Архивы за день : 05.07.2018

Комиссияи давлатии кабул

moddai-74-karori-shahrsozi

Моддаи 74-и  Карори шахрсози. Комиссияи давлатии кабул Объекти сохташудаи ба истифода омодаро, ба истиснои холатхои пешбининамудаи моддаи 73 Кодекси мазкур, комиссияи давлатии кабул, ки макоми коллективи, муваккати ё доимоамалкунанда мебошад, дар мухлатхои муайянгардида, дар асоси лоихаи тасдикшуда ва хангоми мавчуд будани хулосаи мусбии комиссияи кори барои истифода кабул мекунад. 2. …

Муфассал »

Мухлати меъёрии истифодаи объектхои сохтмон

moddai-76-karori-shahrsozi

Моддаи 76-и  Карори шахрсози. Мухлати меъёрии истифодаи объектхои сохтмон Объектхои сохташуда бояд ба талаботи бехатари барои хаёт ва саломатии шахрвандон, беосеб нигох доштани молу мулки шахсони вокеи ва хукуки, бехатарии экологии чараёни мухлати меъёрии истифодаи он мутобик бошад. Мухлати меъёрии истифодаи объектхои сохтмонро макоми ваколатдори давлати дар сохаи меъмори ва …

Муфассал »

Истифодаи объекти сохтмон дар мухлати кафолат

moddai-77-karori-shahrsozi

Моддаи 77-и  Карори шахрсози. Истифодаи объекти сохтмон дар мухлати кафолат Агар дар шартномаи пудратии сохтмон тартиби дигар пешбини нагардида бошад, пудратчи дар мухлати мукарраргардидаи кафолат имконпазирии истифодаи объекти сохтмонро кафолат медихад. 2. Фармоишгар, сохибмулки объекти сохтмон то ба охир расидани мухлати кафолат вазифадоранд объекти сохтмонро давра ба давра дар мухлати …

Муфассал »

Ухдадорихои сохибмулкон ва истифодабарандагон хангоми истифодаи объекти сохтмон

moddai-78-karori-shahrsozi

Моддаи 78-и  Карори шахрсози. Ухдадорихои сохибмулкон ва истифодабарандагон хангоми истифодаи объекти сохтмон Сохибмулкон ва истифодабарандагони объектхои сохтмон вазифадоранд объектхоро мувофики талаботи конунгузории Чумхурии Точикистон, инчунин таъиноти максаднок ва функсионалии он истифода баранд. 2. Агар конунгузории Чумхурии Точикистон тартиби дигареро мукаррар накарда бошад, сохибмулкон ва истифодабарандагони объектхо хангоми истифодаи онхо ухдадоранд: …

Муфассал »

Бакайдгирии объектхои сохтмон

moddai-75-karori-shahrsozi

Моддаи 75-и  Карори шахрсози. Бакайдгирии объектхои сохтмон Объектхои сохташуда ва сохтмонашон нотамом, инчунин хукукхо ба онхо бояд ба кайди давлати гирифта шаванд. Бакайдгирии давлатии объектхои сохташуда ва сохтмонашон нотамом, инчунин хукук ба онхо бо тартиби мукаррарнамудаи Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи бакайдгирии давлатии молу мулки гайриманкул ва хукукхо ба он» …

Муфассал »

Тахия ва мувофикасозии хуччатхои лоихави барои сохтмони бино ва иншоот

moddai-63-karori-shahrsozi

Моддаи 63-и  Карори шахрсози. Тахия ва мувофикасозии хуччатхои лоихави барои сохтмони бино ва иншоот Сохтмони бинохо, иншоот, мачмааи онхо ва кисмхои алохидаи онхо, иншооти инфрасохтори ичтимои, истехсоли, наклиёти, мухандиси ва ободонии худудхо дар асоси хуччатхои лоихави ба сохтмон, ки бо ташаббуси фармоишгар ва аз хисоби у тахия мегардад, амали карда …

Муфассал »

Экспертизаи давлатии хуччатхои лоихавии шахрсози

moddai-64-karori-shahrsozi

Моддаи 64-и  Карори шахрсози. Экспертизаи давлатии хуччатхои лоихавии шахрсози Хуччатхои лоихави барои сохтмони объектхо бояд хатман аз экспертизаи давлати гузаронида шаванд, ба гайр аз холатхои пешбининамудаи моддаи мазкур. 2. Экспертизаи давлатии хатмии хуччатхои лоихави дар холатхое гузаронида намешавад, ки мутобики Кодекси мазкур барои сохтмон, тачдид, таъмири асосии объектхо, тайёр намудани …

Муфассал »

Экспертизаи гайридавлатии хуччатхои лоихави

moddai-65-karori-shahrsozi

Моддаи 65-и  Карори шахрсози. Экспертизаи гайридавлатии хуччатхои лоихави Шахсони вокеи ва хукуки метавонанд новобаста ба хатми будан ё набудани экспертизаи давлатии хуччати дахлдори лоихави онро дар асоси шартнома барои экспертизаи гайридавлати пешниход намоянд. Экспертизаи гайридавлатии хуччатхои лоихавиро шахсони хукуки, ки дорои аккредитатсия мебошанд, дар асоси шартнома бо фармоишгар (сохтмончи) ё …

Муфассал »

Ичозат барои огоз намудани корхои сохтмони

moddai-66-karori-shahrsozi

Моддаи 66-и  Карори шахрсози. Ичозат барои огоз намудани корхои сохтмони Ичозат барои огози корхои сохтмони мувофики Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи низоми ичозатдихи» дода мешавад. 2. Сохтмон, тачдиди объектхо, инчунин таъмири асосии онхо, агар хангоми гузаронидани он ба хусусиятхои конструктиви ва дигар хусусиятхои боэътимоди ва бехатарии чунин объектхо таъсир нарасад, …

Муфассал »

Назорат дар сохаи шахрсози

moddai-67-karori-shahrsozi

Моддаи 67-и  Карори шахрсози. Назорат дар сохаи шахрсози Назорат дар сохаи шахрсози бо максади таъмини риояи талаботи санадхои меъёрии хукукии Чумхурии Точикистон аз чониби иштирокчиёни фаъолияти шахрсози хангоми омодаги ба сохтмон, тахияи хуччатхои лоихави, ичрои корхои сохтмони, кабули объекти сохтмонаш ба итмомрасида, инчунин дар раванди истифодаи он дар давраи мухлати …

Муфассал »