Главная / Чамъият / КОДЕКСИ АНДОЗИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН 

КОДЕКСИ АНДОЗИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН 

Кодекси андози Чумхурии Точикистон муносибатхои омиронаро оид ба мукаррар намудан, тагйир додан, бекор кардан, хисоб ва пардохт намудани андозхо, инчунин муносибатхои байни давлат ва андозсупорандаро (агенти андозро) вобаста ба ичрои ухдадорихои андоз (минбаъд – муносибатхои андози) танзим менамояд.

Муносибатхои вобаста ба ситонидани бочхои гумруки, андозхо аз молхо ва воситахои наклиёти тавассути сархади гумрукии Чумхурии Точикистон интиколёбанда бо Кодекси мазкур ва конунгузории гумруки Чумхурии Точикистон ба танзим дароварда мешаванд.

Кодекси андоз 2018
Китоби кодекси андоз (дар амал 2018)

(Ахбори Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон, с. 2012, №9, мод. 838; с. 2013, №12, мод. 889, мод. 890; с. 2015, №3, мод. 210, №11, мод. 965, мод. 966; с. 2016, №3, мод. 150, №11, мод. 883, №11, мод. 883; Конунхои ЧТ аз 24.02.2017 с., №1398; аз 30.05.2017 с., №1423)

КИСМИ I. КИСМИ УМУМИ.

ФАСЛИ I. МУКАРРАРОТИ УМУМИ.
БОБИ 1. МУКАРРАРОТИ АСОСИ.

Моддаи 1. Муносибатхое, ки Кодекси мазкур танзим менамояд.
Моддаи 2. Конунгузории андози Чумхурии Точикистон ва амали он.
Моддаи 3. Тартиби мукаррар намудан, тагйир додан ва бекор кардани андозхо.
Моддаи 4. Системаи андози Чумхурии Точикистон.
Моддаи 5. Принсипхои системаи андоз.
Моддаи 6. Андозхои Чумхурии Точикистон.

БОБИ 2. МАФХУМХОИ АСОСИ

Моддаи 7. Андоз.
Моддаи 8. Фаъолияти сохибкори ва гайрисохибкори.
Моддаи 9. Кори кироя.
Моддаи 10. Фаъолияти эхсонкори.
Моддаи 11. Шахсони вокеи – резидентхо ва гайрирезидентхо.
Моддаи 12. Муассисаи доимии гайрирезидент (корхонаи хоричи ё шахси вокеии гайрирезидент)
Моддаи 13. Агенти андоз.
Моддаи 14. Шахсони мутакобилан вобаста.
Моддаи 15. Ичораи молияви (лизинг)
Моддаи 16. Лоихахои сармоягузории Хукумати Чумхурии Точикистон.
Моддаи 17. Мафхумхои асосии дигаре, ки дар Кодекси мазкур истифода мешаванд.

БОБИ 3. ХУКУКУ УХДАДОРИХОИ АНДОЗСУПОРАНДА (АГЕНТИ АНДОЗ) 

Моддаи 18. Хукукхои андозсупоранда (агенти андоз)
Моддаи 19. Ухдадорихои андозсупоранда (агенти андоз)
Моддаи 20. Хукук ба намояндаги дар муносибатхое, ки конунгузории андоз танзим менамояд.

ФАСЛИ II. МУКАРРАРОТИ УМУМИИ МАЪМУРИ..
БОБИ 4. НАЗОРАТИ ПАРДОХТИ АНДОЗХО.

Моддаи 21. Тартиби татбики мукаррароти маъмури.
Моддаи 22. Назорати андоз аз руи ба бучет ворид шудани андозхо.
Моддаи 23. Чорахои мубориза бар зидди саркаши аз пардохти андозхо ва усулхои алтернативии андозбанди.
Моддаи 24. Нарххои бозори.
Моддаи 25. Бахисобгирии андозсупорандагон.
Моддаи 26. Раками мушаххаси андозсупоранда.
Моддаи 27. Ухдадорихои макомоти давлати хангоми хамкори бо макомоти андоз.

