Главная / Теги: Дуоҳо (страница 5)

Теги: Дуоҳо

Дуои «Ҳафт ҳайкал»

duo

Хосиятҳои дуои «Ҳафт ҳайкал» Касе, ки рӯзона ин дуоро бихонад, бо инояти Худованди таоло худаш ва падару модараш аз азоби дузах озод хоҳанд шуд. Ва ҳамчунин хонандаи ин дуо аз бемориҳои вабоӣ маҳфуз монда, сакароти мавт бар вай осон хоҳад шуд. Илова бар ин, ин дуо фоидаҳои дигаре низ дорад, …

Муфассал »

Даҳ номи Худои таоло (Дуоҳо)

osmon-namoz

Даҳ номи Худои таоло барои ҳоҷат дар вақтҳои махсус. Аллоҳумма иннӣ асъалука биасмоика-л-ҳусна-л-латӣ мо алимно минҳо ва мо лам наълам ё Аллоҳу, ё Раҳмону, ё Раҳиму, ё Алиму, ё Ҳалиму, ё Азиму, ё Қадиму, ё Кариму, ё Муқиму, ё Ҳаким. Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми …

Муфассал »

Асноди дуои «Ҷавшани кабир»

javshan-asp-arab

Овардаанд, ки дар яке аз ғазоҳо дар ҳолате, ки дар тани он Ҳазрат (с) ҷавшани гароне буд, ки вазнинии он бадани муборакашонро ба дард оварда буд. Пас Ҷабраил (а) арз кард, ки: «Эй Пайғамбари Худо (с), Парвардгорат туро салом мерасонад ва мефармояд, ки: «Ин ҷавшанро аз танат дур кун ва …

Муфассал »

Дуоҳои гуногуни Расулуллоҳ (с)

shutur-arab

Расулуллоҳ (с) мефармояд: «Оё ба шумо нишон диҳам дуое ҳар гоҳ онро бихонед, Худованд ҳамму ғам ва қарзи шуморо бартараф созад, пас, дар субҳу шом ин дуоро бихонед. Дуо ин аст: Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим Аллоҳума иннӣ аузу бика мина-л-ҳамми ва-л-ҳазани, ва аузу бика мина-л-аҷзи ва-л-касали, ва аузу бика мина-л-ҷубни ва-л-бухли, ва аузу …

Муфассал »

Муолиҷаи муносиби бехобӣ (Дуо)

bexobi

Дар «Табаронӣ» аз Ҳазрати Зайд ибни Собит (раз) ривоят шудааст, ки: Шабҳо хобам мепарид ва маро асло хоб намеомад. Ба ҳамин хотир мушкиламро ба Расулуллоҳ, (с) зикр намудам, то роҳи ҳаллеро барои он пайдо намояд. Баъдан Расулуллоҳ (с) фармуд: Ин дуоро бихон: Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим Аллоҳумма ғорати-н-нуҷуму ва ҳадаати-л-уюну ва Анта Ҳайюн …

Муфассал »

Дуои эҷоди муҳаббати байни зану шавҳар

ishqi-behamto

Осонтарин нусха барои эҷоди муҳаббати байни зану шавҳар ин аст, ки ҳар яке аз он ду нисбати ҳамдигар дуо намоянд, иншоаллоҳ баъд аз чанд рӯз ончунон муҳаббате байни он ду намоён хоҳад гашт, ки онҳоро шигифтзада хоҳад намуд. Ба хубӣ таваҷҷуҳ намоед, ки барои ба ҳам ниҳодани хишт бар хишт …

Муфассал »

Тавсияе барои беморон

tandurusti

Сураи «Фотиҳа»-ро 21-маротиба бихонед ва бар худатон бидамед. Сураи «Фотиҳа»-ро 21-маротиба бихонед ва бар обе суф намуда, он обро бинушед. «Ё Салом»-ро 143-маротиба бихонед ва бар худ дам андозед. Садақа бидиҳед. Асали холисро истеъмол намоед. Агар шахси дигаре монанди шумо бемор аст, дар ҳаққи вай дуои хайру саломатӣ бинамоед. Ҳар …

Муфассал »

Дуои ҳусули неъматҳои дунёву охират

arab

Агар шахсе хоҳони ин аст, ки Худованд вайро дар дунёву охират аз неъматҳояш баҳраманд созад, ин оятро субҳу шом се маротиба бихонад, иншоаллоҳ аз неъматҳои дунёву охират бархурдор хоҳад гардид. Оят ин аст: Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим Масалу-л-ҷаннати-л-латӣ вуъида-л-муттақуна, фиҳо анҳору-м-мим-моин ғайри осинив-ва анҳору-м-ми-л-лабани-л-лам ятағайяр таъмуҳу ва анҳору-м-мин хамри-л-лаззати-л-ли-ш-шорибина ва анҳору-м-мин асали-м-мусаффан, ва …

Муфассал »

Бефарзанди ва дуои он

кудак намоз мехонад

Касоне, ки аз неъмати фарзанд маҳрум ҳастанд, бар Аллоҳ таваккалу эътимод намуда, ин оятро ҳар замон бихонанд. Оят ин аст: Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим Ал-Лазӣ аҳсана кулла шайъин халақаҳу ва бадаа халқа-л-инсони мин тин. Сумма ҷаала наслаҳу мин сулолати-м-мим-мои-м-маҳин. Сумма саввоҳу ва нафаха фиҳи ми-р-рӯҳиҳи ва ҷаала лакуму-с-самъа ва-л-абсора ва-л-афъидата, қалила-м-мо ташкурун.[1] [1] …

Муфассал »

Дуои солиму тандуруст мондан то дами вафот

duo

Ҳар шахсе, ки мехоҳад аъзои баданаш то дами вафот солиму тандуруст боқӣ бимонанд, ин оятро ҳар рӯз се маротиба бихонад ва бар худаш бидамад. Оят ин аст: Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим Фа ақим ваҷҳака ли-д-дини ҳанифан, фитраталлоҳи-л-латӣ фатара-н-носи алайҳо, ло табдила лихалқиллоҳи, золика-д-дину-л-қайиму ва локинна аксара-н-носи ло яъламун.[1]   [1] Сураи Рум, ояти …

Муфассал »