Главная / Маданият ва санъат (страница 5)

Маданият ва санъат

АҚОИД-УН-НИСО – МАЗМУНУ МУНДАРИҶААШ

zan

Соли таълифи асар зикр нашудааст ва аз ишораҳои муаллиф пайдост, ки он пеш аз «Кони лаззат ва хони неъмат» эҷод карда шудааст. Муаллиф ин асарашро «…мухтасарест дар баёни аҳволу афъоли занон» мегуяд. «Ақоид-ун-нисо» аз нигоҳи сохтор низ ҷолиб буда, дорои муқаддима ва 16 боби хурд-хурд мебошад. Дар муқаддимаи рисола муаллиф …

Муфассал »

КОНИ ЛАЗЗАТ ВА ХОНИ НЕЪМАТ

taom

Ин асарро Қорӣ Раҳматуллоҳи Возеҳ солҳои 1880-81 таълиф кардааст. Асар аз ду ҷилд иборат буда, дорои муқаддима, ду матлаб ва хотима мебошад. Муқаддима ва матлаби якум дар ҷилди якум, матлаби дуюм ва хотима дар ҷилди ду ҷой дода шудааст. Дар муқаддима оид ба 18 навъи нон, дар матлаби якум, ки …

Муфассал »

ҚОРИ РАҲМАТУЛЛОҲИ ВОЗЕҲ

kitobi-arabi

Яке аз шоирони тавонои адабиёти нимаи дуюми асри XIX тоҷик Қорӣ Раҳматуллоҳи Возеҳ буда, соли 1818 дар шаҳри Бухоро дида ба дунё кушодааст. Возеҳ дар ибтидо дар дабиристони Қориён таҳсил намуда, баъди хатми таълимкадаи мазкур ба мадраса дохил мешавад. Яке аз устодони бонуфузи ӯ дар мадраса домулло Ҳоҷибойи Хӯҷандӣ буда, …

Муфассал »

МУҲАММАДСИДДИҚИ ҲАЙРАТ

МУҲАММАДСИДДИҚИ ҲАЙРАТ

Яке аз шоирони тавонои ибтидои асри XX тоҷик Муҳаммадсиддиқи Ҳайрат аст, ки бо эҷодиёти худ ба адабиёти давр ва минбаъда таъсири муайян гузоштааст. Ҳайрат соли 1878 дар гузари Арӯсони Бухоро таваллуд ёфтааст. Номи шоир Муҳаммадсиддиқ буда, «Ҳайрат» тахаллуси адабии ӯст. Падари шоир дар масҷиди гузари Арӯсон муаззин буда, барои тарбияи …

Муфассал »

Мӯкӣ ва кафш – ин пояфзоли таърихии тоҷикон

Мӯкӣ ва кафш

Мӯкӣ  ва кафш – ин пояфзоли тоҷикон дар замони қадим мебошад. Тақрибан то солҳои 1950-ум мардуми Осиёи миёна «Мӯкӣ» ва «Кафш» мепушиданд ва ин намуди пояфзол аз чарму чӯб тайёр карда мешуд, кик и нисбати фояфзоли ҳозиразамон хеле вазини буд. Мӯки барои дар фасли сард ва «Кафш» барои фасли гарм …

Муфассал »

Хусусиятҳои бадеии ашъори Шамсуддин Шоҳин

images

Ҳарифи табъи расои ту кас нашуд, Шоҳин, Зи бас ягонаи офоҳ дар сухандонист. Шамсуддин Шоҳин дар адабиёти нимаи дуюми асри XIX яке аз он шоиронест, ки дар ҳамаи навъҳои шеър эҷод кардааст. Тозакриҳои Шоҳин дар қасида, ғазал, қитъа, рубоӣ, тарҷеот, мусаммати мухаммас, маснавӣ ва ғайра хеле устодона аст. Шоҳин аз …

Муфассал »

Мазмуни манзумаи «Тӯҳфаи Дӯстон»

layli-majnun-2

Маснавии «Тӯҳфаи дӯстон» дуюмин асари калони Шоҳин буда, дар пайравии «Бӯстон»-и Саъдии Шерозӣ таълиф шудааст. Ин асар нотамом аст. Шоҳин онро дар мавзӯи панду андарз, мавъизату насиҳат ва умуман тарбияи инсон хостааст эҷод намояд. Вале шоир мебинад, ки тавассути андарз сиёсатмадорони асрро бо роҳи рост ҳидоят кардан маҳол ва ҳатто …

Муфассал »

Достони «Лайлӣ ва Маҷнун» ва мазмуни мухтасари он

Лайлӣ ва Маҷнун

Дар эҷодиёти Шоҳин достони «Лайлӣ ва Маҷнун» аз чанд ҷиҳат муҳим ва арзишманд аст. Аз як тараф, пазируфтани суннати адабӣ ва иртиботи ӯ ба эҷодиёти пешиниён муайян карда шавад, аз тарафи дигар, саҳму ҳиссаи Шоҳин дар эҷоди маснавиҳои ишқӣ-лирикӣ маълум мегардад. Инчунин барои донистани пояи шоирӣ ва ҳунари эҷодии шоир …

Муфассал »

Мероси адабии Шоҳин

kitob-660x330

Ба навиштан натавон шеъри маро кард тамом, Гарчи з-ошуфтадилӣ завқи сухан кам дорам. Осори Шамсуддин Шоҳин ба таври нисбатан ҷомеъ танҳо пас аз 42 соли вафоти шоир гирдоварӣ шудааст. Дар мероси адабии лирикии Шоҳин ҷои асосиро, пеш аз ҳама ғазал ишғол менамояд. Пас аз ғазал қасида, рубоӣ, қитъа, мусаммати мухаммас, …

Муфассал »