Главная / Теги: Абдурраҳмони Ҷомӣ

Теги: Абдурраҳмони Ҷомӣ

АБДУЛВОСЕЪИ ҶАБАЛӢ

how-islam

Вай фозили комил ва шоири моҳир буд ва ба ҳар ду забон — тозӣ86 ва форсӣ сухан гуфта. Ва иттифоқ аст, ки ҳеҷ кас аз ўҳдаи ҷавоби қасидаи машҳури вай, ки матлаъаш ин аст: Б а й т Кӣ дорад чун ту маъшуқе нигори чобуку дилбар, Бунафшазулфу наргисчашму лоларўю насринбар? …

Муфассал »

РАЁҲИНИ ЧИДА АЗ БАСОТИНИ ДУРБИНОНИ РОҲИ ҲИДОЯТ ВА САДРНИШИНОНИ БОРГОҲИ ВИЛОЯТ

odam

Пири Ҳирот, разияллоҳу анҳу, асҳоби худро васият кардааст, ки аз ҳар пире сухане ёд гиреду агар натавонед, номи эшонро ба ёд доред, то баҳрае ёбед. Рубоӣ Онӣ ту, ки аз номи ту меборад ишқ В-аз номаву пайғоми ту меборад ишқ! Ошиқ гардад, ҳар ки ба кўят гузарад, Оре, зи дару …

Муфассал »

ШУКУФТАНИ ШУКУФАҲОИ БОҒИСТОНИ ҲУКУМАТ

zamok-marienburg-gannover-2731

ШУКУФТАНИ ШУКУФАҲОИ БОҒИСТОНИ ҲУКУМАТ ВА ИЁЛАТ, КИ МУТАЗАММИИИ МЕВАҲОИ НАСАФАТ ВА АДОЛАТ АСТ Ф о и д а Ҳукумат дар вуҷуди салотин зуҳури насафат ва адолат аст, на зуҳур ба сифати азамату ҷалолат. Нушервон 4 бо он, ки аз дин бегона буд, дар адлу ростӣ ягона. Лоҷарам, сарвари коинот5, алайҳи …

Муфассал »

ФАХРИИ ҶУРҶОНӢ

Аз амосил 118 ва афозили рўзгор аст. Мизони камоли фазл ва диққати шеъри вай китоби «Вис ва Ромин» аст ва он дар ин рўзгор маҳҷуру ноёб. Ва ин чанд байт аз мавозеи мутааддиди 119 он китоб аст: М а с н а в ӣ Хуш аст ин нукта аз гетишиносон, …

Муфассал »

ДАР ТАҚРИРИ¹ РИҚҚАТИ² ҲОЛИ БУЛБУЛОНИ ЧАМАНИ ИШҚУ МУҲАББАТ ВА ҲИРҚАТИ³ БОЛИ ПАРВОНАГОНИ АНҶУМАНИ ШАВҚИ МУВАДДАТ4

lubov

Аз муқтабисоти машкути нубувват аст ин ҳадис, ки: «Ман ашақа ва аффа ва катама фамота мота шаҳидан», яъне ҳар кӣ дар ҷозибаи ишқ овезад ва бо латоифи ишқ овезад ва дар он тариқаи иффат ва китмон пеш гирад чун бимирад шаҳид мирад. Ва шарти иффат ва китмон аз барои он …

Муфассал »

МЕВАБАХШИИ ДАРАХТОНИ БОҒИСТОНИ ҶЎДУ КАРАМ ВА ШУКУФАРЕЗИАШОН БА БАЗЛИ ДИНОРУ ДИРАМ

derevo-s-plodami-1

Ф о и д а Ҷуд—бахшидани чизест, боистӣ бе мулоҳазаи ғаразеву мутолабаи авазе, агарчӣ он ғараз ё аваз савоби ҷамил2 ё савоби ҷазил3 бошад. Қ и т ъ а Кист карим? — Он кӣ на баҳри ҷазост Ҳар караме, к-ояд аз ў дар вуҷуд. Ҳар чӣ бувад баҳри санову савоб, …

Муфассал »

Ҳикояи Ғук ва Моҳӣ (Афсона)

Қурбоқа

Ғуке (Қурбоқа) аз ҷуфти худ ҷудо монду меҳнати беҷуфтияш бар канори дарьё нишонд: ҳар сў назар меандохт ва хотири ғамдидаро аз ғами беҷуфтӣ мепардохт. Ногаҳон: М а с н а в ӣ Моҳие дид дар  миёнаи об, Ҳамчун оби равон равон ба шитоб. Ё чу миқрозе аз сабикаи сим, Атласи …

Муфассал »

ШАҚОИҚИ ДАҚОИҚИ ҲИКАМ

1

ШАҚОИҚИ ДАҚОИҚИ ҲИКАМ, КИ БА РАШАҲОТИ САҲОБИ КАРАМ ДАР ЗАМИНИ ҚУЛУБИ ҲУҚАМО ВА АРОЗИИ ХАВОТИРАШОН ХОСТА ВА БА ШАРҲУ БАЁНИ ОН МАТОВИИ ДАФОТИРАШОН ОРОСТА Фоида Ҳаким касеро гўянд, ки ҳақиқати чизҳоро ба он қадар, ки тавонад, бидонад ва амал ба муқтазои10 он чӣ тааллуқ ба амал дорад, маликаи нафси худ …

Муфассал »

БАҲОРИСТОН

bahoriston

Ҳар гули равзаи¹ иблоғ², ки ҳаст Гули ин боғ зи рўяш варақе! Нест з- авроқи3 чаман мурғонро Ба ҷуз авсофи4 ҷамолаш сабақе… Чун дар ин вақти дилписанд фарзанди арҷманд Зиёуддин Юсуф… ба омўхтани муқаддамоти каломи араб ва андўхтани қавоиди фунуни адаб иштиғол намуд ва пўшида намонад, ки тифлони наврасида ва …

Муфассал »

Ҳикояти ба сафари ҳаҷ рафтани Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ (paҳ)

arab-asp

Муаллифи китоби «Фазоилу-л-аъмол» Ҳазрати шайху-л- ҳадис Мавлоно Муҳаммадзакариё (paҳ) дар рисолаи «Аҳамият ва фазилати дуруд ва салом» чунин менигорад, ки: «Дар даврони навиштани ин рисолаи фазоил баъзе аз авқот[1] худи банда ва баъзе авқот дигар аҳбоб ва дӯстон хобҳо ва башороте дидем. Дар рӯзҳое, ки ин рисолаи «Фазоили дуруд»-ро менавиштам, …

Муфассал »