Архивы за день : 05.07.2018

Бакайдгирии объектхои сохтмон

moddai-75-karori-shahrsozi

Моддаи 75-и  Карори шахрсози. Бакайдгирии объектхои сохтмон Объектхои сохташуда ва сохтмонашон нотамом, инчунин хукукхо ба онхо бояд ба кайди давлати гирифта шаванд. Бакайдгирии давлатии объектхои сохташуда ва сохтмонашон нотамом, инчунин хукук ба онхо бо тартиби мукаррарнамудаи Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи бакайдгирии давлатии молу мулки гайриманкул ва хукукхо ба он» …

Муфассал »

Комиссияи давлатии кабул

moddai-74-karori-shahrsozi

Моддаи 74-и  Карори шахрсози. Комиссияи давлатии кабул Объекти сохташудаи ба истифода омодаро, ба истиснои холатхои пешбининамудаи моддаи 73 Кодекси мазкур, комиссияи давлатии кабул, ки макоми коллективи, муваккати ё доимоамалкунанда мебошад, дар мухлатхои муайянгардида, дар асоси лоихаи тасдикшуда ва хангоми мавчуд будани хулосаи мусбии комиссияи кори барои истифода кабул мекунад. 2. …

Муфассал »

Мухлати меъёрии истифодаи объектхои сохтмон

moddai-76-karori-shahrsozi

Моддаи 76-и  Карори шахрсози. Мухлати меъёрии истифодаи объектхои сохтмон Объектхои сохташуда бояд ба талаботи бехатари барои хаёт ва саломатии шахрвандон, беосеб нигох доштани молу мулки шахсони вокеи ва хукуки, бехатарии экологии чараёни мухлати меъёрии истифодаи он мутобик бошад. Мухлати меъёрии истифодаи объектхои сохтмонро макоми ваколатдори давлати дар сохаи меъмори ва …

Муфассал »

Истифодаи объекти сохтмон дар мухлати кафолат

moddai-77-karori-shahrsozi

Моддаи 77-и  Карори шахрсози. Истифодаи объекти сохтмон дар мухлати кафолат Агар дар шартномаи пудратии сохтмон тартиби дигар пешбини нагардида бошад, пудратчи дар мухлати мукарраргардидаи кафолат имконпазирии истифодаи объекти сохтмонро кафолат медихад. 2. Фармоишгар, сохибмулки объекти сохтмон то ба охир расидани мухлати кафолат вазифадоранд объекти сохтмонро давра ба давра дар мухлати …

Муфассал »

Ухдадорихои сохибмулкон ва истифодабарандагон хангоми истифодаи объекти сохтмон

moddai-78-karori-shahrsozi

Моддаи 78-и  Карори шахрсози. Ухдадорихои сохибмулкон ва истифодабарандагон хангоми истифодаи объекти сохтмон Сохибмулкон ва истифодабарандагони объектхои сохтмон вазифадоранд объектхоро мувофики талаботи конунгузории Чумхурии Точикистон, инчунин таъиноти максаднок ва функсионалии он истифода баранд. 2. Агар конунгузории Чумхурии Точикистон тартиби дигареро мукаррар накарда бошад, сохибмулкон ва истифодабарандагони объектхо хангоми истифодаи онхо ухдадоранд: …

Муфассал »

Объекте, ки сохибмулк метавонад мустакилона ба истифода кабул намояд

moddai-73-karori-shahrsozi

Моддаи 73-и  Карори шахрсози. Объекте, ки сохибмулк метавонад мустакилона ба истифода кабул намояд Сохибмулк (фармоишгар, сармоягузор ё иморатсоз) хукук дорад объекти сохтмонаш анчомёфтаи зеринро мустакилона барои истифода кабул намояд: – тачдиди (аз нав тархрезии, аз нав тачхизонидани) бинохои якошёнаи манзили ё гайриманзили (кисмхои алохидаи бино), ки бо тагйирдихии сохти асоси …

Муфассал »

Меъёри масохати истикомати ва умумии манзили истикоматии шахсии сохташаванда

moddai-58-karori-shahrsozi

Моддаи 58-и  Карори шахрсози. Меъёри масохати истикомати ва умумии манзили истикоматии шахсии сохташаванда Андозаи калонтарини масохати истикомати ва умумии хонае, ки аз хисоби маблаги шахрвандон сохта мешавад, танхо бо китъаи замине, ки мутобики лоихаи бо макоми ваколатдори давлати дар сохаи меъмори ва шахрсози мувофикашуда барои сохтмони хонаи истикомати дода шудааст …

Муфассал »

Фонди манзили шахси

moddai-57-karori-shahrsozi

 Моддаи 57-и  Карори шахрсози. Фонди манзили шахси Фонди манзили шахси дар шахру дехахо дар заминаи хонахои истикоматии мавчуда ва сохтмони хонахои нави шахси, аз чониби шахрвандон ба моликияти шахси харидани манзилу хонахое, ки ба макомоти махаллии хокимияти давлати, муассисахои давлати ва дигар ташкилотхо мансубанд, дар музояда ва фурушгоххо харидани хонахои …

Муфассал »

Чудо кардани китъахои замин барои сохтмони манзилхои шахси

moddai-59-karori-shahrsozi

Моддаи 59-и  Карори шахрсози. Чудо кардани китъахои замин барои сохтмони манзилхои шахси Додани (чудо кардани) китъаи замин бо муайян намудани масохати он барои сохтмони манзилхои шахси бо тартиби мукаррарнамудаи конунгузории Чумхурии Точикистон сурат мегирад. Тартиби чудо кардани китъаи заминро барои сохтмони манзилхои шахси Кодекси замини Чумхурии Точикистон ва дигар санадхои …

Муфассал »

Лоихаи иморатсози дар китъаи замин

moddai-61-karori-shahrsozi

Моддаи 61-и  Карори шахрсози. Лоихаи иморатсози дар китъаи замин Ба лоихаи иморатсози, ки пас аз гирифтани карор дар хусуси додани китъаи замин тахия мешавад, хуччатхои зерин дохил мешаванд: – накшаи генералии китъаи замин; – лоихаи намунави ё инфиродии хонаи истикомати, ки дар макомоти махаллии меъмори ва шахрсозии шахру нохияхо бо …

Муфассал »