БОБИ 5. САНЧИШХОИ АНДОЗ ВА ДИГАР ШАКЛХОИ НАЗОРАТИ АНДОЗ 

Моддаи 28. Мукаррароти умуми.
Моддаи 29. Даврияти гузаронидани санчишхои андоз.
Моддаи 30. Давомноки ва вакти гузаронидани санчишхои андоз.
Моддаи 31. Огохинома дар бораи санчиши дарпешистодаи андоз.
Моддаи 32. Асос барои гузаронидани санчиши андоз.
Моддаи 33. Огози санчиши андоз.
Моддаи 34. Дастрасии кормандони макомоти андоз ба худуд ё бино барои гузаронидани санчиши андоз.
Моддаи 35. Ба охир расидани санчиши андоз.
Моддаи 36. Карор аз руи натичахои санчиши андоз.
Моддаи 37. Назорати камерали.
Моддаи 38. Истифодаи мошинхои назорати – хазинавии дорои хотираи фискали.
Моддаи 39. Назорати андоз оид ба риояи тартиби татбик ва истифодаи мошинхои назорати – хазинавии дорои хотираи фискали.
Моддаи 40. Муоинаи хронометражи.
Моддаи 41. Назорати иловагии молхои зераксизи ва фаъолияти дигар.
Моддаи 42. Назорат аз болои макомоти ваколатдор.

БОБИ 6. СИСТЕМАИ ИДОРАКУНИИ ХАВФХО..

Моддаи 43. Мукаррароти умуми.
Моддаи 44. Амалхои макомоти андоз оид ба баходихи ва идоракунии хавфхо
БОБИ 7. ОГОХОНИ ВА ФАХМОНДАДИХИ ОИД БА ИЧРОИ УХДАДОРИИ АНДОЗ.
Моддаи 45. Огохиномаи макомоти андоз.
Моддаи 46. Тавзехот оид ба ичрои ухдадории андоз.

ФАСЛИ III. БАХИСОБГИРИ ВА ХИСОБОТ..
БОБИ 8. БАХИСОБГИРИИ АНДОЗ ВА ХИСОБОТИ АНДОЗ.

Моддаи 47. Тартибдихи ва нигохдории хуччатхои бахисобгири.
Моддаи 48. Коидахои умумии бахисобгирии андоз.
Моддаи 49. Бахисобгирии чудогона ва коидахои пешбурди он.
Моддаи 50. Хисоботи андоз.
Моддаи 51. Тартиби тахия ва пешниходи хисоботи андоз.
Моддаи 52. Мухлати нигохдории хисоботи андоз.
Моддаи 53. Пешниход намудани хисоботи андоз.
Моддаи 54. Пешниходи иттилоот оид ба пардохтхо ё амалиёти дигар.
Моддаи 55. Тамдид кардани мухлати пешниходи эъломияхои андоз.
Моддаи 56. Суратхисобхои бонки.
Моддаи 57. Пешниходи маълумот ба макомоти андоз.

ФАСЛИ IV. УХДАДОРИИ АНДОЗ ВА ИЧРОИ ОН.. 
БОБИ 9. УХДАДОРИИ АНДОЗ. 

Моддаи 58. Ухдадории андоз.
Моддаи 59. Ичрои ухдадорихои андоз.
Моддаи 60. Ичрои ухдадории андоз хангоми бархамдихии шахси хукуки.
Моддаи 61. Ичрои ухдадорихои андоз хангоми азнавташкилдихии шахси хукуки.
Моддаи 62. Ичрои ухдадории андози сохибкори инфиродие, ки фаъолияташро катъ менамояд.
Моддаи 63. Ичрои ухдадорихои андози шахсони вокеии фавтида, гайри кобили амал эътирофшуда, бедарак гоиб ё шахсоне, ки аз чониби суд фавтида эълон шудаанд.
Моддаи 64. Катъ гардидани ухдадории андоз.

БОБИ 10. БАХИСОБГИРИИ ИЧРОИ УХДАДОРИИ АНДОЗ. 

Моддаи 65. Асосхои бахисобгирии ичрои ухдадории андоз.
Моддаи 66. Мухлати  даъво.

БОБИ 11. ПАРДОХТ, ЧАМЪОВАРИ ВА БАРГАРДОНИДАНИ АНДОЗХО.. 

Моддаи 67. Шаклхо ва мухлатхои пардохти андозхо, чаримахо ва фоизхо.
Моддаи 68. Махалли пардохти андозхо ва бучетхое, ки андозхо ба онхо гузаронида мешаванд.
Моддаи 69. Ба хисоб гирифтан ё баргардонидани маблагхои барзиёд пардохтшуда.
Моддаи 70. Тагйир додани мухлати пардохти андозхо.
Моддаи 71. Тартиби пушонидани ухдадорихои андоз.

