Главная / Теги: Муноҷот

Теги: Муноҷот

Муноҷот ба даргоҳи Қозию-л-ҳоҷот

iltijo-islom

Эй Худои Аҳад, Кариму Самад, Холиқи осмон биғайри амад. Эй мукаффил ба рӯзии ҳар ҷинс, Эй такаллуматокунандаи ҳар инс. Эй нигорандаи замину замон, Дор имони мо зи нуқс амон. Эй тараҳҳумкунанда зери лаҳад, Раҳмататро на интиҳосту на ҳад. Эй намояндаи фурӯъу асл, Эй хатобахши банда явмулфасл. Малак ояд ба амри …

Муфассал »

Муноҷот ба даргоҳи Қозиюлҳоҷот

duo-003

Худовандо, ба ҳаққи ҷуду фазлат, Ба ҳаққи қудрату изҳори адлат. Ба ҳаққи нуру анвору сифотат, Ба ҳаққи қудрату асрори покат. Ба ҳаққи қудратат бар чархи афлок, Ба ҳаққи санъатат дар пардаи хок. Ба ҳаққи Одаму нури чҷамолаш, Ба ҳаққи Шису асрори камолаш. Ба ҳаққи Нуҳу Иброҳиму Исҳоқ, Ба ҳаққи Юсуфу …

Муфассал »

Муноҷотҳои Иброҳими Наққош

duo-nur

Ё Раб, аз лутфи амимат, ки гунаҳ бахшӣ маро, Ҳаққи Раҳмону Раҳимат, ки гунаҳ бахшӣ маро. Гаштаам саргашта чун сайде ба доми зиндагӣ, Ҳаққи асмои Азимат, ки гунаҳ бахшӣ маро, Ташнаам, аз соғари раҳмат маро сероб кун, Ҳаққи он Зоти қадимат, ки гунаҳ бахшӣ маро. Вақти назъи ҷон, ки ояд …

Муфассал »

Муноҷоти Соил

munojotzan-soil

Ё Илоҳо, ҳамраҳам имон кунӣ, Талхии ҷонканданам осон кунӣ. Раҳматат дарёи ом аст, беканор, Бар сарам ҳар лаҳзае селон кунӣ. Нури имон бар дилам маҳкам бикун, Ҳам халос аз чангали шайтон кунӣ. Гуфтаӣ «ло тақнату мин раҳматӣ», Ҳам Ғафурӣ, ваъда дар Қуръон кунӣ. Ҳам ба ҳаққи даҳ сифотат, эй Карим, …

Муфассал »

Муноҷоти Бисмили Рашнагӣ

duo

Ба борони иноят кишти ман сероб кун, ё Раб, Ба фарқам оби раҳмат ҳамчунон селоб кун, ё Раб. Замирамро, Каримо, як дам аз ёдат макун ғофил, Зи файзи номи Худ хуршеди оламтоб кун, ё Раб. Ба мифтоҳи иноят уқдаи дил боз кун, эй Ҳақ, Ба рӯям боби раҳмат фотеҳулабвоб кун, …

Муфассал »

Муноҷот чист?

munojot

Савол: Муноҷот чист? Ҷавоб: Ин баёни розу ниёз кардан ва таваллою зорӣ кардан аз Худо (Папвардигор – Аллоҳ) Намунаи Муноҷот Худовандо, ба зоти бемисолат, Ба муштоқони хуршеди ҷамолат. Ба меҳроби ниёзи покдинон, Ба нури тоати хилватнишинон. Ба ҳусни шоҳидони покдоман, Ба ашки ошиқони чокдоман. Ба он хоке, ки аз хун …

Муфассал »

Муноҷоти бузургон

duo

Ё Раб, зи карам даре ба рӯям бикушо, Роҳе, ки дар ӯ наҷот бошад, бинамо. Мустағниям аз дар ду ҷаҳон кун ба карам, Ҷуз ёди Ту ҳар чи ҳаст бар аз дили мо. * * * Ё Раб, макун аз лутф парешон моро, Ҳарчанд, ки ҳаст ҷурму исён моро. Зоти …

Муфассал »

Муноҷоти Ҳазрати Увайси Қаранӣ (раз) бо таълими Ҳазрати Ҷабраил (а) дар хоб

duo

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим Малико, Подшоҳо, Парвардгоро, забони моро, ки тӯтии қафаси тани мост ба нидои «Ё айюҳа-л-лазина оману-зкуруллоҳа зикран касиро»[1] гӯё дорӣ. Илоҳо, дидаҳои моро, ки талояи ниҳоди мост ба назари «Фа-нзуру ило осори раҳматиллоҳ»[2] бино гардонӣ. Илоҳо, гушҳои моро ба истимои «Ва изо қуриа-л-Қуръону фа-стамеу лаҳу»[3] шунаво дорӣ. Илоҳо, синаҳои моро …

Муфассал »