Главная / Чамъият / НАКШАИ ЧОРАБИНИХОИ КОНСЕПСИЯИ РУШДИ НИЗОМИ ХИЗМАТРАСОНИИ ИЧТИМОИ

НАКШАИ ЧОРАБИНИХОИ КОНСЕПСИЯИ РУШДИ НИЗОМИ ХИЗМАТРАСОНИИ ИЧТИМОИ

Замима ба карори Хукумати Чумхурии Точикистон аз 23 августи соли 2016, №368 тасдик шудааст

НАКШАИ ЧОРАБИНИХО ОИД БА ТАТБИКИ КОНСЕПСИЯИ РУШДИ НИЗОМИ ХИЗМАТРАСОНИИ ИЧТИМОИ ДАР ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН

№ р/т Номгуи чорабинихо Мухлати ичро Масъулин
1 2 3 4
 

I. Такмили заминаи меъёрии хукукии низоми хизматрасонии ичтимои ва таъмини ичрои меъёрхои конунгузории сохавии Чумхурии Точикистон

1 Тахияи лоихаи Конуни Чумхурии Точикистон “Дар бораи кумакхои унвонии ичтимои” Соли2016 Вазорати тандурусти ва хифзи ичтимоии ахолии Чумхурии Точикистон, вазорату идорахои дахлдор
2 Тахияи лоихаи карори Хукумати Чумхурии Точикистон “Дар бораи тасдики руйхат, хачм ва таъминоти хизматрасонии ройгони тибби ва дорувори барои маъюбон ва беморон аз оилахои камбизоат” Соли2017 Вазорати тандурусти ва хифзи ичтимоии ахолии Чумхурии Точикистон, вазорату идорахои дахлдор
3 Тахияи лоихаи карори Хукумати Чумхурии Точикистон “Дар бораи Барномаи давлатии дастгирии ичтимоии кудакони ятиму бепарастор барои давраи то соли 2020” Соли2017 Вазоратхои тандурусти ва хифзи ичтимоии ахоли, маориф ва илми Чумхурии Точикистон, Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Хукумати Чумхурии Точикистон, макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлати бо чалби шарикони рушд
4 Тахияи лоихаи карори Хукумати Чумхурии

Точикистон “Дар бораи тартиби аз чониби

маъюбон ба таври ройгон ё имтиёзнок

истифода бурдан аз наклиёти автомобилии

мусофирбари (давлати) дар худуди шахрхо ва нохияхои Чумхурии Точикистон”

Соли2017 Вазоратхои тандурусти ва хифзи ичтимоии ахоли ва наклиёти Чумхурии Точикистон
5 Тахияи лоихаи карори Хукумати Чумхурии

Точикистон “Дар бораи Барномаи расонидани кумаки ичтимоии унвони барои солхои 2016-2020”

Соли2016 Вазорати тандурусти ва хифзи ичтимоии ахолии Чумхурии Точикистон, вазорату идорахои дахлдор
6 Тахияи лоихаи карори Хукумати Чумхурии Точикистон “Дар бораи Тартиби хизматрасонии ичтимои дар хона, муассисахои будубоши муваккати ва доими” Соли2018 Вазорати тандурусти ва хифзи ичтимоии ахолии Чумхурии Точикистон, вазорату идорахои дахлдор макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлати
7 Тахия ва тасдики Коидахои хизматрасонии ичтимои тавассути механизми “Равзанаи ягона” дар сатхи махалли Соли2017 Вазорати тандурусти ва хифзи ичтимоии ахолии Чумхурии Точикистон, вазорату идорахои дахлдор макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлати
  II. Омузиши санадхои меъёрии хукукии байналмилали дар сохаи хизматрасонии ичтимои