ФАСЛИ V. МАЧБУРАН СИТОНИДАНИ АНДОЗХО ВА ЧОРАХОИ ЧАВОБГАРИ.
БОБИ 12. ЧОРАХОИ ТАЪМИНИ ИЧРОИ УХДАДОРИИ ДАР МУХЛАТАШ ИЧРОНАШУДАИ АНДОЗ. 

Моддаи 72. Чорахои таъмини ичрои ухдадории дар мухлаташ ичронашудаи андоз.
Моддаи 73. Фоизхо.
Моддаи 74. Тартиби судии мачбуран ситонидани карзи андоз.
Моддаи 75. Хабси молу мулк.
Моддаи 76. Фуруши молу мулки хабсшуда.
Моддаи 77. Мурочиат ба суд дар бораи муфлис эътироф кардани андозсупоранда.
Моддаи 78. Аз хисоб баровардани карзхои беэътимод оид ба андоз.
БОБИ 13. ЧАВОБГАРИ..
Моддаи 79. Хукуквайронкунии андоз.
Моддаи 80. Холатхои истиснокунандаи чавобгари барои содир намудани хукуквайронкунии андоз.

ФАСЛИ VI. ХАЛЛИ БАХСХО..
БОБИ 14. ХАЛЛИ БАХСХО.

Моддаи 81. Шикоят.
Моддаи 82. Окибатхои пешниходи ариза (шикоят) нисбат бахисобкунии маблагхои андоз, чаримахо ва фоизхо.

ФАСЛИ VII. МАКОМОТИ АНДОЗ. 
БОБИ 15. МАКОМОТИ АНДОЗ. 

Моддаи 83. Вазифахои асосии макомоти андоз.
Моддаи 84. Вазъи хукуки ва сохтори макомоти андоз.
Моддаи 85. Кормандони макомоти андоз.
Моддаи 86. Бахогузории фаъолияти касбии корманди макомоти андоз.
Моддаи 87. Муносибати байнихамдигарии макомоти андоз бо дигар макомоти хокимияти давлати.
Моддаи 88. Хисобот.
Моддаи 89. Хукукхои макомоти андоз.
Моддаи 90. Ухдадорихои макомоти андоз.
Моддаи 91. Масъулияти кормандони макомоти андоз.
Моддаи 92. Бархурди манфиатхо.
Моддаи 93. Сирри маълумот (сирри андоз)
Моддаи 94. Таъминоти модди, химояи хукуки ва ичтимоии кормандони макомоти андоз.

КИСМИ II.  КИСМИ МАХСУС.. 
ФАСЛИ VIII. АНДОЗ АЗ ДАРОМАД ВА АНДОЗ АЗ ФОИДА.. 
БОБИ 16. МУКАРРАРОТИ УМУМИ.. 

Моддаи 95. Андозсупорандагон.
Моддаи 96. Объекти андозбанди.
Моддаи 97. Манбаи андоз.
Моддаи 98. Даромади умуми.
Моддаи 99. Даромадхо дар шакли музди мехнат.
Моддаи 100. Даромадхои шахси вокеи аз фаъолияте, ки ба мехнати кироя мансуб нест.
Моддаи 101. Тасхехи даромади умумии шахси вокеи.
Моддаи 102. Тархкунихои шахси аз даромадхои шахсони вокеи.
Моддаи 103. Меъёрхои андоз аз даромад.
Моддаи 104. Имтиёзхои андози.

БОБИ 17. МУКАРРАРОТИ УМУМИ.. 

Моддаи 105. Андозсупорандагон.
Моддаи 106. Объекти андозбанди.
Моддаи 107. Манбаи андоз.
Моддаи 108. Тасхехи даромад.
Моддаи 109. Меъёрхои андоз.
Моддаи 110. Имтиёзхо.

БОБИ 18. ТАРХХО АЗ ДАРОМАДИ УМУМИ.

Моддаи 111. Тархи харочоти вобаста ба гирифтани даромад.
Моддаи 112. Харочоте, ки тарх карда намешавад.
Моддаи 113. Тарх барои пардохтхои эхсонкори.
Моддаи 114. Махдудияти тарххо нисбат ба фоизхо.
Моддаи 115. Тарххо нисбат ба карзхои беэътимод (шубханок)
Моддаи 116. Тархи хиссачудокунихо ба фондхои захиравии сугурта.
Моддаи 117. Тарххо нисбат ба харочот барои тахкикоти илми, корхои лоихакаши ва тачрибавию конструктори.
Моддаи 118. Тархи маблагхои хиссачудокунихои истехлоки ва дигар тарххо аз руи воситахои асосии истехлокшаванда.
Моддаи 119. Тарххо нисбат ба харочоти таъмири воситахои асосии истехлокшаванда.
Моддаи 120. Тархи харочот нисбат ба сахмхои сугуртави.
Моддаи 121. Харочот барои корхои чустучуию геологи ва корхои омодаги ба истихрочи захирахои табии.
Моддаи 122. Харочот барои дороихои гайримодди.
Моддаи 123. Махдудияти тарх нисбат ба андозхо ва чаримахо.
Моддаи 124. Ба давраи дигар гузаронидани зарар, зарар хангоми фуруш ё супоридани молу мулк.

