Главная / Гуногун / Намунаи мактуби расми

Намунаи мактуби расми

Ба ташкилотхои сугуртавии Точикистон

Ассотсиатсияи миллии ташкилотхои сугуртавии Точикистон (минбаъд Ассотсиатсия) ба иштирокчиёни бозори сугурта изхори эхтироми худро изхор намуда, дар бораи таъсиси Ассотсиатсияи миллии ташкилотхои сугуртаи Точикистон маълумот медихад.

Яке аз хадафхои асосии Ассотсиатсия, рушди бозори сугурта, дастгирии фаъолияти ташкилотхои сугуртавй ва 1устариши хамкории хамачонибаи байни иштирокчиён мебошад. Ассотсиатсия хамчун платформа барои фаъолияти фа^ьоли касби ва ичтимоии аъзоёни он, хамкории макомоти давлати ва иттиходияхои чамъияти ба раванди ташаккул додани конунгузории Чумхурии Точикистон таъсир мерасонад ва дар халли проблемахои ичтимои, иктисодй ва сиёсй ипггирок менамояд.

Барои аъзоёни Ассотсиатсия, имконияти иштирок дар чамъияти схтурта, аз чумла: дар конфронсхо, мубохисахо оид ба табодули акидахои хукукй ва иктисоди, омода намудани пешниходхо барои кабул ва тагйир додани конунгузори, баррасии лоихахои конунхо, имконпазирии хамкорй бо макомоти давлати ва мансабдорон барои халли проблемахои хукуки ва халли проблемахои мавчуда мебошад. Намунаи асосии фаъолияти тамоми аъзоёни созмон бояд дар кори кумитахои мунокишахо бо назардошти афзалиятхои касби ва ичтимои иштирок намояд.

Хамин тарик мову Шумо метавонем ба рушди бозори сугуртаи Чумхурии Точикистон мусоидат кунем.

Бояд кайд кард, ки имруз фаъолияти босифат ва самараноки бахши сугурга аз фаъолияти касбии кадрхо вобаста аст, ки тавонанд навоварии заминаи конуниро истифода кунанд ва тачрибаи мусбии кишвархои пешрафта дошта бошанд.

Ассотсиатсия бовари дорад, ки хамкории самарабахши иштирокчиёни он ба амалисозии тавсияхо ва тавзехоте, ки барои кабули гояхои нав барои рушди минбаъда кумак мерасонанд.

Ташкили Ассотсиатсияи милли баланд бардоштани сохаи сугурта ва таъсири созмонхои узвро таквият хохад дод ва аз ин ру ба халли самараноки вазифахо ва проблемахо мусоидат хохад кард.

Аз ин ру, ба Шумо Оинномаи Ассостсиатсияро барои маълумот пешниход намуда, дар рузхои наздик баъд аз хамоханги бо Идораи назорати сугуртави ба Шумо иловатан дар бораи чаласа оиди таъсиси Ассотсиатсияи милли ташкилотхои сугуртавии Точикистон равона хохем кард.

Бо камоли эхтиром,

Загрузка...

Дар борамон

Инчунин кобед

zanoni-arobakas

Занони аробакаши Точик

Бинобар сабаби вазнин буданги сатхи зиндаги дар Точикистон занони точик ба аробакаши машгул шуда то …