ва рушди хамкорихои байналмилали

8 Чихати тахкими хамкорихо мавриди омузиш карор додани конвенсияхо ва тавсияхои Созмони байналмилалии мехнат дар сохаи хифзи ичтимоии ахоли, ки Чумхурии Точикистон онхоро эътироф намудааст Мунтазам Вазорати тандурусти ва хифзи ичтимоии ахоли, мехнат, мухочират ва шугли ахолии Чумхурии Точикистон, кумитахои кор бо занон ва оила ва чавонон, варзиш ва сайёхии назди Хукумати Чумхурии Точикистон, Агентии сугуртаи ячтимои ва нафакаи назди Хукумати Чумхурии Точикистон
9 Ба тасвиб расонидани конвенсияи Созмони Милали Муттахид “Оид ба хукуки маъюбон” Соли2016 Вазорати тандурусти хифзи ичтимоии ахолии Чумхурии Точикистон, кумитахои кор бо занон ва оила ва чавонон, варзиш ва сайёхии назди Хукумати Чумхурии Точикистон, Федератсияи иттифокхои касабаи мустакили Точикистон, Иттиходияи корфармоёни Чумхурии Точикистон  
10 Ба манзури тачдиди назар намудани заминаи меъёрии хукукии соха мавриди омузиш карор додани санадхои меъёрии хукукии марбут ба хизматрасонии ичтимоии давлатхои аъзои Иттиходи Давлатхои Мустакил, ки Чумхурии Точикистон онхоро эътироф намудааст Мунтазам Вазорати тандурусти хифзи ичтимоии ахолии Чумхурии Точикистон, кумитахои кор бо занон ва оила ва чавонон, варзиш ва сайёхии назди Хукумати Чумхурии Точикистон, Агентии сугуртаи ичтимои ва нафакаи назди Хукумати Чумхурии Точикистон  
III. Тадбирхои амали оид ба рушди низоми хизматрасонии ичтимои дар муассисахои будубоши доими ва муваккати  
11 Рушди намудхои гуногуни хизматрасонихои ичтимои, аз чумла тавонбахшии тиббию  ичтимои, кордармони ва монанди инхо дар муассисахои давлатии будубоши доими ва марказхои тавонбахшии маъюбон Солхои 2017-2020 Вазоратхои тандурусти ва хифзи ичтимоии ахоли, маориф ва илми  Чумхурии Точикистон, макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлати  
12 Зиёд намудани шаклу намудхои фаъолияти марказхои минтакавии хизматрасонии

ичтимои барои пиронсолон ва маъюбони назди макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлати

