Архивы за день : 04.09.2019

Таърихи хонии Хуканд

603px-thumbnail

Фаргона дар охирхои асри XVIII ниммустакил шуда буд. Дар асри XVIII ин мулк аз чихати мавкеи чугрофии худ назар ба Бухоро, Хева ва Тошканд вазъияти афзалиятноктаре дошт. Зеро бисёр ходисоти харобиовар, аз чумла футухоти Нодиршох, то он чо асар накарда буданд. Аз ин ру, ахолии Фаргона хеле афзуда, иктидори иктисодии …

Муфассал »

Мубориза барои мустахкам кардани аморат

800px-Vorota_Arka

Пас аз вафоти Дониёл атолик валиахди у Шохмурод соли 1785 ба тахти Бухоро нишаст. Дар ин сол косаи сабри ахолии Бухоро лабрез шуда шуриш бардоштанд. Дар рафти шуриш беш аз хазор нафар кушта шуд. Муборизаи халк нихоят вусъат дошт. Шохмурод мачбур шуд савганд хурад, ки ахолии Бухороро аз чабру зулм …

Муфассал »