Главная / Гуногун / МАГЗИ САРИ ИНСОН – НАКШИ МАГЗИ САР ДАР ИДРОК

МАГЗИ САРИ ИНСОН – НАКШИ МАГЗИ САР ДАР ИДРОК

Вакте одам чизеро эхсос ва дарк ме­кунад., кисме аз магзи cap бедор мешавад. Вакте одам мебинад, маркази биной бедор, вакте мешунавад маркази шунавой, вакте хис мекунад маркази ломиса ва гайра бедор ( тахрик) меёбанд.

Дар сатхи магзи одам моддаи хокистарие, ки кишри магзи cap номида мешавад, мавчуд мебошад. Вай магзро аз хар тараф мепушонад. Агар пластинкаи борикро, ки аз кишри хокистарии магзи cap бурида шудааст, зери микро­скоп бубинем, пас метавон мушохида кард, ки ин кишр дорой сохтори ачоибест, ки дар расми 10 нишон дода шудааст.

Дар он лундачахои хурду бузурги мудаввар ва секунда дида мешаванд. Дар кишри магзи cap онхо хеле зиёд буда, бо он хучайрахо номгузорй шудаанд.

magzi-sar

Ин хучайрахо дорой шохчахои махсусе дар шакли бурутчахо мебошанд. Дамон тавре дар раем нишон дода шудаанд, баъзе аз шохачахо кутох, баъзеашон дароз мебошанд. Шохчахои дароз ба ришта ва ё тори борик монанд мебошанд. Аз чунин риштахои асабй асаби чашм иборат мебошад. Дар ин асаб чунин риштахо бисер мебошад. Онхо дар пахлуи хам карор доранд. Дар яке аз риштачаи ин асабхо чашмро бо хучраи кучаки маркази биноии моддаи хокистарии магзи cap (дар кишр) мепайвандад. Бад-ин тартиб, хар он чизе, ки мо мебинем, мустакиман тавассути чашмхо бо кумаки ин риштахо-торхо ба хучайрахои магзи cap ворид мешавад.

Дар магзи cap хамчунин асабхое хастанд, ки аз гушхо меоянд. Инро маркази шунавои меноманд, ки дар кишри магзи cap, дар тарафи чакка карор доранд. Тори ин асабхо низ ба хучайрахо расида, асабро бедор мекунанд. Аз ин бедорй дар хучайрахо баъзе дигаргунихо сурат мегиранд; ин дигаргунихо аз худ накше боки мегузоранд.

Дар хучайрахо хар он чизе, ки одам мешунавад, хифз мешавад. Дамчунин дигар аъзои хис низ бо марказхои муайяни кишри хокистарии магзи cap алокаманд мебо­шанд

Аз рангхо ва рушноихои гуногун аъзои биной бедор мешаванд. Аз овозхо-асабхои шунавои, аз хурок ва нушокихо асабхои зоикавй бедор мешаванд.

Бад-ин тартиб, аввал нуги асабхо, сипас асабхо бедор мешаванд.

Ин тахрикот то ба магзи cap, то ба маркази мушаххас мерасад. Пас аз оне, ки онхо ба марказ мерасанд, одам шуруъ ба хис намудан мекунад.

Дар хучайрадои марказии асабй як навъ дигаргуни рух медидад.

Он вакт одам ранг, буй, садоро дарк карда, шуруъ ба эдсос намудани хунукй ва гармй мекунад.

Тадрикоте, ки то ба маркази марбутаи асаб расидаанд, ончо накше аз худ боки гузошта, дар он чо хифз мешавад.

Хофиза – ин накшест, ки ба ягон маркази магзи cap ворид туда, хифз шудааст. Таври мисол, апелсин шакли мудаввар дошта, ранги он норанчи мебошад. Бомаза, туршаки ширин буда, буйи макбул дорад. Хангоми ба сатди он дар тамос шудан, як навъ дурушти эхсос мешавад.

Ин хама дар натичаи эдсосоти гуногун, ки ба магзи инсон ворид мешаванд, фадмида мешавад.

Яке тавассути чашм, дигар тавассути забои, саввумй тавассути бини, чадорумй тавассути ламси дастон муайян кардааст.

Ин хама образдо муттахид мешаванд ва иртиботи мутахобиларо дар магз ташкил медиданд. Хамин тавр аз тарафи магзи cap дарк мегардад, он чиро ки одам афлесун меномад.

Хамаи он чиро, ки одам дар бораи атрофи худ медонад, хамин тавр сурат мегирифт ва сурат ходад гирифт. Дигаргуна хам набояд бошад. Ба магзи сари одам дар сония эхсосоти гуногун ворид мешаванд.

Ин хама эхсосот тавассути чашмдо, гушдо ва дигар аъзои хис дарк мешаванд.

Ин гуна иттилоот дар магзи инсон ба теъдоди миллиондо чамъ ва хифз меша­ванд.

Хама сарвати акли одамй аз эхсосоти гуногуни бисёр, ки ба магзи инсон ворид мешаванд, иборатанд.

Ин сарчашмаи эчод ва фаъолият дар илму хунар ба шумор меравад.

Пурсишхо

  1. Из каких центров состоит мозг?
  2. Что такое сохранение в памяти?
  3. Из чего состоит мозг?
  4. В какой части головного мозга расположен центр слуха?
  5. В какой части головы расположены органы слуха?
  6. Из чего состоит богатство разума человека?

Инчунин кобед

кумитаи андози Точикистон

Кумитаи андози назди Хукумати Чумхурии Точикистон

Кумитаи андози назди Хукумати Чумхурии Точикистон (минбаъд – КА). Асоси Фаъолият – тибки Карори Хукумати …