Главная / Теги: Таърихи дин

Теги: Таърихи дин

АҚИДАҲОИ АХЛОҚИИ ДИНИ ИСЛОМ 

islom-kitob

ИСЛОМ таълимоти ахлоқии динҳои дигари самовиро на танҳо идома ва такмил додааст, балки кўшиш намудааст, ки дар амал дар ҳаёти инсон ва ҷомеа татбиқ намояд. Таълимоти ислом саршор аз ақоиди ахлоқи ҳуҷаста, муҳаббату накўкорӣ, эҳтирому ғамхорӣ нисбати инсон ба мўъминон мебошад. Мартабан эҳтирому инсондўстиро ба муқаддасоти динӣ пайвастааст. Эҳтиром дар …

Муфассал »

ХАЛИФАҲОИ РОШИДИН

xlif

Баъд аз фатҳи Макка, баъзе қабилаҳои араб, ки ҳанўз дини исломро қабул накарда буданд, мехостанд мутаҳид шуда, ба лашкари ислом ҳуҷум намоянд. Аммо Муҳаммад /с/ аз мақсади онҳо огоҳ, шуда ба муқобили онҳо лашкар кашид ва дар мавзеи Хунайн байни ин ду лашкар муҳорибаи шадид ба амал омад. Дар ин …

Муфассал »

ХАБАРИ ВАФОТ ЁФТАНИ ОН ҲАЗРАТИ САЛЛАЛЛОҲУ АЛАЙҲИ ВА ОЛИҲИ ВА АСҲОБИҲИ ВА САЛЛАМ

margi-muhammad

Оварданд, ки ба таърихи ҳаштуми зулҳиҷа Муҳаммад паёмбар /с/ бо ҷамъе ёрон дар арафот расида, ду ракъат намоз адо кард. Дар ин асно Ҷабраил /а/ ояти сафари охират овард: имрўз камол кардам барои шумо дини шумо ва тамом кардам бар шумо неъмати ман ва розӣ шудам барои шумо дини исломро. …

Муфассал »

Қасас-ул-анбиё – Хабари ҳиҷрат фармудани Муҳааммад /с/

kitob

Овардаанд, ки чун хабари меъроҷ ба атрофу акнофи Араб интишор ёфту аксари аҳли Араб ва ғайра имон оварданд, ҳиқду ҳасад ба дили қудуратманзили мушрикони араб шўълаангез кардан гирифт. Лиҳозо ба изорасонии он ҳазрат /с/ мустаъидду омода шуданд. Дар ин асно Ҷабраил /а/ аз ҳазрати Раббулиззат даррасида фармуд, ки Худои таъоло …

Муфассал »

ҲИҶРАТИ МУҲАММАД АЗ МАККА БА МАДИНА

hijrati-muhammad

Синни ҳазрати Муҳаммад ба панҷоҳ расида буд, ки ду воқеаи ғамангез дар ҳаёти ў рўй дод: аввал завҷааш Хадича, баъд амакаш Абўтолиб аз дунё чашм пушиданд. То зинда будани ин ду шахс бадхоҳон ба Муҳаммад ошкоро душмани содир карда наметавонистанд. Авлоди Хадича, ки аксаран ашрофони Макка буданд, ба хотири Хадича …

Муфассал »

ИБТИДОИ ФАЪОЛИЯТИ ДИНИИ МУҲАММАД /с/

xarita-arabho

Таърих шаҳодат медиҳад, ки дар ҷазираи Арабистон сесаду шаст қабилаи умр ба Сар мебурданд. Ҳар қабила ба худ сардоре дошт. Аъзоёни сарватманди қабила, мувофиқи сарват ба мартабае соҳиб мегардиданд, шуғли асосии онҳо чорводорӣ буд, аммо гоҳҳо аз роҳзанӣ ҳам рўй намегардонданд. Қабилаҳое, ки тавонотар буданд, чарогоҳҳои дигар қабилаҳоро зўран соҳиб …

Муфассал »

КАСБУ КОРИ МУҲАММАД (Паёмбар САВ)

arabho

Чи тавре, ки зикр гардид, давраи кўдакии Муҳаммад дар саҳро, дар маҳалли бодиянишинон гузашта буд. Аз ҳамон вақт дар хотираи вай саҳроҳои васеъи беканор, ҳавои тозаи беғубор накш баста буд ва вақте ки масъалаи ба коре машғул шудан пеш омад, вай касби чупониро интихоб кард. Муҳаммад гўсфандони амакҳояш ва моли …

Муфассал »

РИВОЯТҲО ОИД БА НАСРОНИЯТ

din

Падари худ ва модари худро иззат намо, то ки умри ту бар замине, ки Худованд, Худои ту ба ту медиҳад, дароз шавад. Қатл макун. Зино макун. Дуздӣ макун. Дар ҳаққи ёри худ шаҳодати дурўғ мадеҳ. Хонаи ёри худро тамаъ макун, зани ёрат ва ғуломаш ва канизаш ва говаш ва хараш …

Муфассал »

КАТОЛИЗМ – Пайдош ва таърих

katolicizm

Баъд аз ҷудошавии дини насронӣ ба калисои Ғарбӣ /римӣ, католикӣ/ ва Шарқӣ /православие, ортодокс/ хусусиятҳои хоси ин равия ба вуҷуд омад. Дар қатори нуқтаҳои ба тамоми дини насронӣ хос: эътиқод ба салосаи муқаддас, ҳақиқати Таврот ва ғайра католисизм дар таълимот, маросим ва сохти ташкилоти ақидаҳои махсуси худро дорад. Католисизм зухури …

Муфассал »

ПРАВОСЛАВИЕ (Калисои Ортодоксии шарқӣ)

pravoslaviya

Ақидаҳои асосии православие дар шўрохои умумиҷаҳонӣ муҳимтаринаш Никей ва Константинопол мебошанд, ба тартиб оварда шудаанд. Дар ҳар яке аз ин шўроҳо ин ва ё он қоидаи ҳаёти динӣ тасдиқ гардиданд. Китоҳои асосие, ки дар онҳо таълимоти дини православӣ зикр ёфтаанд, “Китоби муқаддас” ва «Ривоёти муқаддас» мебошанд. Ба «Китоби муқаддас» ваҳйи …

Муфассал »