Главная / Теги: Ислом (страница 5)

Теги: Ислом

Наъти Иброҳими Наққош

shoir

Чу «Мо зоға-л-басар» дар восифи чашми хумор омад, Рухаш бо зевари «Ва-ш-шамс» рашки сад баҳор омад. Дигар «Ва-л-лайл»-у анбар дар сифоти ҳалқаи мӯяш, Муаттар гашта аз бӯяш раёҳин шармсор омад. Ба фарқаш афсари «Тоҳо», ба дӯшаш хилъати «Ёсин», Ба мулки ҳар ду олам босазо ӯ шаҳриёр омад. Ҳамон Сиддиқи ёрашро, …

Муфассал »

Салавоти арабу аҷам

arab

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим Аллоҳумма салли ало сайидино Муҳаммадин сайиди-л-араби ва-л-аҷам. Ва имоми Макката ва-л-Мадинати-л-мунавварати ва-л-ҳарам. Ва тарҷумони лисони-с-салафи ва-л-карам. Ва аллама-л-инсона мо лам яълам. Аслуҳу нурун ва наслуҳу одам. Баъсуҳу муаххарун ва халқуҳу муқаддамун. Исмуҳу-ш-шарифу мактубун ала-л-лавҳи -л-маҳфузи биёқути-л-ҷавоҳири ва-л-қалам. Ҷисмуҳу-ш-шарифу мадфунун фӣ-л-Мадинати-л-мунавварати ва-л-ҳарам. Фа тубо ли мар-раоҳу ва тобааҳу ва ли …

Муфассал »

Наъти Маҳзунии Рашнагӣ (paҳ)

kitob

Эй офтоби рӯят рашки гули тар омад, Аз қоматат хиҷолат сарву санавбар омад. Дар восифи ҷамолат «Ва-ш-шамс»-у «Ва-з-зухоҳо», Андар сифоти мӯят «Ва-л-лайл»-у анбар омад. Шуд рутбаат, ки боло, фарши ту Арши аъло, Асрори Ҳақ таоло бо ту муяссар омад. Аввал зи толибон, сархайли ошиқонат, Фозил зи умматонат Сиддиқи акбар омад. …

Муфассал »

Дуруди тоҷ

shahr

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим Аллоҳумма салли ало сайидино ва мавлоно Муҳаммадин соҳиби-т-тоҷи ва-л-меъроҷи ва-л-буроқи ва-л-алам. Исмуҳу мактубу-м-марфуу-м-машфуу-м-манқушун фӣ-л-лавҳи ва-л-қалам. Сайиди-л-араби ва-л-аҷам. Ҷисмуҳу муқаддасум- муаттарум-мутаҳҳарун фӣ-л-байти ва-л-ҳарам. Шамси-з-зуҳо бадри-д-дуҷо садри-л-уло нури-л-ҳудо мисбоҳи-з-зулам. Ҷамили-ш-шиями шафеи-л-умам. Соҳиби-л-ҷуди ва-л-карам. Валлоҳу осимуҳу ва Ҷибрилу ходимуҳу ва-л-буроқу маркабуҳу ва-л-миъроҷу сафаруҳу ва сидрату-л-мунтаҳо мақомуҳу ва матлубуҳу ва-л-матлубу мақсудуҳу ва-л-мақсуду мавҷудуҳу …

Муфассал »

Наъти Мавлоно Муинии Ҳиравӣ (paҳ)

tasbeh-salavot

Дар ҷон чу кард манзил ҷонони мо Муҳаммад, Сад дар кушод дар дил аз ҷони мо Муҳаммад. Мо булбулем нолон дар гулситони Аҳмад, Мо лӯълӯему марҷон, уммони мо Муҳаммад. Мустағрақи гуноҳем, ҳар чанд узрхоҳем, Пажмурда чун гиёҳем, борони мо Муҳаммад. Аз дарду захми исён моро чӣ ғам чу созад, Аз …

Муфассал »

Дуруди муқаддас

duo-namoz

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим Ё Иллоҳӣ биҳурмати ақволи Муҳаммадив-ва афъоли Муҳаммадив-ва аҳволи Муҳаммадив-ва асҳоби Муҳаммадин саллалоҳу алайҳи ва саллам. Ё Иллоҳӣ биҳурмати бадани Муҳаммадив-ва батни Муҳаммадив-ва баракати Муҳаммадив-ва байъати Муҳаммадив-ва буроқи Муҳаммадин саллалоҳу алайҳи ва саллам. Ё Иллоҳӣ биҳурмати таваллуди Муҳаммадив-ва тааббуди Муҳаммадив-ва таҳаҷҷуди Муҳаммадин саллалоҳу алайҳи ва саллам. Ё Иллоҳӣ биҳурмати таваллуди …

Муфассал »

Наъти Эшони Имлои Бухорӣ (paҳ)

sharmalsheyx

Дар вақти субҳгоҳон бӯйи Муҳаммад омад, Андар машоми мардон бӯйи Муҳаммад омад. Рафтам ба сӯйи бустон, гулҳо шукуфта дидам, Аз ҷониби гулистон бӯйи Муҳаммад омад. Ҳар субҳидам бинолам дар хонақоҳу масҷид, Аз оҳи субҳхезон бӯйи Муҳаммад омад. «Ва-ш-шамс» васфи рӯяш, «Ва-л-лайл» наъти мӯяш, Аз сураҳои Қуръон бӯйи Муҳаммад омад. “Тоҳо” …

Муфассал »

Дуруди лаккаҳӣ

duoi-xatmi-quron

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим Аллоҳумма салли ва саллим ало сайидино ва мавлоно Муҳаммадив-ва ало оли сайидино Муҳаммадин би адади раҳматиллоҳ. Аллоҳумма салли ва саллим ало сайидино ва мавлоно Муҳаммадив-ва ало оли сайидино Муҳаммадин би адади фазлиллоҳ. Аллоҳумма салли ва саллим ало сайидино ва мавлоно Муҳаммадив-ва ало оли сайидино Муҳаммадин би адади халқиллоҳ. Аллоҳумма …

Муфассал »

Наъти Мулло Маҳмуди Рашнагӣ

shoir-kitob-islom

Ҳамду лиллаҳ сарви раъно лоларухсор омадаст, Дар мақоми дилбарӣ сархайли аброр омадаст. Васфи Субҳонаш бувад ҳам раҳматан ли-л-оламин, Рузи маҳшар бо ливои сабзи Саттор омадаст. Ғам чаро бояд, ки созад хотири уммат ҳазин, Ҳам ба аввал, ҳам ба охир соҳиби кор омадаст. Афзалини анбиёву хатми ҷамъи мурсалин, Ваъдаи «ло тақнату» …

Муфассал »

Хосияти «Дуруди акбар»

surati-tarixi

Аз бузургони салаф[1] ба ривояте омадааст, ки: «Агар касе аз сидқи дил ва нияти холис ин дуруди муаззамро бихонад, ба зиёрати Расулуллоҳ (с) мушарраф хоҳад шуд». Ва тариқаи беҳтарин барои хондани ин дуруд чунин аст, ки ба шаби ҷумъа, ё панҷшанбе баъд аз намози хуфтан вузу карда, ғусл кунад ва …

Муфассал »