Главная / Теги: Китоби Таърихи дин барои синфи 7

Теги: Китоби Таърихи дин барои синфи 7

ЧАҲОР КИТОБ

kitob

«Чаҳор китоб»  –  яке аз китобҳои мўътабари мардуми мусулмон аст. Ин китоб асоси дини исломро баён мекунад ва мардумро ба кори нек, покии зоҳирию ботинӣ, ғамхорӣ кардан ба мардум, даст кашидан аз хислатҳои бади инсонӣ даъват мекунад. Бисмиллоҳи – р – раҳмони – р – раҳим Бидон, асъадакаллоҳу фи-д-дорайн, ки …

Муфассал »

Пораҳо аз «Панҷсад ҳадис»

mucharabot

Мўъмин дар дунё ростгў аст, бедордил аст, ҳудудро риоя мекунад, сандуқи илм аст, ақле комили қалбе солим ва ҳилме собит дорад, дастбозу бахшанда аст, дари хонааш барои эҳсон кушода аст, лабхандаш зиёд ва андўҳи ботинаш ҳамешагист, мутафаккиру камхобу камханда ва хуштабъ аст, тамаъро миронда, ҳаворо кушта, ба дунё беалоқа ва …

Муфассал »

АҚИДАҲОИ АХЛОҚИИ ДИНИ ИСЛОМ 

islom-kitob

ИСЛОМ таълимоти ахлоқии динҳои дигари самовиро на танҳо идома ва такмил додааст, балки кўшиш намудааст, ки дар амал дар ҳаёти инсон ва ҷомеа татбиқ намояд. Таълимоти ислом саршор аз ақоиди ахлоқи ҳуҷаста, муҳаббату накўкорӣ, эҳтирому ғамхорӣ нисбати инсон ба мўъминон мебошад. Мартабан эҳтирому инсондўстиро ба муқаддасоти динӣ пайвастааст. Эҳтиром дар …

Муфассал »

ХАЛИФАҲОИ РОШИДИН

xlif

Баъд аз фатҳи Макка, баъзе қабилаҳои араб, ки ҳанўз дини исломро қабул накарда буданд, мехостанд мутаҳид шуда, ба лашкари ислом ҳуҷум намоянд. Аммо Муҳаммад /с/ аз мақсади онҳо огоҳ, шуда ба муқобили онҳо лашкар кашид ва дар мавзеи Хунайн байни ин ду лашкар муҳорибаи шадид ба амал омад. Дар ин …

Муфассал »

ФАТҲИ МАККА ВА ВАФОТИ ҲАЗРАТИ МУҲАММАД

ushtur

Мувофиқи сулҳи Худайбия аҳли Макка ва тарафдорони Пайғамбар бояд дар давоми даҳ сол бо якдигар ҷанг намекарданд. Лекин ин сулҳ ҳамагӣ ду сол давом кард. Сарварони Макка аввалин туда аҳдномаи сулҳро шикастанд. Онҳо ба маҳалҳое, ки дини исломро қабул карда, тарафдори Муҳаммад шуда буданд, ҳамла мекарданд, мардумро ғорат карда, азоб …

Муфассал »

Қасас-ул-анбиё – Хабари ҳиҷрат фармудани Муҳааммад /с/

kitob

Овардаанд, ки чун хабари меъроҷ ба атрофу акнофи Араб интишор ёфту аксари аҳли Араб ва ғайра имон оварданд, ҳиқду ҳасад ба дили қудуратманзили мушрикони араб шўълаангез кардан гирифт. Лиҳозо ба изорасонии он ҳазрат /с/ мустаъидду омода шуданд. Дар ин асно Ҷабраил /а/ аз ҳазрати Раббулиззат даррасида фармуд, ки Худои таъоло …

Муфассал »

ПАЙМОНИ МУҲАММАД БО ЯҲУДИЁН

tarix

Муҳаммад /с/ барои исботи муносибати дўстона бо яҳудиён қарордоде баст, ки тибқи он дину моли онҳоро эмин гузошта ва ба кори онҳо дахолат намекард. Матни қарордод чунин аст: “Ба номи Худои бахшояндаи меҳрубон. Ин номаест аз Муҳаммад пайғамбар миёни мўъминону мусалмонон аз Қурайшу Ясриб ва касоне, ки онҳоро пайравӣ карданд …

Муфассал »

АДЁНИ МИЛЛӢ (Пайдоиши Дин) – Религия

din-023

Дар замони гузашта ва ҳозира бисёр динҳо буданд ва ҳастанд, ки эътиқодмандони онро ягон гурўҳи этникӣ ташкил медиҳанд. Хусусияти этникӣ-миллӣ дар ҳамаи динҳо мавҷуд аст ва дар забони муқаддаси китобҳои динӣ, фарҳанги этникию миллие, ки дар дин инъикос ёфтааст, муҳиту минтақаи баёншуда ва ғайра зоҳир мегардад. Динҳои миллӣ гуфта, одатан, …

Муфассал »

МАГИЯ – сеҳру ҷодугарӣ чист?

МАГИЯ-сеҳру ҷодугарӣ,

МАГИЯ–сеҳру ҷодугарӣ, амалиёту маросимхое, ки мутобиқи эътиқод ба қувваи фавқуттабиӣ иҷро мегарданд. Эътиқодмандони он боварӣ доранд, ки нирўи фавкуттабиӣ метавонад ба воқеияти гирду атроф, ба ҳаёту зиндагии одамон таъсир расонад, аз ин ҷо бо ҳар гуна амалиёти ҷодугарона метавон ба ин муҳити воқеӣ таъсир расонд. Бо ин восита ба тақдиру …

Муфассал »

ТОТЕМИЗМ ВА МАГИЯ/ҷоду/

ТОТЕМИЗМ ВА МАГИЯ/ҷоду/

Тотемизм /ототетм – авлоди ў/-ба эътиқод ба хешигарии фавқуттабиин байни гурўҳи одамон, авлод, ба ягон намуди ашёи моддӣ, қабл аз ҳама ҳайвонот ва рустанӣ. Тотемизм аз ҷумлаи қадимтарин шаклҳои дин буда, имрўз ҳам дар байни баъзе қабилаҳои ақибмондаи Австралия дучор мешаванд. Дар адабиёти илмӣ истилоҳи “тотема” аввалин бор дар охири …

Муфассал »