Главная / Гуногун / Дуои «Мусаббаоти ашара»

Дуои «Мусаббаоти ашара»

Бисмиллохи-р-Рахмони-р-Рахим

Ал-хамду лиллохи Рабби-л-оламин. Ар-Рахмони-р-Рахим. Молики явми-д-дин. Ийёка наъбуду ва ийёка настаъин. Ихдина-с-сирота-л-мустакима, сирота-л-лазина анъамта алайхим, гайри-л-магзуби алайхим вала-з-золлин. (хафт бор).

Бисмиллохи-р-Рахмони-р-Рахим

Кул аузу би-Рабби-и-нос. Малики-н-нос. илохи-н-нос. Мин шари-л-васвоси-л-ханнос. Ал-лази ювасвису фи судури-н-нос. Мина-л-чиннати ва-н-нос. (хафт бор).

Бисмиллохи-р-Рахмони-р-Рахим

Кул аузу би-Рабби-л-фалак. Мин шарри мо халак. Ва мин шарри госикин изо вакаб. Ва мин шарри-н-наффосоти фи-л-укад. Ва мин шарри хосидин изо хасад. (хафт бор).

Бисмиллохи-р-Рахмони-р-Рахим

Кул Хуваллоху Ахад. Аллоху-с-Самад. Лам ялид ва лам юлад. Ва лам яку-л-Лаху куфуван ахад. (хафт бор).

Бисмиллохи-р-Рахмони-р-Рахим

Кул ё айюха-л-кофирун. Ло аъбуду мо таъбудун. Ва ло антум обидуна мо аъбуд. Ва ло ано обидум-мо абадтум. Ва ло антум обидуна мо аъбуд. Лакум динукум ва лия дин. (хафт бор).

Бисмиллохи-р-Рахмони-р-Рахим

Аллоху ло илоха илло Хува-л-Хайю-л-Кайюм. Ло таъхузуху синатув-ва ло навм, лаху мо фи-с-самовоти ва мо фи-л-арз. Maн за-л-лази яшфаъу иидаху илло биизних. Яъламу мо байна айдихим ва мо халфахум, ва ло юхитуна бишайъи-м-мин илмихи  илло бимо шоъ. Васиа курсийюху-с- ямовоти ва-л-арз. Ва ло яудуху хифзухумо ва Хува-л-Алийю-л-Азим. Ло икроха фи-д-дини, кад-табайяна-р-рушду мина-л-гаййи, фа май-якфур би-т-тогути ва юъмим биллохи фа кади-стамсака би-л-урвати-л-вуско ланфисома лахо, каллоху Самиъун Алим. Аллоху валийю-л-лазина оману юхричухум мина-з-зулумоти ила-н-нур. Ва-л-лазина кафару авлиёухуму-т-тогуту, юхричунахум мина-н-нури ила-з-зулумот. Улоика асхобу-н-нори, хум фихо холидун. (хафт бор).

Бисмиллохи-р-Рахмони-р-Рахим

Субхоналлохи ва-л-хамду лиллохи ва Лo илоха иллаллоху валлоху Акбару ва ло хавла ва ло куввата илло биллохи-л-Алийи-л-Азим. (хафт бор). Адада мо алималлоху ва зината мо алималлоху ва мил-а мо алималлох. (се бор). Табарраъта мин хавли ва куввати ва-л-чаъту ило хавлиллохи ва кувватихи фи чамии умури. (як бор).

Бисмиллохи-р-Рахмони-р-Рахим

Аллохумма салли ало Мухаммадин абдика ва набиййика ва хабибика ва расулика-н-набиййи-л-уммиййи ва ало олихи ва асхобихи ва борик ва саллим. (хафт бор)

Бисмиллохи-р-Рахмони-р-Рахим

Аллохумма-гфирли ва ливолидайя вархамхумо камо раббаёни сагирав-ва-гфириллохумма личамии-л-муъминина ва-л-муъминоти ва-л-муслимина ва-л-муслимоти ал-ахёи минхум ва-л-амвот. Бирахматика ё Архама-р-рохимин. (хафт бор).

Бисмиллохи-р-Рахмони-р-Рахим

Аллохумма ё Рабби-фъал би ва бихим очилав-ва очилан фи-д-дини ва-д-дунё ва-л-охирати мо Анталаху ахлув-ва ло тафъал бино ё Мавлоно мо нахну лаху ахлун иннака гафурун Халимун Чавводу-м-Малику-м-Баррун Каримун Рауфун Рахим, (хафт бор). Аллохумма-хдини би раъфатика ё Нофиъу, таваффани муслимав-ва алхикни би-с-солихин. (шаш бор). Ё Чаббору. (ёздах бор).

Ва ривоят кардаанд, ки чавоне дар биёбон мерафт, ногох дуздоне чанд аз камингох бархостанд, то уро бикушанд. Хам дар ин буданд, ки дах каландар пайдо шуданд ва дуздонро шикасг доданду уро ба наздики хонааш расониданд. Ва чун бармегаштанд чавон пурсид, ки:

  • Шумо киёнед? Гуфтанд:
  • Хамон дах дуоем, ки ту мехони.

Гуфт:

  • Сархои шумо чаро барахна аст?

Гуфтанд:

  • Дар сари хар дуо «Бисмиллохи-р-Рахмони-р-Рахим» намегуи.

Ва дар шархи «Рисолаи Маккия», ки Хазрати Шох Мино (каддаса сирруху) мефармуданд, ки: Аз «Авориф» ва авроди Хазрати Шайх Бахоуддин (каддаса сирруху) маълум шуд, ки баъд аз сураи «Фотиха» «Муаввизатайн» (сурахои «Фалак» ва «Нос») хонанд ва баъдуху сураи «Ихлос» ва баъдуху сураи «Кофирун» ва баъд аз он «Ояту-л-Курси». Ва аз иршоди Хазрати Шайх Абдуллохи Ёфиъи (каддаса сирруху) маълум шуд, ки баъд аз сураи «Фотиха» «Ояту-л-Курси» хонанд ва баъдуху сураи «Кофирун» ва баъдуху сураи «Ихлос» ва баъдуху сураи «Фалак» ва баъдуху сураи «Нос» ва боки бар холи аввал бихонад. Ва Хазрати Эшон ба чихати риояти кавлайн[1] баъд аз бомдод чунончи дар «Иршод» мазкур аст, мехонданд ва баъд аз аср чунонки дар «Авориф» ва аврод аст. Ва толибонро низ хам бар ин тарик мефармуданд. Ва мефармуданд: Хар ки баъд аз «Мусаббаоти ашара» 21-бор «Ё Чаббор» гуяд, бар дасти золиме гирифтор нашавад.

[1] Кавлайн – ин ду кавл, яъне ин ду ривоят.

Загрузка...

Дар борамон

Инчунин кобед

obama

Агар яке аз номзадхо бохтро эътироф накунад, чи мешавад?

ИМА рузи 3 ноябр тасмим мегирад, ки Доналд Трамп дар Кохи Сафед бимонад. Номзад ба …