх, мубориза барои сулху осоиш; В)  хифзи сархадот ва истиклолияти давлат;  C)   тахкими сулх ва равобит;  D) ин давоми сиёсати дохилии давлат барои хамкории сиёси;  Е) додугирифти иктисоди ва фарханги;

Шаклхои давлатдории чумхуриявиро муайян созед.

A) чумхурихои федеративи (иттифоки)ва унитари;  В) Чумхурии иттифоки;  C) чумхурии федеративи;  D)  чумхурии унитари;  Е) чумхурии парлумони ва президенти;

Салохиятхои хукумати чумхуриро кадом санадхо мукаррар менамоянд?

A) Конститутсия ва Дастури Хукумат;  В) Конститутсия, фармонхои Президенти ЧТ, карорхои Хукумат ва дастури он;  C)   Конститутсия ва конуни конститутсиони дар бораи хукумати ЧТ;  D) Конститутсия ва Фармонхои Президенти ЧТ;  Е) Фармонхои Президенти ЧТ ва дигар санадхои Мачлиси Оли;

Бо талаботи кадом макомот фарзандхони катъ мегардад.

A) бо талаби САХШ, карори Вазорати адлия;  В) бо талаби волидайн, прокурор;  C) Бо талаби волидайн, макомоти васиги ва парастори, прокурор;  D) бо талаби макомоти васиги ва парастори, прокурор;  Е)   бо талаби прокурор, суд, САХШ;

Ахд чист?

A) хамагуна харакате, ки бо конунгузории чори ичозат дода шуда аст; В)  харакати шахрвандон ва ташкилотхоро меноманд, ки барои ба вучуд омадан, тагир ёфтан ва ё катъ шудани хукуку ухдадорихо равона карда шудаанд;  C) харакати шахрвандон, ки бо меъёрхои хукуки ичозат дода шудааст;  D) харакати шахрвандон ва ташкилотхоро меноманд, ки барои ба вучуд омадан, аз байн бурдан, ё тагйир додани хукуки моликияти равона карда шуда аст;  Е)   харакате, ки боиси ба вучуд омадан, тагир ёфтан ва ё катъ  гардидани хукук ва ухдадорихои граждани гардидаанд;

Мафхуми шахрвандиро муайян созед

A) Мансубияти шахсро ба ин ё он давлат меноманд; В) баробархукукии шахс ва давлат;  C) Алокамандии давлат ва шахс;  D)  дар худуди давлат таваллуд шудан;  Е)   масъулияти шахс дар назди давлат;

То cjkb 2005 дар Чумхури чанд Президент интихоб шудааст?

A) 5;   В) 2;  C)   3;  D) 4;  Е) 1;

Кобилияти амалкунии шахси вокеъи аз кадом вакт ба вучуд меояд?

A) аз синни 20 солаги; В) Аз синни 18 солаги, хангоми ба никох даромадан аз синни 17 солаги;  C)   хангоми ба акди никох дохил шудан;    D) аз синни 16 солаги;  Е)  аз синни 14 солаги;

Конфедератсия чи гуна давлат аст?

A) Давлати иттифоки; В) идтиходи давлатхои муштарак;  C) иттиходи харбию сиёсии давлатхои чудогона;  D)  вохидхои марзию маъмурии давлатхои гуногун;  Е)   идтиходи харбию сиёсии хамаи давлатхо;

Аз синни чандсолаги шахрвандон кудаконро ба фарзанди кабул карда метавонанд?

A) 21 солаги;  В) 20 солаги;  C) агар оиладор шуда бошанд;  D) 19 солаги;  Е)   агар ба балогат расида бошанд;

Чавобгарии хукуки гуфта чиро меноманд?

A) тадбики чорахои давлати барои шахрвандон;   В)   ичро кардани ухдадорихои аз чониби хукуквайронкунандагон дар тахти мачбурияти давлати;  C) мачбуркунии давлати хангоми ба амал баровардани хукук ва ухдадорихои граждани;  D) мачбуркунии давлати хангоми ичрои вазифа;  Е) ичро кардани ухдадорихои шахрвандон дар зери назорати давлат;

Загрузка...

Дар борамон

Инчунин кобед

zanoni-arobakas

Занони аробакаши Точик

Бинобар сабаби вазнин буданги сатхи зиндаги дар Точикистон занони точик ба аробакаши машгул шуда то …