БОБИ 19. СИТОНИДАНИ АНДОЗ ДАР МАНБАИ ПАРДОХТ.

Моддаи 125. Тартиби ситонидани андоз дар манбаи пардохт.
Моддаи 126. Ситонидани андоз аз суди сахмияхо дар манбаи пардохт.
Моддаи 127. Ситонидани андоз аз фоизхо дар манбаи пардохт.
Моддаи 128. Ситонидани андоз аз даромади гайрирезидентхо дар манбаи пардохт.
БОБИ 20. АНДОЗБАНДИИ БАЙНАЛМИЛАЛИ..
Моддаи 129. Андозбандии фоидаи софи муассисаи доимии шахси хукукии хоричи.
Моддаи 130. Бахисобгирии андози хоричи.
Моддаи 131. Даромаде, ки дар мамлакатхои дорои андозбандии имтиёзнок гирифта шудааст.

БОБИ 21. МУКАРРАРОТИ МАХСУС ДОИР БА САНАДХОИ ХУКУКИИ БАЙНАЛМИЛАЛИ.

Моддаи 132. Тартиби татбики санадхои хукукии байналмилали.
Моддаи 133. Тартиби пардохти андоз аз даромадхои гайрирезидентхо аз фаъолият дар Чумхурии Точикистон, ки боиси таъсиси муассисаи доими намешавад.
Моддаи 134. Тартиби татбики санадхои хукукии байналмилали нисбат ба андозбандии даромадхо аз расонидани хизматрасонии наклиёти дар хамлу накли  байналмилали.
Моддаи 135. Тартиби татбики санади хукукии байналмилали нисбат ба андозбандии суди сахмияхо, фоизхо, роялти.
Моддаи 136. Тартиби татбики санади хукукии байналмилали нисбат ба андозбандии фоидаи соф хангоми фаъолият тавассути муассисаи доими.
Моддаи 137. Тартиби татбики санади хукукии байналмилали нисбат ба андозбандии дигар даромадхо аз манбаъхои вокеъ дар Чумхурии Точикистон
Моддаи 138. Талаботи умуми хангоми пешниходи ариза барои татбики мукаррароти санади хукукии байналмилали.
Моддаи 139. Маълумотнома оид ба маблагхои андозхои дар Чумхурии Точикистон пардохтшуда.

БОБИ 22. КОИДАХОИ БАХИСОБГИРИИ АНДОЗ.

Моддаи 140. Тартиби бахисобгирии даромадхо ва харочот.
Моддаи 141. Принсипхои бахисобгирии даромадхо ва харочотхо тибки усули кассави.
Моддаи 142. Лахзаи гирифтани даромад дар холатхои чудогона бо истифодаи усули кассави.
Моддаи 143. Лахзаи харочот намудан дар баъзе холатхои чудогона бо истифодаи усули кассави.
Моддаи 144. Принсипхои бахисобгирии даромадхо ва харочот хангоми истифодаи усули хисобу замкуни.
Моддаи 145. Лахзаи гирифтани даромад хангоми истифодаи усули хисобу замкуни.
Моддаи 146. Лахзаи харочот хангоми истифодаи усули хисобу замкуни.
Моддаи 147. Сохибии муштарак.
Моддаи 148. Даромадхо ва тарххо аз руи карордодхои дарозмухлат.
Моддаи 149. Тартиби бахисобгирии захирахои молию модди.
Моддаи 150. Бахисобгири хангоми ичораи молияви (лизинг)
Моддаи 151. Тарххои чуброншаванда ва ихтисори захирахо.
Моддаи 152. Фоида ва зарар хангоми фуруш ё супоридани дороихо.
Моддаи 153. Арзиши дороихо.
Моддаи 154. Эътироф накардани фоида ё зарар.

БОБИ 23. МУКАРРАРОТИ МАЪМУРИ.. 

