Главная / Гуногун / ПАЁМБАР МУХАММАД РАСУЛУЛЛОХ САВ

ПАЁМБАР МУХАММАД РАСУЛУЛЛОХ САВ

Хамду сипоси бепоён Худовандро, ки моро бо фиристодани пешво ва Т0ЧИ паёмбарон Мухаммад (с) сарбаланд кард ва аз зумраи пайравони у карор дод. Дуруд ба Паёмбари гиромй (с), ки дар рохи саодати башарй хуршеди хуршедхо, нури хакикат ва хидоят аст. Худованд Мухаммад (с) – ро дар  холе чун борони рахмат фиристод, ки ахли башар гарка дар дарёи чахлу зулмат буд ва сангинтарин даврони зиндагиро паси cap мекард. Омадани Паёмбар (с) дурахшидани нуреро мемонд, ки пардаи вахшат ва гафлату исёнро дарид ва дунёро дубора рушанй бахшид. Худованд уро ба тамоми офарида хояш, хоса барои инсоният ба масобаи рахмати бемунтахое фиристод, ки василаи хидоят ва начот гардид.

imagesМухаммад (с) рахмат аст, зеро коинот ба эхтироми у офарида шуд ва Худованд кадру манзалати инсонро низ дар дустдорй ва пайравии Паёмбараш карор дод.

у рахмат аст, зеро аз лутфу мехрубонияш на танхо инсоният, балки тамоми махлукоти дигар бархурдор буданд. у рахмат аст, зеро Худованд уро сарчашмаи абадии аклу дилхо ва асоси саодати вичдон ва баракати доимй карор дод.

у рахмат аст, зеро Худованд бо фиристодани Куръон – дастури човидонаи хидоят ва растагорй икромаш кард.

у рахмат аст, зеро шарифтарин офаридаи Худованд, дустдоштатарин паёмбари Уст, ки дар шаби меърод ба мулокоти хеш хонд.

у рахмат аст, зеро бе вучудаш дунё ба биёбони холиву вахшатборе мемонд.

у рахмат аст, зеро коинот дар икроми у офарида шуд ва кимати хасти дар пешгохи Худованд ба андозаи мухаббат ба эшон муайян хохад гашт.

у рахмат аст, зеро зебоии олам хама инъикоси чамоли уст.

у рахмат аст, зеро Худованд бо салому дуруди пайваста маком ва эътибори уро ард гузошт.

Хамин тарик, дар сояи паёмбарии у тамоми олам оромиву осудагии вокеиро дарёфт ва башарият, ки дар кучарохи чахлу нодонй гарка дар дуди исён буд, бо баракати боз шудани дархои илму маърифат аз нафасхои тоза бахраёб гардид. Дилхои сангбаста дар дасти у табдил ба хоки нарм шуданд.

Зангу кудурате, ки солхои сол дилхоро сиях, карда буд, бо оби рахмати у шуста шуд.

Вахшии хабаши кабл аз он ки ислом оварад, марди сангдил ва берахме буд, ки мардум мекушт, вале чун мусалмон шуд, аз ёрони нармдили Паёмбар (с) гардид, ки дар як он даме ашк дар чашмонаш халка мезад.

Мисоли ин гуна мардон зиёд аст. Эшон чун аз чашмаи хидоят об хурданд, зиндагии човидони, бузургиву иззат ёфтанд ва номашон дар таърих бо ин таъбири ифтихори «Ерони Паёмбар (с) »сабт шуд.

Ин хама шаходат бар он дорад, ки Паёмбари акрам (с) бузургтарин муъчиаи Худовандист. Оре, хама сифоти у, чи дар зохир ва чи дар ботин, муъчизаи ошкорост. Зеро у рахмат, хидоят ва эхсоне аз чониби Парвардигори оламиён аст ва хама авлиёву хукамо, фотехони мактби хакикат аз бани башар пайрави ин намунаи олии инсомниянду бас. Он мисли мохе мебошад, ки нури офтобро акс мекунад, вале дар зоти худ он нурро надорад. Аз ин хотир аст, ки рох ба дарёфти хушнудии Худованд аз тарики дустдорй ва пайравии суннати Паёмбар (с) убур дорад ва хакикати ин нукта дар оёти илохи зерин тавзех, ёфтааст.

Уммати ки хасти? Мухаммади пайгамбар, салла-л-Лооху алайхи ва саллам.

Номи падари Пайгамбар, салла-л-Лоху алайхи ва сал- лам, чи буд? Абдуллох,.

Номи модараш чи буд? Омина.

Номи разиааш чи буд? Халима.

Номи бобояш чи буд? Абдулмутталиб.

Номи амакаш чи буд? Абутолиб.

Пайгамбари мо, салла-л-Лоху алайхи ва саллам, дар кучо таваллуд шудааст? Дар Маккаи Мукаррама.

у кай таваллуд шудааст? 20 апрели соли 571.

Волидайни пайгамбари мо, салла-л-Лоху алайхи ва

саллам, кай бимурданд? Падари Пайгамбар ду мох, пеш аз таваллуд шудани у бимурд. Модараш, вакте ки у шашсола буд, бимурд.

Дар каlом синну сол уро пайгамбари ДоДанД? Дар чихилсолаги, у рисолати худро дар муддати 23 сол ба анчом расонид.

Пайгамбари мо, салла-л-Лоху алайхи ва саллам, дар кадом синну сол аз ин дунё даргузашт? Дар шасту сесолаги.

Кабри пайгамбари мо, салла-л-Лоху алайхи ва сал- лам, дар кучо вокеъ аст? Дар Мадинаи Мунаввара.

Пайгамбари мо, салла-л-Лоху алайхи ва саллам, чанд фарзанд дошт? Хафт нафар.

Духтарон: Зайнаб, Рукайя, Умму Гулсум ва Фотима.

Писарон: Косим, Абдуллох,, Иброхим. Хамаи фарзандони пайгамбар, салла-л-Лоху алайхи ва саллам, ба гайр аз Фотима, разия-л-Лjху анхо хангоми зинда будани у бимурданд.

Занони пайгамбар, салла-л-Лоху алайхи ва саллам, барои мо ки хастанд? Занони пайгамбар, салла-л-Лоху алайхи ва саллам, модари хамаи мусулмононанд.

Зани нахустини пайгамбари мо, салла-л-Лоху алайхи ва саллам, ки асту зани охиринаш ки? Зани нахустинаш

  • Хадичаи некукор, разия-л-Лоху анхо ва зани охиринаш
  • Оишаи некукор, разия-л-Лоху анхо

Пайгамбари мо, салла-л-Лоху алайхи ва саллам, чанд набера доштанд? Ду набераи писар – Хасан, разия-л-Лоху анху ва Хусайн, разия-л-Лоху анху; ва ду набераи духтар

– Зайнаб, разия-л-Лоху анхо ва Сукайна, разия-л-Лоху анхо

Онхо фарзандони кистанд? Али, разия-л-Лоху анху ва Фотима, разия-л-Лоху анхо

 

Рабство

Дар борамон

Инчунин кобед

urolog

Урологи бехтарин аз Хиндустон октябри 2021 ба Точикистон меояд

Дар Маркази тиббии «Шафран» муоличаи беморихои уролочи бе чарохи тарики дастгоххои эндоскопи ва лазери аз …