Главная / Гуногун / Шартнома оиди хизматрасони (намуна)

Шартнома оиди хизматрасони (намуна)

ш. Душанбе. ” ____” ______2019с.

Чамъияти дорои масъулияти махдуди “Сомон”, ки дар оянда “Ичрокунанда” номида мешавад дар шахсияти Директор Камолов И.Л., ки дар асоси Низомнома фаъолият мекунад, аз як тараф ва _________________________________________________________________________
ки дар оянда “Фармоишгар” номида мешавад, аз тарафи дигар, дар якчояги “Тарафхо” номида мешаванд, Шартномаи мазкурро дар ин бора ба имзо расониданд:

_obqquuufg01. Мавзуъи карордод

1.1. Тибки карордоди мазкур Ичрокунанда ухдадор мешавад бо дархости Фармоишгар оиди чудо кардани хучрахои мехмонхона, дар сурати вучуд доштани хучрахои холи барои икомати Мехмон (Мехмонон) дар хучрахои мехмонхонаи “Шумон” (ш. Душанбе, куч. Ф. Ниёзи 34) хизматрасони анчом дихад. Фармоишгар бошад ухдадор мешавад хакки ин хизматрасонихоро пардохт намояд.
1.2. Мухлати икомати (будубоши) Мехмон (Мехмонон) дар мехмонхона дар дархост мувофика мегардад.

2. Ухдадорихои тарафайн.

2.1. Ичрокунанда ухдадор мегардад:
2.1.1. Саривакти барои Фармоишгар маълумоти зарури ва кобили эътимодро оиди хизматрасонихо, ки интихоби дурусти онхоро таъмин кунад, пешкаш намояд.

2.1.2. Мачмуи хизматрасонихоро, ки ба нархи хучра ворид мегарданд (чойхо дар хучра) ба иттилоъи Фармоишгар бирасонад.
2.1.3.Тарифи хизматрасонихои мехмонхонагиро тибќи Замимаи №1 ба «Фармоишгар» пешниход менамояд.
2.1.4. Ичрокунанда хак надорад бе ризояти Фармоишгар бар ивази маблаг, хизматрасонихои иловаги расонад.
2.2. Ичрокунанда хукук дорад:
2.2.1. Дар холати набудани хучрахои холи, хак дорад дархости Фармоишгарро рад кунад.
2.3. Фармоишгар ухдадор мегардад:
2.3.1. Тартиби икомати мукараркардаи Ичрокунанда ва коидахои бехатарии зиддисухториро риоя кунад.
2.3.2. Хизматрасонихои аз чониби Ичрокунанда ироа додашударо пазирад ва хакки онхоро дар хачми пурра пардохт намояд.
2.3.3.Дар холати чудо кардани хучра, “Фармоишгар” ухдадор мешавад, ки маблаги истикоматро хангоми ворид шудан пардохт намояд.
2.3.4. На камтар аз 72 соат пеш аз омадани мехмон бояд хабаррасонад.
2.3.5. Дар холати огах накардани пешаки аз тарафи “Фармоишгар” оиди наомадани мехмон дар мухлати 72 соат чаримаи- арзиши хамаи утокхои пешаки чудо намуда, барои шабонарузпешбини шудааст.
2.4. Фармоишгар хукук дорад:
2.4.1. Карордоди мазкурро, бо пардохти кисмати хизматрасониии расонидашуда ба Ичрокунанда ва чуброни харочоти Ичрокунанда, ки у бо максади ичрои
карордод, то дарёфти огохинома оиди лагви карордод анчом додааст, агарчи ин харочот ба бахши мукарраргардидаи нарх ворид нест, дар хар замоне лагв кунад.
2.4.2. Хангоми маълум гардидани камбудихои хизматрасони рафъи бемузди камбудихоро талаб намояд.

3. Нархи хизматрасонихо ва тартиби хисобукитоб

3.1. Нархи хизматрасонихо тибки “Руйхати нарххо барои икомат” ва “Руйхати нарххо барои хизматрасонихои иловаги”, ки дар лахзаи кабули Дархост фаъол аст хисоб карда мешаванд.
3.2.Дар холати бекор кардани бронкунии хучра аз чониби “Фармоишгар” на кам аз 72 соат маблаги брон бардонида намешавад.
3.3 Мукофотдихии супоришдиханда барои хизматрасонй 10% аз нархи хучраи мехмонхонаро ташкил медихад, мувофики Замимаи №1
-и шартномаи мазкур

4. Тартиби расонидани хизматрасонихо
4.1. Сифати хизматрасонихои пешниходшуда, бояд ба шароити карордоди мазкур ва талаботи ба ин навъ хизматрасонихо пешбинишуда мувофикат кунад.
4.2. Ичрокунанда ухдадор аст ба Фармоишгар бе пардохти иловаги, хизматрасонихои зеринро ироа дихад:
– даъвати ёрии таъчили;
– пешкаши оби чуш, сузан, ришта, як мачмуъ зуруф, корд ва чангол.
4.3. Тартиби икомат дар мехмонхона аз чониби Ичрокунанда мукаррар мегардад.
4.4. Ичрокунанда барои амнияти амволи шахсии Фармоишгар, гайр аз ашёи кимматбахо, пул ва хуччатхо чавобгуст. Ашёи кимматбахо, пул ва хуччатхо бояд дар сандуки оханини хучраи мехмонхона нигахдори шаванд. Барои ашёи кимматбахои дар хучра ё дигар утокхои мехмонхона бе назорат гузошташуда, маъмурият чавобгар нест.
Дар холати пайдо кардани ашёи фаромушшуда, Ичрокунанда ухдадор аст фавран сохиби онхоро огох намояд.

5. Масъулияти Тарафайн
5.1. Тарафайн мутобик бо конунгузории Чумхурии Точикистон, барои расонидани чуброн хангоми ичрои Карордоди мазкур нисбати хам, масъулият доранд.

6. Мукаррароти нихои
6.1. Карордоди мазкур аз лахзаи басташудани он амал мекунад ва то ичрои пурраи ухдадроихои Тарафайн амал мекунад.
6.2. Карордоди мазкур дар ду нусхаи асли (муътабар), хар нусха барои яке аз Тарафхотартиб дода шудааст.
6.3. Дар хар чизе, ки дар Карордоди мазкур пешбини нашудааст, Тарафхо мувофики конунгузории амалкунанда рафтор мекунад.

7. Маълумоти хатми (ревизит) ва имзохои Тарафайн.

Ичрокунанда:Фармоишгар:
ЧДММ Сомон
Чумхурии Точикистон
ш. Душанбе, к. А Навои 01
РМА 01 10054654544
х.ч 202029724165475441565
Х.кор. 204029726544984651654
ЧСК «Контбонк»
БИК 35056484894
Директор _________________
Камоли О.И

Фармоишгар

Загрузка...

Дар борамон

Инчунин кобед

ozero_krugi_solntse_zakat_peyzaj

ОФТОБ, ХАВО ВА ОБ – ДУСТОНИ БЕХТАРИНИ МО

Агар аз бачахои синф дар ин хусус пурсон шави, албатта, ба ин фикр рози мешаванд. …