Главная / Чугрофия / Нохияи Фархор

Нохияи Фархор

 Нохияи Фархор, яке аз нохияхои вилояти Хатлон мебошад. Ин нохия 23 ноябри соли 1930  дар бахши вилояти Кулоби Чумхурии Сотсиалистии Шуравии Точикистон дохил гардид. Масохати нохия 1183,3 км 2 буда ахолиаш зиëда аз 155,7 хазор нафар мебошад.

Чугрофияи Нохия

 Нохияи Фархор дар водии дарëи Панч дар назди сархади Афгонистон чойгир аст. Аз Шимол бо Дангара ва Восеъ, аз Шарк бо Хамадони, аз Гарб бо райони Вахш ва Руми, аз чануб бо нохияи Панч ва Хатлон хамсархад аст. Аз Фархор то Душанбе 198 км рох аст.   Дар худуди Фархор хамаги як шахрак ва 7 чамоат дохил мешаванд.

Чамоатхои Фархор: Чамоати Ватан, Гулшан, Галаба, Дехканорак, Камсомолобод, Зафар ва Даркад. Нохия ба таксимоти асосии зерин таксим карда шудааст: ахолии шахр бо нохияи Фархор бо ахолии аз 20 хазор нафар, Ватан 18 хазор, Галаба 10 хазор, Гулшан 11 хазор, Додод – 10,5 хазор, Дурканари 10,6 хазор, Зафар – 11,1 хазор, Комсомолобод 12 хазор.  Мардум дар он чо бо забони точики ва узбеки харф мезананд. Динашон ислом, мазхабашон ханафи мебошад.

Таърихи Фархор.

Таърихи сарзамини Фархор шавковар ва ачиб мебошад. Дар он чо бисëр макбарахои хамаи солхо мавчуд хастаннд, хатто макбараи кадимтарин ки дар асри санг сохта шудааст. Яке аз осорхои асрхои миëна ин вайронахои Шуртеппа мебошад. Дар асрхои миëна Фархор кисми вилояти таърии Хуталон буд. Дар асри Х милоди Фархор яке аз сарзамини обод ба шумор мерафт,ки дар он чо кишоварзию чорводори хеле пеш рафта буд.  Номи Фархор дар китоби таърихи, аз он чумла дар Шахномаи Фирдавси ном гирифт, ки дар он калимахои “Фархор” дар робита бо ходисахое, ки дар замони подшохи Турани Афросиëб руй дода буданд, зикр шудааст.

Иклими Фархор

Иклими нохия континентали буда, яке аз нохияхои гармтарин ба шумор рафта, дар тобистон харорати хаво ба +500 С мерасад. Дар зимистон бошад харорати хаво +18, +190 С мешавад. Олами хайвоноти Фархор аз гов ва баррахои кухи бой аст.  Олами растании он чо аз сабаби гарми сахт он кадар бой нест.

Иктисодиëти Нохия

Дар худуди нохияи Фархор корхонахои саноати ё коркард вучуд надоранд. Ахоли асосан ба кишоварзи ва хизматрасони машгул аст, аз он чумла савдо. Дар заминхои хочагии кишлок 72 хазор гектар замин 22 хазораш заминхои обёришавандаро ташкил медиханд. Богхо танхо 300 гектаранд ва токзорхо 15 гектар аст. Кисми бокимондаи замин асосан ба парвариши пахта ва зироатхои галладона нигаронида шудааст.

Барои коркарди пахта як нихол гинозе вучуд дорад. Дар худуди нохия фурудгох, ки дар замони Шурави бунёд ёфтааст, вале трафик нест ва хама чиз бо рохи наклиёт чойгир аст. Дар Фархор инчунин пойгохи ягонаи низоми харбии Хиндустон, “Фархор”, ки аз чониби Хиндустон истифода мешавад, ташкил шудааст, гарчанде дар нохияи Хисор ба накша гирифта шуда буд. Дар нохияи Фархор як заводи Пахтатозакуни мавчуд аст.

Инчунин кобед

zamin-1

КОМПЛЕКСХОИ ТАБИИИ МАХАЛ ВА ОНХОРО ТАГЙИРДОДАНИ ИНСОН

Шумо медонед, ки комплексхои табий дар натичаи робита ва таъсири мутакобилаи чинсхои кухй, хаво, об, …