Главная / Ҷамъият / Шеърҳои Наврӯзӣ (дар васфи иди баҳор)

Шеърҳои Наврӯзӣ (дар васфи иди баҳор)

Наврӯз лола орад,
Май дар пиёла орад,
Пайғоми навбаҳорон
Бар кӯҳу ёла орад.
Наврӯзи навбаҳорон бар дӯстон муборак,
Ҷашни гулу муҳаббат дар бӯстон муборак.
Наврӯз навҷавон аст,
Наврӯз ҷовидон аст.
Аз рӯзгори дерин
Зеботарин нишон аст.
Наврӯзи навбаҳорон бар дӯстон муборак,
Ҷашни гулу муҳаббат дар бӯстон муборак.

navruzi-duxtar

СУМАНАК

Суманаки нав,
ҳаловати ҷон,
Меояд аз ту,
Буи баҳорон,
Шабҳо нишаста,
Хурсанду хушвол,
Модарам туро,
Мепазад ҳарсол,


Маро аз меҳру армон офариданд,
Барои ман туро ҷон офариданд.
Туро ҳусну ҷамоли хубрӯён,
Маро шайдои даврон офариданд.
Ту хушрӯӣ, ту хушнӯӣ, ту хушбӯ,
Маро мафтун ҳайрон офариданд.
Дили мо хун шуда аз беқарорӣ,
Туро дил мисли сандон офариданд.
Қабои ноз баҳри наварӯсон
Зи барги ёсу райҳон офариданд.
Ту ҷони манӣ, ҷононаи манн,
Ба ман ин гона ҷонон офариданд.
Дуоғуи ту бошад, кош, Мирзо,
Ба луфти поки Яздон офариданд


Навбаҳор омад, гулистон аз пайи нашъунамост,
Ғунчахуспони чаноро ғунчайи гул муттакост .
Со дарӯёнро барад аз ҷо ҳайвойи сабзааш,
Сабзхаттонро насими сунбулаш кокулрабост.
Нозбӯро аз бунафша нози болин зери сар,
Шохи гулро бистари барги ҳино дар зери пост.
Рост мосезанд мурғон хонайи оҳангар,
Булбул аз сад парда чун ушшоқ дар зери новост.
Ғунча мушти хок агар гирад ба каф, зар мешавад,
Табъ гулшанро дар ин мавсим хавоси кимиёст
Мекашанд имрӯз мурғон якдигарро дар канор,
Болу парвози хиёбонҳо пур аз оғушҳост.
Ғунчайи минқорибулбул оқибад гул мекунад
Нолаҳои ӯ насими субҳу боғи дилкушост.
Дар ба рӯйи боғбон во карда бӯйи навбаҳор,
Дар паси дар нолайи занҷирро бонги дарост.
Бӯйи гулро мебарад аз боғ пинҳонӣ насим,
Боғбон бурдааст, ин кори дузди оншост:
Аз пайи ҳам корвони гул ба бӯстно омада,
Метавон гуфт аз ҳуҷуми корвон бӯстонсарост.
З-остони шохи гул фавворайи хун сар кашид,
Домани саҳро зи ҷӯши лола дашти Карбалост.
Сайри боғ имрӯз дилҳои ҳарифон бурдааст,
Хоки гулшан чун гулистони Ирам одамрабост.
Булбулонро карда бӯйи зи дарди сар халост,
Ишқозонро ба аҳди гул чаман дорушшифост…


Прочие стихи о Празднике Навруз можно прочесть по адресу http://sherho.ortgk.ru/category/idona/navruz/


Дӯстон, вақти гул он беҳ,ки ба ишрат кӯшем,
Сухани пири муғон аст ба ҷон, май нӯшем.
Нест дар кас караму вақти тараб мегузарад,
Чора он аст, ки саҷҷода ба май бифрӯшем.
Хуш ҳавоест фараҳбаш, худое, бифирист
Нозанине, ки ба рӯяш майи гулгун нӯшем.
Арғанунсози фалак раҳзани аҳли ҳунар аст,
Чун аз ин ғуссанонолему чаро нахрӯшем?
Гул ба ҷӯш омаду аз май назадемаш обе,
Лоҷарам з-оташи ҳирмону ҳавас меҷӯшем.
Ҳофиз, ин ҳол аҷаб бо кӣ тавон гуфт, ки мо:
Булбулоне, ки дар мавсими гул хомӯшем?!


4918164

Навбаҳор омад, гулистон аз пайи нашъунамост,
Ғунчахуспони чаноро ғунчайи гул муттакост .
Со дарӯёнро барад аз ҷо ҳайвойи сабзааш,
Сабзхаттонро насими сунбулаш кокулрабост.
Нозбӯро аз бунафша нози болин зери сар,
Шохи гулро бистари барги ҳино дар зери пост.

Источник: http://sherho.ortgk.ru/mukadami/

polosa

Алами давлати наврӯз ба саҳро бархост,
Заҳмати лашкари сармо зи сари мо бархос.
Бар арӯсони чаман баст сабо гуҳаре,
Ки ба ғаввосии абр аз дили дарьё бархост.
То рабоят кулаҳи қокуми барф аз сари кӯҳ
Яазаки тобиши хуршед ба яғмо бархост, 

Источник:: http://sherho.ortgk.ru/alami-davlati/

polosa

Чун абр ба Наврӯз рухи лола бишуст,
Бархезу ба ҷоми бода кун азм дуруст.
К-ин сабза, ки имрӯз тамошогаҳи туст,
Фардо ҳама аз хоки ту бархоҳад руст.

