Главная / Илм / Саволхои тести аз Чугрофия (география)

Саволхои тести аз Чугрофия (география)

Саволхои санчиши-тести барои дохил шудан ба Донишгох/Донишкада

Кадоме аз ин олимон бар зидди акидаи нажодпарасти мубориза бурдааст?

A) Галилео Галилей;   В)    Миклухо – Маклай;  C)  Семенов – Тяншанский;   D)   Чордано Бруно;   Е)  Николай Коперник;

Кадоме аз ин зилзилахо ба Точикистон тааллук надорад?

A) Хоит (1949);   В)   Сарез (1911);   C)  Шарора (1989);  D)  Каратог (1907);   Е)  Газли (1966);

Кули аз хама чукуртарини чахон кадом аст?

A) Байкал (Руссия);   В)  Сарез (Точикистон);   C)  Танганьика (Африко);   D)   Мичиган (Америкаи шимоли) ;   Е)    Титикака (Америкаи чануби) ;

Кадоме аз корхонахо ба сикли пурраи металлурги тааллук дорад?

A) корхона оид ба гудохтани чуян;   В)  корхонаи истехсоли маъдани охан ва кокс;   C)  корхона оид ба гудохтани пулод;   D)  корхона оид ба истехсоли прокат;   Е)  корхона оид ба истехсоли маъдани охану кокс, чуяну пулод ва прокат;

Дарёи аз хама дарозтарини чахон кадом аст?

A) Волга (Руссия);   В)  Енисей (Сибири шарк C) ;   D)   Амазонка (Америкаи чануби) ;   Е)  Нил (Африко);  $E)    Миссисипи (Америкаи шимоли) ;

Кадоме аз ин махсулотхо ба саноати чангал тааллук надорад?

A) гугирду фанер;   В)  матои техники ва муина;   C)  Масолехи бинокори;   D)  кардону спирт;   Е)  селюлозаю когаз;

Кадом шахрхо гахвораи дини Ислом мебошанд ва дар кадом мамлакат чойгир шудаанд?

A) Мазори Шариф, Хирот (Афгонистон);  В)  Макка, Мадина (Арабистони Сауди) ;  C)  Багдод, Начаф (Ирок);  D)   Машхад, Кум (Ирон);  Е)  Самарканд, Бухоро (узбекистон);

Аз руи истехсоли пахта кадоме аз ин мамлакатхо дар чахон чои аввалро мегирад?

A) Точикистон;   В)  Узбекистон;  C)   ШМА;  D)  Хитой;  Е)  Туркманистон;

Дар кучо се хавзаи калонтарин ангишти Лена, Тунгус ва Канско-Ачинск чойгир шудаанд?

A) Нохияи Шимол; В)  Урал;  C)   Шарки Дур;  D)  Сибири Гарби;  Е)  Сибири Шарки;

Таксимоти мехнати байналхалки чи маъно дорад?

A) робитахои сохахои саноат дар як мамлакат;  В)  истехсолот ва таксимоти махсулот оиди сохахо;  C)   махсусгардонии мамлакат дар микёси бозори байналхалки;  D)  махсусгардонии нохия дар дохили мамлакат;  Е)  таносубии истехсолот ва истеъмолот дар микёси нохияи иктисоди;

Ашёи хом барои истехсоли нурихои фосфат чи шуда метавонад?

A) нефт ва газ;  В)  Намак ва газ;  C)  Азот ва гидроген;  D)  Ишкор ва фосфор;  Е)  Апатит ва фосфорит;

Кадом укёнуси чахон аз чихати киштигарди дар чои якум меистад?

A) Бахри Миёназамин;  В)  Укёнуси Атлантик;  C)   Укёнуси Хинд;  D)  Укёнуси Ором;  Е)  Укёнуси яхбастаи Шимоли;

Кухи Карпат ба кадом давлатхо тааллук дорад?

A) Точикистон, Узбекистон, Казокистон, Киргизистон; В) Англия, Франcия, Испания, Италия;  C) Россия, Финляндия, Арманистон;   D)  Чехословакия, Полша, Руминия ва Украина;  Е) Молдавия, Эстония, Латвия, Литва;

Соли 1820 соли кашфи Антарктида мебошад, кихо онро кашф намудаанд?

A) Ч. Кук, Р.Амундсен; В)  Ч. Кук;  C) Ф. Беллинсгаузен, М. Лазарев;  D) Р. Амундсен;  Е) Р. Скотт;

Дар асрхои XVIII-XIX, ки аввалин харитаи геологии материки Америкаи Чанубиро тартиб дод?

A) Э.Бомплан;  В) Н.И.Вавилов; C) А.Гумболдт;  D) Н.Рубсов;  Е) Г.Лангсдорф;

Дар кадом кисм ё зонаи иклими Америкаи Чануби Патагония чоигир шудааст?