Моддаи 155. Давраи андоз.
Моддаи 156. Пешниходи эъломия.
Моддаи 157. Пардохтхои чории (пешпардохти) андоз.
Моддаи 158. Пардохти андозхо ва мукаррароти маъмури.

ФАСЛИ IX. АНДОЗ АЗ АРЗИШИ ИЛОВАШУДА.. 
БОБИ 24. МУКАРРАРОТИ УМУМИ..

Моддаи 159. Мафхуми андоз аз арзиши иловашуда.

БОБИ 25. АНДОЗСУПОРАНДАГОН..

Моддаи 160. Андозсупорандагон.
Моддаи 161. Талабот оид ба додани ариза барои бакайдгири.
Моддаи 162. Бакайдгири.
Моддаи 163. Бекор кардани бакайдгири.

БОБИ 26. ОБЪЕКТХОИ АНДОЗБАНДИ..

Моддаи 164. Объектхои андозбанди.
Моддаи 165. Фуруш ё супоридани корхона.

БОБИ 27. МАНБАИ АНДОЗ.

Моддаи 166. Арзиши амалиёти андозбандишаванда.
Моддаи 167. Тасхехи амалиёти андозбандишаванда.
Моддаи 168. Арзиши воридоти андозбандишаванда.

БОБИ 28. ИМТИЁЗХОИ АНДОЗ.

Моддаи 169. Озод кардан аз андоз.
Моддаи 170. Андозбандии хамлу накли байналмилали ва транзити.
Моддаи 171. Хусусиятхои андозбанди хангоми интиколи молхо тавассути сархади гумрукии Чумхурии Точикистон.
Моддаи 172. Андозбандии содироти молхо.
Моддаи 173. Тасдики содироти молхо.

БОБИ 29. ВАКТ ВА МАХАЛЛИ АНЧОМ ДОДАНИ АМАЛИЁТИ АНДОЗБАНДИШАВАНДА ВА КОИДАХОИ МАХСУС.. 

Моддаи 174. Вакти анчом додани амалиёти андозбандишаванда.
Моддаи 175. Махалли тахвили мол.
Моддаи 176. Махалли ичрои корхо ё хизматрасонихо.
Моддаи 177. Андозбандии  бозгашт.
Моддаи 178. Вакти воридот.
Моддаи 179. Амалиётхои омехта.
Моддаи 180. Амалиёте, ки агент анчом медихад.

БОБИ 30. ТАРТИБИ ХИСОБКУНИ  ВА ПАРДОХТИ АНДОЗ. 

Моддаи 181. Меъёрхои андоз аз арзиши иловашуда ва тартиби хисоби он.
Моддаи 182. Андоз аз арзиши иловашуда, ки бояд аз муомилоти андозбандишаванда ба бучет пардохт шавад.
Моддаи 183. Андоз аз арзиши иловашуда, ки хангоми муайян намудани пардохтхо ба бучет дар холати истифодаи меъёри стандарти ба хисоб гирифта мешавад.
Моддаи 184. Тасхехи маблагхои андоз аз арзиши иловашуда, ки ба хисоб  гирифта мешаванд.
Моддаи 185. Тартиби ба хисоб гирифтани андоз аз арзиши иловашуда хангоми амалиёти аз андози арзиши иловашуда озодшуда ва истифодабарии меъёри стандарти.
Моддаи 186. Хисобнома-фактурахо оид ба андоз аз арзиши иловашуда ва аксизхо.
Моддаи 187. Тартиб додани хисобнома-фактурахои иловаги хангоми тасхехи муомилотиандозбандишаванда.
Моддаи 188. Коидахои махсус.

БОБИ 31. МУКАРРАРОТИ МАЪМУРИ ВА ХОТИМАВИ..

Моддаи 189. Пешниходи эъломияхо ва пардохти андоз аз арзиши иловашуда
Моддаи 190. Давраи андоз.
Моддаи 191. Амалиёт бо бучет дар холати зиёд будани маблаги андози бахисобгирифташаванда нисбат ба маблаги андозе, ки барои давраи хисоботи хисоб карда шудааст.
Моддаи 192. Аз андоз аз арзиши иловашуда озод кардани тахвили молхои (корхо, хизматрасонихои) аз хисоби маблагхои созишномахои карзи(гранти) оид ба маблаггузории (татбики) лоихахои сармоягузории Хукумати Чумхурии Точикистон харидашаванда.
Моддаи 193. Баргардонидани андоз аз арзиши иловашуда ба намояндагихои дипломати, консули ва намояндагихои ба онхо баробаркардашуда, инчунин аъзои хайати кормандони онхо, ки дар Чумхурии Точикистон аккредитатсия шудаанд.

