Главная / Гуногун / Жола ё худ Ҷола чист?

Жола ё худ Ҷола чист?

Дар рӯздои гарми тобистон буғи обӣ метавонад ба дабатдои баланди атмосферы боло шаванд. Дар он ҷо тобистон низ хунук мебошад. Азбаски дар баландии хеле калон дарорати даво хеле паст мебошад, қатраи об ях мебандад. Ондо ба замин аф- тода, бо қатрадои об дучор мешаванд. Ба курадои яхин табдил ёфта, баъзан шакли нисбатан бузург- тухми мурғро ба худ мегиранд. Ин жола аст. Жола барои киштдои садрой, зардолудо ва себдои гулкунанда хатарнок аст. Чунин офати табий дар Ҷумдурии Қирғизистон низ зуд-зуд рух медидад. Барои гирифтани пеши роди жола аз ракетадо ва тӯпдои махсус истифода мебаранд.

jola

Агар ба абри жоламонанд тавассути заррачадои нуқраи йоддор бипарронем, жо- лаи бузург ба диссачадои майда тақсим мешавад. Ин диссачадо дангоми афтодан ба сатди Замин об туда, ба қатрадои борон табдил меёбанд. Чунин икдомдо киштдо, дарахтон, растанидоро ҳифз намуда, пеши роди зарардои бузургро мегиранд. Барои чен кардани микдори боришот асбоби махсус, ки ба сатл монанд аст, истифода ме­шавад. Дар дар борон баландии дар асбоби боришотсанҷ ҷамъшударо чен карда, онро сабт мекунанд. Рақамдои дар як сол ҷамъшударо ҷамъ карда, метавон модияти микдории қабати обро, ки шояд дар сатди заминй дар ин ҷо ба вуҷуд ояд, муайян кард. Микдори боришот бо «мм» чен карда мешавад. Боришот таври яксон дар сатди замин ба вуҷуд намеоянд. Дар баъзе ҷойдо микдори боришот дар як сол якчанд мет- рро ташкил медидад.

Ба ҷойдое, ки боришоти зиёд рост меоянд, шомиланд:

Ҷазирадои Гавая, ки дар уқёнуси Ором қарор доранд (14400 мм), дисматдои ҷанубии кудии Ҳимолой (10824 мм). Дар сайёраи Замин дамчунин чунин ҷойдое низ дастанд, ки боришот дар як сол ба 1-3 мм рост меояд. (Биёбони Атаками дар Амри- кои Ҷанубӣ).

Дар Осиёи Марказй дар як сол ба дисоби миёна 100-200 мм боришот рост ме­ояд. Дар дудуди Қирғизистон боришоти атмосферй нобаробар сурат мегирад. Ин ба қарорёбии шахдои кудй нисбат ба шамолдои дукмрон вобаста аст. Дар қаторкуддо, ки дар род бо шамолдои гарбй дучор меоянд, микдори зиёди боришот ба назар ме- расанд. Масалан, дар доманакуддои Фаргона дар қисмати ғарб боришот ба микдори беш аз 1200 мм сурат гирифта, аз ҷониби муқобил дамагй 200-250 мм-ро ташкил медидад. Боришоти даддиаъзамй дар водии Фаргона ба мохдои март-апрел рост омада, дар боло, дар қаторкуди Фаргона ба моди май рост меояд.

Ҳангоми боришот фарди бузурге дар атрофи Иссиқ-кӯл ба мушодида мерасад. Дар Балиқчӣ, ки дар содили Ғарб қарор дорад, микдори боришот 115 мм-ро таш­кил карда, дар де дай Тюп, ки дар содили Шарқ карор дорад, 569 мм-ро ташкил медидад.

Дар водии Тёншони Дохилй низ боришот кам бу да, камтар аз 300 мм-ро ташкил медидад. Аз моди май то ба июл боришот зиёд буда, зимистон кам мебошад. Дар ин ҷо маъмулан барф кам буда, дар баъзе ҷойдо барф умуман намеборад. Вале дар
нишебиҳои ғарбӣ барфи бисёр зиёд ҷамъ туда, дар натиҷаи он тармаҳои барфӣ рух медиҳанд, ки харобиҳои зиёд меоваранд. Дар водии Чуй микдори миёнаи боришо- ти атмосферй дар як сол 300-400 мм ва дар қисматҳои ҷанубии водй то ба 1000 мм мерасанд. Дар хушксолиҳо солҳои серборон миқцори боришот аз ҳудудҳои меъёрй баромада ва ё ба он наздик намешавад.

Инчунин кобед

idi-qurbon

Иди Қурбон 2022 сол 9-уми июл ҷашн гирифта мешавад

Иди Қурбон соли 2022-ум дар Тоҷикистон кай ҷашн гирифта мешавад?  Маркази исломии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаласаи навбатии …