Главная / Гуногун / Cанади мукоисави ,j Кумитаи андоз

Cанади мукоисави ,j Кумитаи андоз

Дар Раёсати андоз дар шахри Душанбе давоми семохаи якуми соли 2020 бо максади таъмини ичрои карори Мушовараи Кумитаи андози назди Хукумати Чумхурии Точикистон аз 22 январи соли 2020 оид ба рафти тартиб додани санадхои мукоисави ва руёнидани бакияи карзи андозхо як катор корхо ба анчом расонида шудаанд. Дар ин хусус аз Раёсати андоз дар шахри Душанбе иттилоъ доданд.

Дар натичаи тартиб додани санадхои мукоисави аз шу мораи умумии 39665 андоз супоранда бо 10465 адад ё
26,4 фоизи андозсупорандагон хисоббаробаркунихо анчом ёфтааст, ки аз ин хисоб карзи андозсупорандагон ба маблаги 5,5 млн сомони ва изофапулихо ба маблаги 2,1 млн сомони кам карда шудаанд.

Тавре зикр шуд, ба са наи 1 апрели соли 2020 аз 9335 адад шахси хукукии бакайдгирифташуда бо 4497 андозсупоранда ё 48,2 фоизи онхо санадхои мукоисави тартиб дода шуданд. Дар натичаи тартиб додани санади мукоисави аз хисоби бакияи карзи андозхо 4,7 млн сомони ва аз хисоби изофапулихо 1,7 млн. сомони кам гардида аст. Аз чумла, дар нохияхои Шохмансур аз 2158 шахси хукуки бо 971 адад ё 45 фоиз, Исмоили Сомони аз 2511 шах си хукуки бо 1340 адад ё 53,4 фоиз, Фирдавси аз 1903 шахси хукуки бо 727 адад ё 38,2 фоиз ва Сино аз 2763 шахси хукуки бо 1459 адад ё 52,8 фоизи андозсупорандагон санадхои мукоисави тартиб дода шу даанд.
Инчунин, дар ин давра аз 1419 супорандаи андози низо ми умуми бо 925 андозсупо ранда ё 65,2 фоиз, аз чумла дар нохияхои Шохмансур 58,3 фоиз, Исмоили Сомони 73,1 фоиз, Фирдавси 54,4 фоиз ва Сино 71,4 фоизи андозсупорандагони дар низоми умуми фаъолияткунан да санадхои мукоисави тартиб дода шуданд.
Хамчунин, дар ин давра аз 9328 сохибкори инфиродии тибки шаходатнома фаъолият кунанда бо 3266 андозсупоран да ё 35 фоизи онхо санадхои мукоисави тартиб ёфта, дар натича, аз хисоби бакияи карзи андозхо 407,9 хазор сомони ва аз хисоби изофапулихо 172,1 хазор сомони кам гардиданд. Аз чумла, дар нохияхои Шохмансур бо 39,4 фоиз, Исмоили Сомони 47,5 фоиз, Фирдавси 32,4 фоиз ва Сино бо 28,9 фоизи сохибкорони инфиродии тибки шаходатнома фаъолияткунанда санадхои мукоисави тартиб дода шудаанд.
Гуфтан бамаврид аст, ки дар ин давра, аз 21002 сохибкори инфиродии тибки патент фа ъолияткунанда бо 2853 андоз супоранда ё 13,6 фоизи онхо санадхои мукоисави тартиб дода шуда, аз ин хисоб, бакияи карзи андозхо 418,9 хазор сомони ва аз хисоби изофапули 120,1 хазор сомони кам гарди дааст. Санадхои мукоисавии тартибёфта бо сохибкорони инфиродии дар асоси патент фаъолияткунанда дар нохияхои Шохмансур 10,5 фоиз, Исмоили Сомони 23,3 фоиз, Фирдавси 11,6 фоиз ва Сино 16,9 фоизро ташкил медихад.
Тавре зикр шуд, тахлили хисобот нишон додааст, ки кор дар ин самт дар нозиротхои ан
дози нохияхои шахри Душанбе нокифоя ба рох монда шуда аст. Хол он ки тибки карори Мушовараи Кумитаи андози назди Хукумати Чумхурии Точикистон оид ба чамъбасти натичаи фаъолияти макомоти андоз дар соли 2019 ва чаласахои кории Раёсати андоз дар шахри Душанбе, нозиротхои андози нохияхои шахр ва зифадор шуда бу данд, ки дар давоми семохаи аввали соли чори бо тамоми андозсупоран дагон оид ба натичаи фаъолияти соли 2019 санадхои мукоисави тартиб диханд.
Аз ин хотир, Раёсати андоз дар шахри Душанбе нозиротхои андози нохияхои шахри Душан беро вазифадор кардааст, ки рафти тартиб додани санадхои мукоисавиро бо андозсупоран дагон зери назорат ва тахлил карор дода, камбудихои дар ин самт баамаломадаро бартараф кунанд.
Тохир ЧИЛАЕВ

Инчунин кобед

кумитаи андози Точикистон

Кумитаи андози назди Хукумати Чумхурии Точикистон

Кумитаи андози назди Хукумати Чумхурии Точикистон (минбаъд – КА). Асоси Фаъолият – тибки Карори Хукумати …