Главная / Теги: Ҳикоя

Теги: Ҳикоя

ТИФЛИ ЗИРАК 

Кудакон

Нақл мекунанд, ки ин воқеа дар айёми туфулияти Абўалӣ ибни Сино рўй дода будааст. Як рўз, вақте ки Абўалӣ ибни Сино дар гаҳвора бо рўи кушода мехобидааст, модараш ангуштарини тиллоиашро гум кардааст. Вай аз канизаки хонаи худ бадгумон шуда, ўро ба дошному маломат зери зарби калтак гирифтааст. Ҳар дафъа, ки …

Муфассал »

САНҶИШ

odinochestvo

Ибни Сино бо зиракии беандозаи худ шўҳрат пайдо карда буд. Рўзе барои ин хислати Ибни Синоро санҷидан дўстонаш ўро ба меҳмонӣ даъват карданд. Баъди зиёфату  сўҳбат Ибни Сино  барои ба хонааш баргаштан иҷозат гирифта, ба даҳлез баромад. Вай дар даҳлез баробари ҳарду пои кафшашро пўшидан як ба боло ва як …

Муфассал »

ГИЁҲИ ШИФОБАХШИ СИНО

zahravi-1-e1569412642664-1024x606

Солҳои нав ба Душанбе кўчида омадани мо дар ин ҷо касалии вараҷа бисьёр буд. Ин тахминан солҳои 1933-1934 буд, ман духтарчаи калонакак будам. Кўчида омадему андак вақт нагузашта дар хонаи мо ҳам чанд кас касал шуд: аввал модарам, сонӣ акому ман. Фақат падарам касал набуданд, он кас ба мо нигоҳубин …

Муфассал »

ШАРТИ АБУАЛӢ ИБНИ СИНО

7229043

Замоне дар як шаҳр касалии вабо ниҳоят авҷ мегирад. Подшоҳи он шаҳр аз Абўалӣ ибни Сино хоҳиш мекунад, ки ба муқобили ин касалӣ чорае андешад. Абўалӣ ибни Сино хоҳиши подшоҳро рад карда мегўяд, ки барои нест кардани вабо тамоми масҷидҳои шаҳрро оташ задан ва дар байни мардум дуохонию муллогиро барҳам …

Муфассал »

ДАР ОН ДУНЬЁ

unnamed

Як муллои бухороӣ дар хобаш ба он дуньё рафтааст. Мулло рўзе ба пайғамбар вохўрдааст, ки вай дар бистари беморӣ хобидаасту касе аз ҳолаш хабар намегирад. Мулло ба зери пои пайғамбар сар монда, саҷда кардаасту аз Бухорои Шариф будани худро фаҳмонда, дуо талабидааст. Пайғамбар баъди дуо ба мулло гуфтааст, ки Абўалӣ …

Муфассал »

ТАБИБ ВА АБУАЛӢ СИНО

drevnyaya-medicina-udivlyaet-uchenyx

Абўалӣ Сино гуреза шуда мегаштааст, чунки подшоҳи ҳамон вақта бисьёр золим будааст. Подшоҳ барои дастгир кардани Абўалӣ пули бисьёр ваъда кардааст. Як рўз Абўалӣ Сино ба як шаҳре рафта дидааст, ки як табиб ба рўи кўрпача чорзону шишта, беморонро табобат мекунад. Абўалӣ ҳам рафта ба як кунҷак нишастааст. Табиб беморонро …

Муфассал »

МАХЛУҚ ВА ДОМ

fdcb2a18f1bc

Ҳикоя мекунанд, ки дар кадом як замоне дар Бухоро махлуқе пайдо щудааст. Вай бисьёр бадҳайбат будааст. Одами дидагӣ лом нагуфта ҷон медодааст. Мардум илоҷи нобуд кардани  махлуқро наёфта, пеши Абўалӣ Сино рафтаанд. Абўалӣ Сино мақсади онҳоро фаҳмида, бо устоҳои оҳангар фармудааст, ки як доми бузург созанд. Рўи домро сайқал диҳанд. …

Муфассал »

СЎҲБАТИ АБУАЛӢ СИНО БО ПОДШОҲ

tabib

Чунин мегўянд, ки Абўали Сино дар даргоҳи подшоҳе як муддат хизмат карда будааст. Рўзе он подшоҳ ба одамонаш фармон додаст, ки тахти ўро ба берун  бароранд. Вақте ки тахтро  бардошта ба берун мебурданд, Абўалӣ Сино дар назди подшоҳ будааст. Подшоҳ ва Абўалӣ Сино муддате дар ҳавои кушод бо ҳам сўҳбат …

Муфассал »

СИНО ВА ШАВҲАРИ  ҶАВОН

d45f06d7fc78

Як зану шавҳари ҷавон фарзанддор мешаванду ду моҳ гузаштан пас ҳардушон маслиҳат мекунанд, ки пеши Абўалӣ ибни Сино рафта, таълими кўдаккалонкуниро ёд гирифта биёянд. Майда-чуйда, савғотӣ гирифта, онҳо хонаи Абўалӣ Сино мераванд. Абўалӣ Сино онҳоро меҳмондорӣ карда баъд мепурсад: -Ягон хизмат бошад, шарм накарда гўед, ман ба хизмати шумо ҳозирам: …

Муфассал »

УСТОД ВА ШОГИРД 

sino6

Абўалӣ ибни Сино рўзе бо хотири парешон як асар навишта, онро барои тозанавис кардан ба як шогирдаш додаст. Шогирд иншои Ибни Синоро дуруст хонда натавонистаасту ба устодаш муроҷиат карда гуфтааст: – Устод, хататонро хонда натонистам, илтимос минбаъд камтар бодиққат нависед, моён шогирдҳоятон, мабодо маънии асаратонро  ғалат нафаҳмем. Абўалӣ дар ин …

Муфассал »