A) Зонаи саванахо;  В) Зонаи бешахои экватори;  C) Зонаи нимбиёбони кисми чануби;  D) Зонаи даштхо;  Е) Зонаи субтропикхо;

Мамлакатхои собик сотсиалисти дар кадом китъахо чойгир буданд?

A) факат Африка;  В) Африка;  C) факат Европа;  D) Европа, Осиё, Америка;  Е)  Австралия;

Калонтарин дарёи Америкаи Шимоли кадом аст?

A) Миссисипи; В) Рио-Гранде;  C)  Миссури;  D) Колорадо;  Е) Арканзас;

Аз олами хайвонот кадомашон дар Китоби Сурхи собик ИЧШС сабт шудаанд?

A) Хирси сафед, рубох; В) Паланги амур, паланги барфи, гусфанди кухи, зебра кулон;   C) Гург, сугур, кафтор;   D)  Шутур ва аспи вахши;  Е) Гавазн ва бузи дашти;

Дар кадом шахри Белорус метро сохташудааст?

A) Гродно; В)  Могилев;  C) Минск;  D) Берест;  Е) Гомелск;

Аз хайвонот муши оби, гавазни холдор, вашак (норка) аз кучо ба сохили Бахри Сиёх оварда шудаанд?

A) Британия, Мексика;  В) Хиндустон, Сибири гарби;  C)  Урал, Испания;  D)  Австралия, Сибир;  Е) Аргентина, Шарки  Дур;

Системаи каскади ГЭС-хо чист?

A) Сохтмони истгохи баркии олави; В)  Пай дар пай сохтани  якчанд истгохи  баркии оби  дар як дарё;  C) Сохтмони якчанд истгохи атомй дар якчанд нохия;  D) Сохтмони як истгохи барк дар дарё;  Е) Сохтмони истгохи мадди;

Аз наздики шахри Карки аз кадом дарё ва кадом канал-дарёи сунъии аз хама калони чахон сохта шудааст, ки ахамияти бузурги обёри дорад?

A) Дарёи Панч, канали Кулоб; В) Сирдарё, канали Ленинобод;  C) Дарёи Норин,  канали Туркманистон;  D)   Дарёи Вахш, канали Дангара;  Е) Омударё, канали Кизилкум;

Ба саноати сабук-гурухи “Б” кадом сохахо дохил мешаванд?

A) электроэнергетика, селлюлозаю когаз, масолехи сохтмон;  В) Мошинасози, металлурги, химия;  C) Бофандаги, чарму-пойафзол, хуроквори, дузандаги;  D)  Электроэнергетики, металлургияи ранга;   Е) Нефт, газ,  ангишт, торф;

Платформа гуфта чиро мефахмед?

A) Минтакаи нохамвори руи заминро; В) Минтакаи сахти кишри заминро;  C) Фуруравии кишри заминро;  D)  Кисми харакаткунандаи кишри заминро;  Е) Ба вучуд омадани куххо;

Дарозии хати сархадии Точикистон чанд км-ро ташкил медихад?

A) зиёда аз 100 км; В) зиёда аз 4500 км;  C)  зиёда аз 500 км;  D) зиёда аз 3000 км;  Е) зиёда аз 10000 км;

Афзоиши табиии ахоли гуфта чиро мефахмед?

A) Зиёдшавии ахолии дар натичаи чойивазкуни;  В) Зиёд шудани таваллуд бар фавт;  C) Зиёдшавии ахолии шахр;  D) Зиёд шудани мардон;  Е) Зиёд шудани занон;

Чазираи Сахалинро аз материки Евроосиё кадом гулугох чудо мекунад?

A) Гудзон; В)  Лаперуза;  C) Магеллан;  D) Беринг;  Е) Тотор;

Мередиан гуфта чиро мефахмед?

A) Хатеро меноманд, ки  экваторро  бо  кутби  чануб  пайваст мекунад;  В) Хатхоеро меноманд, ки экваторро ба экватор мепайванданд;  C) Меридиана гуфта  хатхоеро  меноманд,  ки  экваторро  бо кутби шимол пайваст мекунад;  D)  Хатхои  доиравиро  меноманд,  ки  ду   кутбро   бо   хам мепайванданд;  Е) Хатхоеро меноманд, ки ба равиши экватор кашида шудааст;

Дар кадом нохияхои Россия барои сохтмони электростансияхои геотермали имкониятхо бештар аст?

A) вилояти Камчатка; В) вилояти Мурманск;  C)  вилояти Амур;  D)   вилояти Свердловск;  Е)  вилояти Тошкент;

Давлатеро нишон дихед, ки дар ИДМ баъд аз Руссия, аз чихати хачми истихрочи нефт чои 2-юмро ишгол менамояд?

A) Казокистон;  В)  Украина;  C) Туркманистон;  D) Озарбойчон;  Е) узбекистон;

Вилояти Карагандаи Чумхурии Казокистон аз кадом захирахои табиии тахшин бой аст?