ФАСЛИ X. АКСИЗХО.. 
БОБИ 32. АКСИЗХО.. 

Моддаи 194. Мафхуми аксизхо.
Моддаи 195. Андозсупорандагон.
Моддаи 196. Объекти андозбанди.
Моддаи 197. Номгуи молхои зераксизи ва намудхои фаъолияти зераксизи.
Моддаи 198. Манбаи андоз.
Моддаи 199. Вакти анчом додани амалиёти андозбандишаванда.
Моддаи 200. Меъёрхои андоз.
Моддаи 201. Озодкуни.
Моддаи 202. Тасдики содироти молхои зераксизи.
Моддаи 203. Ба хисоб гирифтани аксиз.
Моддаи 204. Давраи андоз.
Моддаи 205. Пардохти аксизхо.
Моддаи 206. Назорати андози махсулоти зераксизии спиртдор, бе спирт ва тамоку.
Моддаи 207. Махалли супоридани аксиз.
Моддаи 208. Пешниходи эъломия.
Моддаи 209. Баргардонидани аксиз хангоми содироти такрории (реэкспорт) молхо.
Моддаи 210. Тамгахои аксиз.
Моддаи 211. Хисобнома-фактурахо.

ФАСЛИ XI. АНДОЗИ ИЧТИМОИ.
БОБИ 33. АНДОЗИ ИЧТИМОИ.

Моддаи 212. Андозсупорандагон.
Моддаи 213. Объекти андозбанди.
Моддаи 214. Манбаи андоз.
Моддаи 215. Озодкуни.
Моддаи 216. Меъёрхои андоз.
Моддаи 217. Давраи андоз.
Моддаи 218. Тартиби хисобкуни ва пардохтани андоз.

ФАСЛИ XII. АНДОЗХО БАРОИ ЗАХИРАХОИ ТАБИИ.. 
БОБИ 34. МУКАРРАРОТИ УМУМИ.. 

Моддаи 219. Муносибатхое, ки хамин фасл танзим менамояд.

БОБИ 35. АНДОЗХО АЗ ИСТИФОДАБАРАНДАГОНИ САРВАТХОИ ЗЕРИЗАМИНИ..

Моддаи 220. Мукаррароти асоси.
Моддаи 221. Мукаррар намудани низоми андоз дар карордодхои оид ба истифодаи сарватхои зеризамин.
Моддаи 222. Мукаррароти умуми.
Моддаи 223. Андозсупорандагон.
Моддаи 224. Андозаи бонуси обунави.
Моддаи 225.Мухлати пардохти бонуси обунави.
Моддаи 226. Эъломияи андоз.
Моддаи 227. Мукаррароти умуми.
Моддаи 228. Андозсупорандагон.
Моддаи 229. Андозаи бонуси кашфи тичорати.
Моддаи 230. Мухлати пардохти бонуси кашфи тичорати.
Моддаи 231. Эъломияи андоз.
Моддаи 232. Мукаррароти умуми.
Моддаи 233. Андозсупорандагон.
Моддаи 234. Объекти андозбанди.
Моддаи 235. Манбаи андоз.
Моддаи 236. Меъёрхои роялти барои истихроч.
Моддаи 237. Тартиби мукаррар намудан ва пардохти роялти барои истихроч дар шакли моли (натурали)
Моддаи 238. Тартиби пардохти роялти барои истихроч.

БОБИ 36. РОЯЛТИ БАРОИ ОБ.

Моддаи 239. Андозсупорандагон.
Моддаи 240. Объекти андозбанди.
Моддаи 241. Манбаи андоз.
Моддаи 242. Озодкуни.
Моддаи 243. Давраи андоз.
Моддаи 244. Меъёри андоз.
Моддаи 245.  Тартиби хисоб кардани роялти барои об.
Моддаи 246. Мухлати пардохти роялти барои об.
Моддаи 247. Эъломияи андоз.

ФАСЛИ XIII. АНДОЗ АЗ ИСТИФОДАБАРАНДАГОНИ РОХХОИ АВТОМОБИЛГАРД.. 
БОБИ 37. АНДОЗ АЗ ИСТИФОДАБАРАНДАГОНИ РОХХОИ АВТОМОБИЛГАРД.. 

