Главная / Маданият ва санъат / Дуои «Кадах» ва асоси он

Дуои «Кадах» ва асоси он

Хосиятхои дуои «Кадах»

Агар касе дуои «Кадах»-ро ба нияти фарзанд бихонад, Худои таоло уро фарзанд каромат кунад.

Ва агар ин дуоро ба мушку заъфарон бинависанд ва зани хомиларо бидиханд, дар соати нек зани хомила бор нихад.

Ва агар дар рузи чумъа ду ракъат намоз бигузорад ва дар вакти чошт ин дуоро пеши худ нихода, шафеъ орад, ки: «Илохи, ба хакки ин дуо хочатхои моро раво кун», хама хочатхои вай, Худо хохад, раво гардад.

Ва агар зироат ва богро офати малах ва ё чизи дигар расида бошад, ин дуоро бар мушти хок бихонад ва бипошад, он офат бартараф шавад.

Ва шарти дуо ин аст, ки аввал калимаи таййибаро бихонад «Ло илоха иллаллоху Мухаммаду-р-расулуллох ва астагфирулаху ё За-л-чалоли ва-л-икром» ва дах бор ин салавотро «Аллохумма салли ва саллим ва борик алайхи ва олихи ва асхобихи ачмаин» бигуяд. Ва хар ният, ки дорад, бигуяд ва ин дуоро бихонад, хар хочате, ки дошта бошад, раво шавад, иншоаллох.

kudak

Дуои «Кадах»

