Архив Месяца: June 2018

Суратхои Кудаконb точик

kudak-00

Кудакон ин мучизаи ачоибу ширинест ки хаёти одамонро хеле азизу форам мегардонад. Кудакон дар урфият тифлхои бегуноханд ва дар зиндаги набояд азоб кашанд. Дар инчо суратони кудакон омадааст ки дидани он ройгон вале гирифтану пахн карданаш мамнуъ аст.

Муфассал »

Суратхои Кудакон

kudak-00

Кудакон ин мучизаи ачоибу ширинест ки хаёти одамонро хеле азизу форам мегардонад. Кудакон дар урфият тифлхои бегуноханд ва дар зиндаги набояд азоб кашанд. Дар инчо суратони кудакон омадааст ки дидани он ройгон вале гирифтану пахн карданаш мамнуъ аст.

Муфассал »

Сурати Дил (Дили одам) дили ошик

Дил ин мухаррики чинси зинда аст ва сурати он нишонаи зиндаги мухаббат ва равшани мебошад. Дар ин сахифа суратхои гуногуни дил оварда шудаанд ки дар мазумунхои максадхои хархела чамъ шудаанд.

Муфассал »

МОЛИК ИБН-УР-РАЙБ -Хикоя

Чанде пеш накукорони хокими Мадина бори дувум азпайи у афтода буданд, лекин уро хеч дошта наметавонистанд. Паланги биёбони хилагар буд, дум ба даст намедод. Падари бодиянишини Молик ибн – ур – Райб хам рохзан буд. Шабхо баромада рохи мусофиронро мепоид, пагохи писари навчавонашро низ хамрох мегирифт. Молик пас аз марги …

Муфассал »

МУРОД ВА НОМУРОДИ – Хикояи Виркан аз Сотим Улугзода

osiyoi-miyona

Дертар Вирканро мастии чавони ва гурури пахлавони ба васвасаи зурозмои бо пахлавони Сугд андохт. Ба ин вайро ёру чурахояш хам якзайл таргиб мекарданд: «Ту бо ин китфу ёл, бо ин зури пахлавони, ки дори, голиб мебарои. Нахустпахлавони хакки туст». Хатто мегуфтанд, ки агар вай аз хариди лавозимоти набард – сипар, …

Муфассал »

Маликушшуаро Мухаммадтакии Бахор

muhamadtaqi-bahor

Маликушшуаро Мухаммадтакии Бахор яке аз шоиронва нависандагони бузурги давраи охири Эрон мебошад. Адабиётшиносон уро «яке аз ситорагони тобони осмони адаби Эрон» мешуморанд. Бахор як умр барои мудофиаи хукуки халки худ, бароихалосии вай аз чанголи истисморгарони дохили ва империалистони хоричи, барои ба зиндагонии осуда, озод ва мадани расонидани мардуми ватанаш мубориза …

Муфассал »

СОТИМ УЛУГЗОДА

sotim-ulugzoda

Нависанда ва драманависи точик Сотим Улугзода 1-уми сентябри соли 1911 дар дехаи Варзики нохияи Чусти вилояти Намангони Чумхурии Узбекистан дар оилаи дехкон ба дунё омадааст. Сотим Улугзода дар мактаб-интернати нохияи Чуст тахсил намуда, ба Дорулмуаллимини точикии шахри Тошканд дохил шуда, онро соли 1929 хатм намудааст. Баъди хатми Дорулмуаллимин чанд вакт …

Муфассал »

МАЗДОИЯ

mazdakizm

МАЗДОИЯ. дине, ки дар замони салтанати Модихо (асрхои 9—6 то м.) ва Хахоманишиён (асрхои 6—4 то м.) дар сарзамини Эрон, Афгонистон ва Осиёи Миёна хукмрон буд, Бо номи худои олии дин Маздо (Ахуромаздо) маъмулу машхур гаштааст. Маздоия дар заминаи оини маздони кухан, ки дини ба ном натуралисти дар ахди кадим …

Муфассал »

МАЗЕР

generator3

МАЗЕР, номи генераторхои кванти ва пуркувваткунандахои мавчхои радиодиапазон. Калимаи «Мазер» (Маser) аз харфхои аввали калимахои ибораи англисии Mucrowave Amplification by Emission of Radiation бармеояд, ки маънояш «пуркувват кардани микромавчхо бо ёрии шуоъафкании индукцияшуда» аст. Ниг. виз Электроникаи кванти.

Муфассал »

Мазлумов Аведикт Лукянович

Maslumov-Avedikt-l

МАЗЛУМОВ Аведикт Лукьянович (12. 12. 1896, Симферополь — 30. 9. 1972, Москва), биолог ва селекционерн совети, акад. ВАСХИИЛ (1956), Кахрамони Мехнати Социалисти (1965). Соли 1923 Институти хочагии кишлоки Воронежро хатм кардааст. Аз соли 1922 дар стансияи тачрибавию селекционии Рамон (вилояти Воронеж), ки соли 1959 ба Институти тадкикоти илмии умумироссиягии лаблабуи …

Муфассал »