Соли2017 Вазоратхои тандурусти ва хифзи ичтимоии ахоли, рушди иктисод ва савдои Чумхурии Точикистон, макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлати  
13 Мустахкам намудани заминаи моддию техники ва баланд бардоштани тахассуси касбии кормандони хадамоти ичтимоии давлати Солхои 2017-2018 Вазоратхои тандурусти ва хифзи ичтимоии ахоли, рушди иктисод ва савдои Чумхурии Точикистон, макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлати бо чалби шарикони рушд  
14 Тадричан дар низоми мавчудаи хизматрасонии ичтимои ворид намудани унсурхои нави замонави ва инноватсиони, бунёди шаклхои нави хизматрасонии ичтимои дар сатхи махалхо Солхои 2016-2017 Вазоратхои тандурусти ва хифзи ичтимоии ахолии Чумхурии Точикистон, макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлати, марказхои илмию тадкикотии чумхурияви бо чалби шарикони рушд  
IV. Чорабинихо оид ба баланд бардоштани хизматрасонихои ичтимоии гайристатсионари, рушди шабакахои будубоши рузона ва рушди хамкории макомоти давлати бо бахши хусуси  
15 Тахия намудани механизми фаъол ва самарабахши фармоишхои ичтимоии давлати чихати чалби ташкилотхои гайрихукумати ва иттиходияхои чамъияти ба хизматрасонии ичтимои Соли2017 Вазоратхои тандурусти ва хифзи ичтимоии ахоли, рушди иктисод ва савдои Чумхурии Точикистон, макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлати бо чалби шарикони рушд  
16 Тахияи Таснифот ва Стандартхои хизматрасонии ичтимои барои табакахои гуногуни ахоли, ки дар холати душвори зиндаги карор доранд Соли 2016-2020 Вазорати тандурусти ва хифзи ичтимоии ахолии Чумхурии Точикистон, макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлати, марказхои илмию тадкикотии чумхурияви бо чалби шарикони рушд  
V. Масъалахои тахсилоти касби, такмили тахассус ва бозомузии кормандони ичтимои
17 Тахияи лоихаи “Барномаи миллии тахсилоти миёна ва олии касбии кормандони ичтимои барои давраи миёнамухлат” Соли 2018 Вазоратхои тандурусти ва хифзи ичтимоии ахоли, маориф ва илм, рушди иктисод ва савдои Чумхурии Точикистон бо чалби шарикони рушд
18 Баланд бардоштани самаранокии курсхои такмили тахассуси кормандони ичтимои ва чори намудани механизми аттестатсияи онхо Доими Вазоратхои тандурусти ва хифзи ичтимоии ахоли, маориф ва илми Чумхурии Точикистон бо чалби шарикони рушд
19 Ташкили корхои илмию амали, баргузории конференсияхо, семинархо ва форумхо оид ба масъалахои марбут ба хизматрасонии ичтимои Хар сол тибки накшахои солона Вазоратхои тандурусти ва хифзи ичтимоии ахоли, рушди иктисод ва савдои Чумхурии Точикистон, Академияи илмхои Чумхурии Точикистон ва дигар марказхои илмию тадкикотии чумхурияви бо чалби шарикони рушд
20 Нашри мачмуаи санадхои меъёрии хукуки оид ба сохаи хифзи ичтимоии ахоли Дар ду сол як маротиба Вазоратхои тандурусти ва хифзи ичтимоии ахоли, адлияи Чумхурии Точикистон бо чалби шарикони рушд
  VI. Таъмини системаи иттилооти, аз чумла ташаккули механизми чамъовари ва коркарди омори ичтимои (сохави)
21 Тахия ва тасдики шакли нави хисоботи омории ХИ -1 (дар тахрири нав) Соли2016 Вазорати тандурусти ва хифзи ичтимоии ахолии Чумхурии Точикистон, Агентии омори назди Президенти Чумхурии Точикистон, макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлати
22 Таъсис ва ба рох мондани Фехристи чумхуриявии иттилоотии хифзи ичтимои Солхои 2017-2018 Вазоратхои тандурустй ва хифзи ичтимоии ахолии Чумхурии Точикистон бо чалби шарикони рушд
23 Тахияи шакли нави хисоботи омории №3-хифзи ичтимои “Хисоботи чамъбастии муассисахои будубоши доими оид ба хизматрасонии ичтимои барои кудакони маъюб” Соли 2019 Вазоратхои тандурусти ва хифзи ичтимоии ахоли, мехнат, мухочират ва шугли ахоли, рушди иктисод ва савдои Чумхурии Точикистон, Агентии омори назди Президенти Чумхурии Точикистон, Агентии сугуртаи ичтимои ва нафакаи назди Хукумати Чумхурии Точикистон
VII. Баланд бардоштани индекси истеъмолии нафака ва кумакпулихо
24 Тахия ва тасдики услуби ягонаи муайян Соли 2017 намудани сатхи камбизоатии оилахо ва шахрвандони Чумхурии Точикистон чихати расонидани кумакхои ичтимоии давлати Соли 2017 Вазоратхои тандурусти ва хифзи ичтимоии ахоли, мехнат, мухочират ва шугли ахоли, рушди иктисод ва савдои Чумхурии Точикистон, Агентии омори назди Президенти Чумхурии Точикистон, Агентии сугуртаи ичтимои ва нафакаи назди Хукумати Чумхурии Точикистон
25 Хисоби арзиши хадди акали зиндаги (сабади истеъмоли) ва интишори расмии он Хар сол Вазорати мехнат, мухочират ва шугли ахолии Чумхурии Точикистон, Агентии омори назди Президенти Чумхурии Точикистон, макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлати
VIII. Масъалахои мониторинг ва арзёбии Консепсия тадкикотхои омори ва сотсиологи дар сохаи хизматрасонии ичтимои
26 Гузаронидани мониторинг ва арзёбиии ичрои Консепсияи рушди низоми хизматрасонии ичтимои дар Чумхурии Точикистон Хар сол

 

Вазорати тандурусти ва хифзи ичтимоии ахолии Чумхурии Точикистон, марказхои илмию тадкикотии чумхурияви, иттиходияхои чамъияти бо чалби шарикони рушд
27 Гузаронидани тадкикоти сотсиологи оид ба сифати хизматрасонихои ичтимои Хар ду сол Вазорати тандурусти ва хифзи ичтимоии ахолии Чумхурии Точикистон, Агентии омори назди Президенти Чумхурии Точикистон, марказхои илмию тадкикотии чумхурияви, иттиходияхои чамъияти бо чалби шарикони рушд
             

 

 

Инчунин кобед

Обро дар Душанбе кисман санахои 14, 15-ум октябр катъ мекунанд

Дар робита ба корхои таъмир дар кисматхои гуногуни Душанбе, обро бо навбат махкам мекунанд Шахрдори …