Главная / Гуногун / Намунаи шартномаи Ичора амволи гайри манкул

Намунаи шартномаи Ичора амволи гайри манкул

ШАРТНОМА

аз «____» ________ соли 2018___                                                                          ш.Душанбе

Чамъияти дорои масулияти махдуди «Алтернатива» минбаъд «Истехсолкунанда» дар шахсияти Директор Алламуратов Алишер, ки дар асоси Оиннома амал мекунад аз як тараф ва ЧДММ “Асри 21” минбаъд «Фармоишгар» дар шахсияти и.в. Директори генерали Элчиев Салим., ки дар асоси Оиннома амал мекунад аз тарафи дигар дар хусуси ин шартномаи мазкурро бастанд:х

 1. Мавзуи шартнома
  • “Истехсолкунанда” ухдадор аст бо супориши “Фармоишгар”, ки маснуоти дар банди 1.2. Шартномаи мазкур дарч шудааст, тайёр намояд, “Фармоишгар” ухдадор аст маснуоти зикргардидаро кабул намояд ва саривакт пардохти онро бо шартхои шартномаи мазкур ба амал барорад.
  • Мавзуи шартнома тайёр намудани мухр ва штампхои давра ва сирешими бо дархост ва ангораи (эскизи) “Фармоишгар”.
  • Номгуи маснуот ва нарххои он мутобики замимаи №1 кисми чудонашавандаи шартномаи мазкур мебошад, мукаррар карда мешавад.
 1. Сифати маснуот

2.1. Сифати маснуотхои таъминшаванда бояд ба талаботхои стандартхои давлати ва шартхои техники мутобикат намояд.

2.2. Дар холати номутобикати сифати маснуот ба талаботхои стандартхои давлати “Истехсолкунанда” ухдадор аст аз хисоби худ норасогихоро бартараф намояд.

 1. Нарх ва тартиби хисоббаробаркуни

3.1. Нархи шартнома 160,00 (Яксаду шаст) сомониро ташкил медихад.

3.2. Хамаи тагйиротхо вобаста ба нарх танхо бо розигии Тарафхо ичозат дода мешавад.

3.3.  Маблагги партияи маснуотхои таъминшаванда мутобики замима ба шартномаи мазкур бо тартиби мукаррарнамудаи банди 1.3. муайян карда мешавад.

3.4. “Фармоишгар” дар мухлати 10 руз аз лахзаи таъмини маснуот пардохти маблаги онро бо рохи гузаронидани маблагхои пули ба суратхисоби “Истехсолкунанда” ба амал мебарорад.

 1. Доду гирифти маснуот

4.1 Хангоми кабули маснуот “Фармоишгар” мутобикати онхоро бо маълумотхое, ки дар дархост вобаста ба номгузори, шумора ва сифат дарч гардидаанд, месанчад.

4.2. Дар холати ошкор намудани камбудихо хангоми кабул “Истехсолкунанда” ухдадор аст камбудихои чойдоштаро бартараф намояд.

4.3. “Истехсолкунанда” махсулоти тайёрро ба “Фармоишгар” дар муддати 5 (панч) руз пешниход менамояд.

 1. Чавобгарии тарафхо

5.1. “Истехсолкунанда” барои сифати маснуот чавобгар мебошад.

5.2. “Фармоишгар” барои саривакт пардохт намудани маснуотхои таъминшаванда чавобгар мебошад.

5.3. Чавобгарии тарафхо, ки дар шартномаи мазкур пешбини шудааст, мутобики меъёрхои конунгузории граждании Чумхурии Точикистон ба амал бароварда мешавад.

 1. Тартиби халли бахсхо

6.1. Бахсхо ва нофахмихо, ки хангоми ичрои шартномаи мазкур метавонанд ба вучуд ояд, аз руи имконият бо рохи гуфтушуниди байни тарафхо хал карда мешавад.

6.2. Дар холати бо рохи гуфтушунид хал нашудани бахсхо,  тарафхо баъд аз ба амал баровардани расмиёти пеш аз судии танзими нофахмихо, ки конунгузори пешбини намудааст, онро барои барраси ба Суди иктисодии шахри Душанбе пешниход менамоянд.

 1. Шартхои гайр

7.1. Шартномаи мазкур аз лахзаи имзои Тарафхо кувваи конуни пайдо карда, то ичрои ухдадорихо аз тарафи онхо мавриди амал карор дода мешавад.

7.2. Тамоми тагйироту иловахо ба шартномаи мазкур бояд дар шакли хатти тартиб дода шавад ва аз чониби Тарафхо имзо гузошта шавад.

7.3. Асоси бекор ва катъгардии шартномаи мазкур мутобики конунгузории амалкунанда муайян карда мешавад.

7.4. Шартномаи мазкур дар ду нусха – як нусхаги ба Тарафхо тартиб дода шудааст.

7.5. Хукуки талаб кардан вобаста ба шартномаи мазкур метавонанд ба шахсони сеюми як Тараф танхо бо розигии хаттии Тарафи дигар дода шавад.

 1. Нишони Тарафхо

“Фармоишгар”

 

ЧДММ “Асри 21”

с/х 20202972000001000000

с/к 20402972918000

РМА 010099300

БИК 320101407

ЧСП “Бонки Точикистон”

Директор ___________ Элчиев Салим.

“Истехсолкунанда”

ЧДММ “АЛТЕРНАТИВА ТЧ”

ш. Душанбе, к. Турсунзода 25

РМА 020035709

с/х 20202972200000000351

с/к 20402972917841

БИК 310101784

ЧСП “Фононбонк”

Директор _________Алламуротов А.Ю.

 

Загрузка...

Дар борамон

Инчунин кобед

naqliyot

Наклиёти Точикистон

Дар моххои январ-сентябри соли чори тавассути хамагуна наклиёт 58,8 млн. тонна бор кашонида шудааст, ки …