A) гази табии; В) торф;  C)  ангишти коксшаванда;  D)   сланесхои сузанда;  Е)  нефт;

Зироатхои галладонагиеро нишон дихед, ки он дар заминхои лалмии Осиёи Маркази парвариш карда мешавад?

A) гандум, чав;  В)  зироатхои полези, чой;  C)  лаблабуи канд, найшакар;  D) пахта, шоли;  Е) хеч чиз парвариш намешавад;

Дар худуди ИДМ, ду чумхуриеро нишон дихед, ки аз чихати шумораи ахоли тахминан якхеланд?

A) Точикистон, Казокистон;  В) Украина, Белоруссия;  C) Гурчистон, Арманистон;  D)   Молдова, Киргизистон;  Е)  Озарбойчон, узбакистон;

Конхои полиметалли Консой ва Адрасмон, кони нефти Ким дар кадом вилоят чойгиранд?

A) Сугд;  В)  Хатлон;  C)  Кулоб;  D)  Бадахшон;  Е)  Рашт;

Кони гази табии Хочасартез ва Кизилтумшук дар  кадом вилояти чумхурии Точикистон чойгиранд?

A) Хисор;  В)  Хатлон;  C)  Вилояти худмухтори Бадахшони Кухи;  D)  Кулоб;  Е)   Сугд;

Дарозии умумии дарёхои Точикистон чанд км аст

A) 600;  В)  50000;  C)  10000;  D)  28500;  Е)  32000;

Кадом обанбори Точикистонро «Бахри точик» меноманд?

A) Норак;  В)  Сарбанд;  C)  Муминобод;  D)   Рогун;  Е)  Кайрокум;

Дарозии умумии сархади Руссия чанд хазор км аст?

A) 40;  В)  11,2;  C)  70;  D)   60;  Е)  30;

Пойтахти Австралия кадом шах аст?

A) Синдней; В) Брисбен;  C) Канберра;  D) Перт;  Е) Мелбурн;

Кадом давлат дар китъаи Америка ягона давлати сотсиалисти мебошад?

A) Куба; В) Мексика;  C) Панама;  D) Бразилия;  Е) Никарагуа;

Европаро аз Осиё кадом каторкуххо чудо мекунанд?

A) Карпат; В) Урал;  C) Помир;  D) Байкал;  Е) Кавказ;

Мамнуъгохи «Бешаи Палангон» кадом сол ташкил карда шудааст?

A) Соли 1928;  В) Соли 1966;  C) Соли 1961;  D) Соли 1958;  Е) Соли 1938;

Дар Точикистон соле такрибан чи кадар кувваи барк истехсол мешавад?

A) 10 млрд Квт/соат; В) 100 млрд Квт/соат;  C) 30 млрд Квт/соат;  D) 18 млрд Квт/соат;  Е) 24 млрд Квт/соат;

Аз чихати масохат кули калонтарини Точикистон кадом аст?

A) Зоркул;  В)  Искандаркул;  C)  Карокул;  D)   Рангкул;  Е)  Сарез;

Кадоме аз ин стансияхои электрикии оби дар Чумхурии Точикистон калонтарин ба хисоб меравад?

A) Норак;  В)  Дустии халкхо;  C)  Сарбанд;  D)  Бойгози;  Е)  Варзоби поён;

ГЭС-хои хурд дар кадом нохияхои маъмури сохта шудаанд?

A) Ванч, Варзоб, Мургоб;  В)  Вахш, Колхозобод, Шугнон;  C)  Конибодом, Нов, Ленин;  D)   Шурообод, Ишкошим, Мастчох;  Е)  Фархор, Гончи, Точикобод;

Дар Чумхурии Точикистон ГЭС-хои “Дустии халкхо”, Сарбанд, Бойгози дар кадом дарёхо сохта шудаанд?

A) Зарафшон, Сурхоб;  В)  Сир, Вахш;  C)  Бартанг, Яхсу;  D)   Варзоб, Кофарнихон;  Е)  Панч, Аму;

Бахри Мармар дар байни кадом китъахои олам чой гирифтааст?

A) Америкаи Чануби – Африка;  В)  Европа – Осиё;   C)  Осиё – Австралия;  D)  Америкаи Шимоли – Осиё;  Е)  Африка – Осиё;

Аз ин конхои номбаршудаи Чумхурии Точикистон кадомашон конхои нафт мебошанд?

A) Куруксой, Олтин Топкан;  В)  Шугнон, Рангкул;  C)  Кони Намак, Тутбулок;  D)  Харангон, Селбур;  Е)  КИМ, Бештентак;

Загрузка...

Дар борамон

Инчунин кобед

УСУЛХОИ ТАХКИКИ ИЛМИ ГЕОГРАФИЯ

Усулхои тахкики илми география – Ахамияти тахкикоти географи Хангоми омузиши ходисахои табии, хар як илм …