Источник::  http://sherho.ortgk.ru/navruz-khush-ast/

polosa

Рӯйбанди ҳар замине ҳуллаи чинӣ шавад,
Гӯшвори ҳар дарахте растаи гавҳар шавад.
Чун ҳиҷоби лӯъбатон хуршедро бинӣ зи ноз,
Гаҳ бурун ояд зи меғу гаҳ ба меғ андар шавад.
Афсари симин фурӯ гирад зи сар кӯҳи баланд,
Бод миночашму зеборӯю мишкинбар шавад…

Источник::  http://sherho.ortgk.ru/bodi-navruzi-2/

polosa

Дабиристон-ст гӯӣ ошьёну кӯдакон-гунҷишк,
Нишаста чун яке пири муаллим дар миён лаклак.
Зи мурғони баҳорӣ ҳаст лаклак нохушовозе,
Ки созад чун кунад ово, забон аз устухон лаклак.
Ба минқор аз барои он кунад лаклак ҳаме ово,
Ки то чуз бар дуойи хоҷа накшояд забон лаклак…

Источник::  http://sherho.ortgk.ru/bashorat-orad-navruz-moro-har-zamon-laklak/

polosa

Ёсуман абдул гардад, хурдвмо зоир шавад.
Остини настаран пурбайзаи анбар шавад,
Домани бодомбун пурлӯълӯи фохир шавад.
Мурғи бебарбат ба барбат сохтаи доно шава, 

Источник::  http://sherho.ortgk.ru/bodi-navruzi/

polosa

Доман пури шеърдона дорад Наврӯз.
Аз ҳикмати шоирони хушлаҳни Ватан,
Гулчини гули тарона дорад Наврӯз.
Чун ӯст нигорандаи абёти Аҷам,
Сармасти шоирона дорад Наврӯз.
Зардуштсулола асту Ҷамшеднажод,
Аз Ҷоми Ҷамам нишона дорад Наврӯз.
Чун Шаҳрияи дугонааш меҳрафрӯз,
Аз шеъру ғазал ягона дорад Наврӯз.

Источник::  http://sherho.ortgk.ru/navruzi_dilbar/

Наврӯз навид орад аз рӯзи баҳор,
Хуш бо чароғи синаафрӯзи баҳор.
Бидҳат сабақи шкуфтану ворастан,
Шодам зи фурӯғи ибратомӯзи баҳор. 

Источник::  http://sherho.ortgk.ru/sabacai-shucuatan/

polosa

Орову тор бахшад бар ҳаёти ҳар яки Шумо,
Руҳи болидаву ҳам шодӣ бахшад иди осмонӣ.
Намо бахшад, наво бахшад, ба ҳар қалбе даво бахшад,
Озодиву адолат бишкуфад дар хоки Сомонӣ.
Муборак Рузи Нав ай тоҷику, ай тоҷикистонӣ,
Азизони дилу дида, муборак иди орёнӣ! 

Источник::  http://sherho.ortgk.ru/navruz_muborak_bod/

polosa

Баҳри саломи шабнами гул субҳдам расед.

Эй шоирон ба нағмаи шево чу Мавлавӣ,

Бар обшори кӯҳи ғазал дам ба дам расед.

Аз чашми сурмасои шаб ашки саҳар чакад,

Дар анҷуман ба сурмаи чашми қалам расед.

Чун рӯи гул шукуфта ҳама чеҳраҳо кунун,

Бар базми ошиқонаи Наврӯзи Ҷам расед!

Источник::  http://sherho.ortgk.ru/navruzi/

polosa

Дар рўи хони Навруз рамзи баҳори дунё
Ё ҳафтсин бибояд ё ҳафт навдаи он –
То боғи ҳафт иқлим рўи хазон набинад,
То боғи умр бошад то ҷовидон гулафшон.

Дар базми иди Навруз аз ҳафт навъи бода
Ман ҷоми хештанро пур мекунам, ҳарифон,
Менушамаш ба шоди бо кулли мардуми даҳр
Рўи ғаме набинад то ҳафт пушти инсон!

Суруди яккафарёди шабонгоҳии хирманкӯб
Ба гӯшам мерасад аз дуру дилро медиҳад ковиш.
Дилаш монанди саҳро бекарон асту саховатманд,
Садои навҳадораш бар дилам илқо кунад нолиш.

Ба чашмам нақш созад солҳои баччагиямро,
Ки дар рӯи чапар шабҳо суруди «Майда»
мехондам.

Источник::  http://sherho.ortgk.ru/bachagi/

polosa

Зи кӯй ёр меояд насими боди наврӯзӣ,
Аз ин бод ар мадад хоҳӣ чароғи дил барафрӯзӣ,
Чу гул гар хурдае дорӣ, худоро, сарфи ишрат кун,
Ки Қорунро ғалатҳо дод савдойи зарандӯзӣ. 

Источник::  http://sherho.ortgk.ru/zi-kuyer/

Загрузка...

Дар борамон admin

Инчунин кобед

zan-mard-jogah

Хурдани оби мани аз тарафи мард ё зан

Хурдани оби мани аз тарафи зан кори нораво ва носазо аст ва инро тиб маҳкум …