Бисмиллохи-р-Рахмони-р-Рахим

Бисмиллохи бисмихи-л-мубтади, Рабби-л-охирати ва-л-уло, ал-Лази ло гояталаху ва ло мунтахо лаху фи-с-самовоти-л-уло, ар-Рахмону ала-л-Арши-ставолаху мо фи-с-самовоти ва мо фи-л-арзи ва байнахумо ва мо тахта-с-саро, ва ин тачхар би-л-кавли фа иннаху яъламу-с-сирра ва ахфо. Аллоху ло илоха илло Ху, Лаху-л-асмоу-л-хусно, Аллоху-л-Азиму, Азиму-л-узамои ва доиму-н-наъмои, Кохиру-л-аъдо, ар-Рахмону-л-отифу ало халкихи  биризкихи-л-Маъруфу билутфихи, ал-Одилу фи хукмихи, ал-Олиму фи мулкихи, Рахима-м-бихалкихи, Рахиму-р-рухамои, Алиму-л-уламои, Басиру-л-бусарои, Гафуру-л-гуфарои, Боису-л-амбиёи, Сохибу-л-авлиёи, Субхонаху Кодирун ало мо яшоу, Кадир. Субхона-л-Малики-л-Хамиди Зи-л-Арши-л-мачид, Фаъолу-л-лимо юрид, Раббу-л-арбоби ва Мусаббибу-л-асбоби ва Собику-л-асбоки ва Розику-л-арзоки ва Холику-л-халоики ва Кодиру-л-макдури ва Кохиру-л-макхури ва Одилун фи явми- л-хашри ва-н-нашри. Чомиъу-н-носи явма-л-вокиъати, Раббано Гафурун Рахимун Халимун, Шакурун, ал-Аввалу-л-Кадиму, Холику-л-Арши-л-азими ва-с-самовоти ва-л-арзина ва Хува-с-Самиъу-л-Алиму, Кобили-т-тавбати, Шакурун, Халим. Ва-л-хамду лиллохи Рабби-л-Арши-л-азими, Хува-л- Аввалу ва-л-Охиру ва-з-Зохиру ва-л-Ботину ва-д-Доиму-р-Розику ли-л-халоики ва-л-бахоими, Сохибу-л-атоё ва Дофиъу-л-балоё. Май-яшфи-с-сакима ва ягфиру-л-хотиина ва ябуу-н-нодимина ва яъфу-з-золимина ва юхиббу-с-солихина ва юнчи-л-магмумина ва юнзиру-л-муизирина ва ястуру-л- музнибина ва юъмину-л-хоифина. Субхонака, Субхонака, Субхонака, ло илоха илло Анта-л-Кариму-л-Маъбуду, Касиру-л-атоё ва Гофиру-л-хатоё, Сотиру-л-уюби, Шакурун ва Халимун Олиму-м-мо фи-с-судури, Мунбиту-з-зуруи ва-л-ашчори ва Мудаббиру-л-лайли ва-н-нахори, Фолику-л-хубуби, Холику-с-самовоти ва-л-арз. Ганийюн ани-л- халоики, Косиму-л-арзоки, Аллому-л-гуюби, Музхибу-л-хумуми, Анта-л-Лази санада лака саводу-л-лайли ва нуру-н-нахори ва завъу-л-камари ва шуоу-ш-шамси ва давийю-л-мои ва хафику-ш-шачар. Илохи Анта-л-Лази лайса камислихи шайъув-ва Хува ало кулли шайъин кадиру-в-ва Анта-л-Лази таъламу-с-сирра ва-л-иълона ва мо фи-л-кулуб. Илохи, Анта-л-Лази култа ло такнату ми-р-рахматиллохи, инналлоха ягфиру-з-зунуба ччамиъо, Иннаху Хува-л-Гафуру-р-Рахим. Ва аата бикавлика содикун, ласта бимакзубин, наччини ё Аллоху мина-л-карби-л-азими ва-л-гамми ва Анта Гиёсу кулли макрубин ва масруфи-м-мазлумив-ва Анта ало кулли шайъин кадир. Ва-хфизни Мавлоя мин офоти-д-дунё ва-л-охирати ва ло тафзахни ё сайиди ало рууси-л-халоики хоссатан фи явми-л-мавъуд. Аллоху Акбару, Аллоху Акбару, Аллоху Акбару Кабира-л-ло зидда лаху ва ло нидда лаху ва ло чавра лаху ва ло шибха лаху ва ло хадда лаху ва ло адда лаху ва ло мисла лаху ва ло куфва лаху ва ло назира лаху ва ло вазира лаху ва ло шарика Лaхy фи-л-мулк. Асъалука ё Азизу, ё Азизу, ё Азизу ан туъаззизни би-л-иззати ва-л-азамати ва-л-кибриёи ва-л-хайбати ва-л-кудрати ва-л-чабарут. Ё Аллоху, ё Аллоху, ё Аллоху, ё Рахмону, ё Рахмону, ё Рахмону, ё Рахиму, ё Рахиму, ё Рахиму, ан туриянни фи маноми ликоа Набийика ва мо рачавту минка ва акримни бимагфиратика хатиати. Иннака ало кулли шайъин кадир. Ва ло хавла ва ло куввата илло биллохи-л-Алийи-л-Азим. Ё Ханнону, ё Маннону, ё За-л-чалоли ва-л-икроми, ашхаду анна кулла маъбуди-м-мин дуни Аршика. Илохи мунтахо карори-л-арзина ботилан мо хало вачхика-л-карими, биал-ло илоха илло Анта Раббано, ё Гиёса-л-мустагисина агисни мина-н-нори ва наччини мин сахатика ва ачирни мин азобика ва фаррич анни шарра кулли халкика ва-рзуккни ризкав-восиъа-м-муборакан, халолан, таййиба-л-ло илоха илло Анта, ё За-л-чалоли ва-л-икром. Аллохумма агнини бихалолика ан харомика ва битоатика ам-маъсиятика ва бифазлика амман сивок. Илохи халактани ва лам аку шайъан, заламту нафси ва-ртакабту-л-маоси ва ано мукирру-м-бизунуби, ё Рабби-гфирли ин гафартани. Ё Рабби фало танкусу ми-м-мулкика шайъув-ва ин аззабтани, Ё Рабби фало язиду фи султоника шайъун. Ё Рабби тачиду ман туаззибуху гайри ва ано ло ачиду май-ягфирли зунуби гайрука ё Гафуру, ё Рахиму, ё За-л-чалоли ва-л-икроми ва ё Архама-р-рохимин. Ва саллаллоху таоло ало хайри халкихи  Мухаммадив-ва олихи ва асхобихи ачмаина ва саллама таслиман касиран касиро. Бирахматика ё Архама-р-рохимин.

Рабство

Дар борамон

Инчунин кобед

neft

Конун дар бораи нафту газ

Конуни Чумхури Tочикистон  “Дар бораи нафту газ” 18 марти соли 2015, №1190 кабул карда шудааст, …