Моддаи 248. Андозсупорандагон.
Моддаи 249.  Объекти андозбанди.
Моддаи 250. Имтиёзхои андоз.
Моддаи 251. Манбаи андоз.
Моддаи 252. Меъёри андоз.
Моддаи 253. Давраи андоз.
Моддаи 254. Тартиб ва мухлати пардохти андоз.

ФАСЛИ XIV.  АНДОЗ АЗ ФУРУШ (АЛЮМИНИЙИ АВВАЛИЯ) 
БОБИ 38. АНДОЗ АЗ ФУРУШ (АЛЮМИНИЙИ АВВАЛИЯ) 

Моддаи 255. Мукаррароти умуми.
Моддаи 256. Андозсупорандагон.
Моддаи 257. Объекти андозбанди.
Моддаи 258. Манбаи андоз.
Моддаи 259. Меъёри андоз.
Моддаи 260. Тартиби хисобкуни ва мухлати пардохти андоз.
Моддаи 261. Ба хисоб гирифтани маблаги андоз аз фуруш ба хисоби андоз аз арзиши иловашуда хангоми тахвили махсули коркарди онхо ба бозори дохилии Чумхурии Точикистон.

ФАСЛИ XV.  АНДОЗХОИ МАХАЛЛИ.. 
БОБИ 39. МУКАРРАРОТИ УМУМИ.. 

Моддаи 262. Мукаррароти умуми.

БОБИ 40. АНДОЗ АЗ ВОСИТАХОИ НАКЛИЁТ.. 

Моддаи 263. Андозсупорандагон.
Моддаи 264. Объекти андозбанди.
Моддаи 265. Манбаи андоз.
Моддаи 266. Меъёрхои андоз.
Моддаи 267. Озодкуни.
Моддаи 268. Тартиби супоридани андоз.

БОБИ 41. АНДОЗХО АЗ МОЛУ МУЛКИ ГАЙРИМАНКУЛ.. 

Моддаи 269. Мукаррароти асоси.
Моддаи 270. Андозсупорандагон.
Моддаи 271. Объекти андозбанди.
Моддаи 272. Манбаи андоз.
Моддаи 273. Меъёрхои андози замин.
Моддаи 274. Имтиёзхо оид ба андози замин.
Моддаи 275. Андозсупорандагон.
Моддаи 276. Объекти андозбанди.
Моддаи 277. Манбаи андоз.
Моддаи 278. Имтиёзхо.
Моддаи 279. Меъёри андоз.
Моддаи 280. Тартиби умумии хисоб ва пардохти андозхо аз молу мулки гайриманкул.
Моддаи 281. Тартиби пешниходи хисоби андоз.
Моддаи 282. Мухлати пардохтхо.

ФАСЛИ XVI. НИЗОМХОИ МАХСУСИ АНДОЗБАНДИ.. 
БОБИ 42. НИЗОМИ АНДОЗБАНДИИ ШАХСОНИ ВОКЕИЕ, КИ ФАЪОЛИЯТИ СОХИБКОРИРО ТИБКИ ПАТЕНТ Ё ШАХОДАТНОМА АМАЛИ МЕНАМОЯНД.. 

Моддаи 283. Мукаррароти умуми.
Моддаи 284. Мукаррароти асосии андозбандии сохибкорони инфиродии тибки патент фаъолияткунанда.
Моддаи 285. Андозсупорандагон ва бахисобгирии онхо.
Моддаи 286. Маблаги андоз.
Моддаи 287. Давраи андоз.
Моддаи 288. Тартиби супоридани андозхо.
Моддаи 289. Принсипхои умумии андозбандии сохибкорони инфиродии тибки шаходатнома фаъолияткунанда.

БОБИ 43. НИЗОМИ СОДДАКАРДАШУДАИ АНДОЗБАНДИ БАРОИ СУБЪЕКТХОИ СОХИБКОРИИ ХУРД..

Моддаи 290. Мукаррароти умуми.
Моддаи 291. Андозсупорандагон.
Моддаи 292. Объекти андозбанди.
Моддаи 293. Манбаи андоз.
Моддаи 294. Имтиёзхо.
Моддаи 295. Давраи андоз.
Моддаи 296. Меъёрхои андоз.
Моддаи 297. Тартиби хисоб ва пардохт намудани андози низоми соддакардашуда.

