Главная / Чамъият / Нарххои бозори

Нарххои бозори

Моддаи 24-и Колекси андоз. Нарххои бозори

 1. Барои максадхои андозбанди ба сифати нархи мол (кор, хизматрасони) нархи вокеие кабул карда мешавад, ки тарафхои ахд (бо хуччатхои асли тасдикшуда) нишон додаанд, агар хамин модда тартиби дигареро пешбини накарда бошад.Дар холате, ки агар нархи нишондодашудаи мол (кор, хизматрасони) аз нархи бозори фарк кунад ва аз чониби андозсупоранда оид ба фарки нарххо асосхои кофи пешниход нашуда бошад, хангоми андозбанди нархи бозори истифода бурда мешавад.
 2. Нархи бозории мол (кор, хизматрасони) нархе эътироф мешавад, ки дар натичаи таъсири мутакобилаи дархосту пешниход дар бозори молхои (корхои, хизматрасонихои) шабех (ва дар холати мавчуд набудани он – якхела) ва дар асоси ахдхое ба вучуд омадааст, ки дар бозори дахлдор миёни шахсоне баста шудаанд, ки шахсони мутакобилан вобаста намебошанд. Ахди миёни шахсони мутакобилан вобаста танхо ба шартеба назар гирифта мешавад, ки агар вобастагии мутакобилаионхо ба натичахои чунин ахд таъсир нарасонад.
 3. Нархи бозории молхо (корхо, хизматрасонихо) дар асоси иттилоот дар бораи ахдхои дар бозори дахлдор дар лахзаи тахвили ин молхо (корхо, хизматрасонихо) басташуда, дар суратимавчуд набудани чунин холат нархи молхои (корхои, хизматрасонихои) шабех (якхела) даррузи ба лахзаи фуруш наздик, ки то ё баъд аз лахзаи фуруши чунин молхо (корхо, хизматрасонихо) фаро расидааст, аз чумла иттилоот дар бораи нарххои муайянкардаи бахогузорон, нарххои собити биржахои байналмилали ва дигар биржахо муайян карда мешавад.
 4. Бо максадхои андозбанди хангоми фуруши молхо (корхо, хизматрасонихо) тибки нарххои (тарифхои) аз чониби давлат танзимшуда, ки бо конунгузории Чумхурии Точикистон мукаррар шудаанд, нарххои (тарифхои) зикршуда истифода мешаванд.
 5. Бозори мол (кор, хизматрасони) доираи муомилоти чунин мол (кор, хизматрасони) эътироф мешавад, ки вобаста ба имкониятхои фурушанда (харидор) бе харочоти начандон калон дар каламрави ба фурушанда (харидор) наздиктарини Чумхурии Точикистон ё берун аз он фурухтани (харидани) мол (кор, хизматрасони) муайян карда мешавад.
 6. Дар сурати мавчуд набудани ахдхо аз руи молхои (корхои, хизматрасонихои) шабех (якхела) дар бозори мол (кор, хизматрасони) ё тахвил нагардидани чунин молхо (корхо, хизматрасонихо) ба ин бозор, нархи бозории мол (кор, хизматрасони) бо нарххое, ки дар асоси бастани ахдхо нисбат ба молхои (корхои, хизматрасонихои) шабех (якхела) дар санаи ба лахзаи тахвили мол (кор, хизматрасони) наздиктарин, вале на зиёда аз 30 рузи таквими то ё баъд аз лахзаи тахвили чунин молхо (корхо, хизматрасонихо) ё баъди он ташаккул ёфтаанд ва ё бо нарххои ахди охирин муайян карда мешавад.
 7. Дар сурати гайриимкон будани татбики кисмхои 1-5 хамин модда, нархи бозории молхо (корхо, хизматрасонихо) бо усули нархи фуруши минбаъда, усули хисоби харочот, усули муайян намудани фоидаи чашмдошт ё дигар усулхо муайян карда мешавад.
 8. Хангоми муайян намудани нархи бозории молхо (корхо, хизматрасонихо) манбаъхои расмии маълумот оид ба нарххои бозории молхо (корхо, хизматрасонихо), махзани иттилоотии макомоти ичроияи хокимияти давлатии дахлдор, иттилооте, ки аз чониби андозсупорандагон, нархгузорон, экспертхо ба макомоти андоз пешкаш мешавад, инчунин дигар маълумоти дакик истифода бурда мешаванд.
 9. Макомоти андоз нарххои бозориро метавонанд татбик намоянд, агар:

– ахд байни шахсони мутакобилан вобаста содир шуда бошад;

– мубодилаи молхо(корхо, хизматрасонихо) ба вучуд омада бошад;

– хангоми ичрои шартномаи (карордоди)савдои хоричи яке аз тарафхои ахд тибки моддаи 131Кодекси мазкур резиденти кишвари дорои андозбандии имтиёзнок бошад;

– яке аз тарафхои ахд аз имтиёзхои андоз ё низоми андозбандии имтиёзнок истифода барад;

– нархе, ки иштирокчиёни ахд пешниход намудаанд, аз нарххои ахдхои вобаста ба молхои (корхои, хизматрасонихои) шабех (якхела) зиёда аз 15 фоиз фарк кунад.  (КЧТ аз 14.11.16 с., №1367)

 1. Дар холате ки аз чониби андозсупоранда асосхои кофи пешниход нашуда бошад, барои максадхои андозбанди фаркияти нарххои фуруши (бегонакунии) молхо (корхо, хизматрасони) аз нарххои харид ё нарххои гумрукии воридоти онхо на кам аз 5 фоиз кабул карда мешавад. (КЧТ аз 14.11.16 с., №1367)
 2. 11. Барои максадхои хамин моддамафхумхои зерин истифода мешаванд:

-молхои шабех – молхои гуногуне, ки хусусиятхо, аз чумла, хусусияти чисмони, сифат, хайсият дар бозор, кишвари баромад ва истехсоли якхела доранд;

-молхои якхела – молхое, ки шабех набуда, аломатхои ба хам монанд доранд ва аз унсурхои монанд иборат мебошанд, ки ба онхо имконият медихад вазифаи якхеларо ичро кунанд ва дар тичорат якдигарро ивазкунанда бошанд.

 1. 12. Тартиби муайянкуни ва истифодабарии нарххои бозори барои максадхои андозбанди аз чониби Хукумати Чумхурии Точикистон мукаррар карда мешавад.

Рабство

Дар борамон

Инчунин кобед

perepis

Аз 1-уми октябр дар Точикистон баруйхатгирии ахоли огоз мегардад

Аз 01.10.2020 дар Точикистон фаъолияти баруйхатгири – баруйхатгирии ахоли огоз мегардад. Дар ин бора дар …