БОБИ 44. НИЗОМИ СОДДАКАРДАШУДАИ АНДОЗБАНДИ БАРОИ ИСТЕХСОЛКУНАНДАГОНИ МАХСУЛОТИ КИШОВАРЗИ (АНДОЗИ ЯГОНА) 

Моддаи 298. Мукаррароти умуми.
Моддаи 299. Андозсупорандагон.
Моддаи 300. Объекти андозбанди ва манбаи андоз.
Моддаи 301. Имтиёзхои андоз.
Моддаи 302. Меъёрхои андози ягона.
Моддаи 303. Давраи андоз.
Моддаи 304. Тартиби пешниходи хисоботи андоз.
Моддаи 305. Мухлат, андоза ва тартиби пардохти андоз.

БОБИ 45. НИЗОМИ МАХСУСИ АНДОЗБАНДИ БАРОИ СУБЪЕКТХОИ БИЗНЕСИ БОЗИ.. 

Моддаи 306. Мафхумхои дар хамин боб истифодашаванда.
Моддаи 307. Андозсупорандагон.
Моддаи 308. Объекти андозбанди.
Моддаи 309. Манбаи андоз ва меъёри андоз.
Моддаи 310. Давраи андоз.
Моддаи 311. Тартиби пардохти андоз.

ФАСЛИ XVII. НИЗОМХОИ ИМТИЁЗНОКИ АНДОЗ. 
БОБИ 46. АНДОЗБАНДИИ СОХТМОНИ НЕРУГОХХОИ БАРКИ ОБИ.. 

Моддаи 312. Имтиёзхо хангоми сохтмони неругоххои барки оби.

БОБИ 471. ХУСУСИЯТИ АНДОЗБАНДИИ ХОЧАГИХОИ ПАРРАНДАПАРВАРИ ВА КОРХОНАХОИ ИСТЕХСОЛКУНАНДАИ ХУРОКИ ОМЕХТАИ ПАРРАНДА ВА ЧОРВО..

Моддаи 313. Хусусияти андозбандии корхонахои навтаъсис, ки ба силсилаи пурраи коркарди нахи пахта ба махсулоти нихои (аз калобаи пахта то махсулоти пахтагии дузандаги машгул мебошанд.
Моддаи 3131. Хусусияти андозбандии хочагихои паррандапарвари ва корхонахои истехсолкунандаи хуроки омехтаи парранда ва чорво.

БОБИ 472. ХУСУСИЯТХОИ АНДОЗБАНДИИ СУБЪЕКТХОИ БОЗОРИ  КОГАЗХОИ КИМАТНОК.. 

Моддаи 3132. Хусусиятхои андозбандии субъектхои бозори когазхои киматнок.

БОБИ 48. АНДОЗБАНДИ АЗ РУИ СОЗИШНОМАХО ОИД БА ТАКСИМИ МАХСУЛОТ.. 

Моддаи 314. Мафхумхои дар хамин боб истифодашаванда.
Моддаи 315. Мукаррароти асосии низоми андоз.
Моддаи 316. Бузургихои (параметрхои) асосии созишнома.
Моддаи 317. Муайян намудани хачми (микдори) умумии махсулоти истехсолшуда ва арзиши он.
Моддаи 318. Харочоти чуброншаванда.
Моддаи 319. Таркиби харочоти чуброннашаванда.
Моддаи 320. Тартиби пушонидани харочоти чуброншаванда.
Моддаи 321. Бахисобгирии махсулоти чуброни, фоида ва харочоти чуброншаванда.
Моддаи 322. Муайянкунии таносубхои таксими махсулоти фоиданок.
Моддаи 323. Хисоб ва пардохт намудани андоз.

БОБИ 49. АСОСХОИ АНДОЗБАНДИИ ФАЪОЛИЯТИ МИНТАКАХОИ ОЗОДИ ИКТИСОДИ.. 

Моддаи 324. Мукаррароти асоси.
Моддаи 325. Низоми андоз дар минтакахои озоди иктисоди.
Моддаи 326. Тартиби хисоб ва пардохти андозхо.

ФАСЛИ XVIII. МУКАРРАРОТИ ХОТИМАВИ.. 
БОБИ 50. МУКАРРАРОТИ ХОТИМАВИ.. 

Моддаи 327. Мукаррароти интиколи.
Моддаи 328. Дар бораи аз эътибор сокит донистани Кодекси андози Чумхурии Точикистон.
Моддаи 329. Мавриди амал карор додани Кодекси андози Чумхурии Точикистон.

 

Рабство

Дар борамон

Инчунин кобед

perepis

Аз 1-уми октябр дар Точикистон баруйхатгирии ахоли огоз мегардад

Аз 01.10.2020 дар Точикистон фаъолияти баруйхатгири – баруйхатгирии ахоли огоз мегардад. Дар ин бора дар …