Главная / Гуногун (страница 4)

Гуногун

Ҷангҳо байни давлатҳои феодалӣ ва харобии хоҷагӣ (ибтидои асри XIX)

buxoro

Дар ибтидои асри XIX барои соҳиб шудан ба шаҳрҳои Тошканд, Ҷиззах ва баъзе дигар мулкҳои хурди кӯҳистон амири Бухоро ва хони Хуқанд муборизаи хунин мебурданд. Ин мубориза гоҳ ба нафъи як тараф ва гоҳ ба нафъи тарафи дигар анҷом меёфт. Барои Ӯротеппа мубориза зиёда аз ним аср давом кард. Сабаб …

Муфассал »

Ҳокимони Ӯротеппа ва Хуҷанд (охири асри XVIII- ибтидои асри XIX)

buxoro

Соли 1800 аз тарафи лашкари Бухоро Ӯротеппа забт шуд. Бародари Худоёрбий – Бобобий ҳокими ин мулк ва писари ӯ Бекмуродбий ҳокими Хуҷанд таъин шуданд. Бекмуродбеки ҷавон ба суи Ӯротеппа лашкар кашида амак ва падараруси худ Бобобийро ба қатл расонд. Аз ин воқеа истифода намуда, хони Хуқанд Олимхон Хуҷандро ишғол кард. …

Муфассал »

Бекҳои Ҳисор ва Кӯлоб (охири асри XVIII- ибтидои асри XIX)

amir

Амир Ҳайдар (1800-1826) ба тахти Бухоро нишаста ҳамоно ба қарор омад, ки ҳокимони вилоятҳо бояд иваз карда шаванд. Бо ин мақсад ӯ баъзеро бо осонӣ иваз намуд, барои иваз намудани баъзеи дигар лашкар кашид. Беки Ҳисор Алабердии Тоз нисбат ба аморати Бухоро сиёсати мустақилият дошт. Ин вазъият барои амир Ҳайдар …

Муфассал »

Хонҳои Хуқанд (охири асри XVIII- ибтидои асри XIX)

xoni-kukand

Хонии Хуқанд дар охири асри XVIII ва ибтидои асри XIX сарзамини васеъро ишғол намуд. Шаҳрҳои Хуқанд, Намангон, Андиҷон, Марғелон, Уш (дар водии Фарғона), Тошканд ва Туркистон, ноҳияҳои ҳозираи Тоҷикистон – Исфара, Конибодом, Ашт, каме дертар Дарвоз, Қаротегин ва Помир ба ин хонӣ тобеъ буданд. Бо ин қаноат накарда, хонҳо барои …

Муфассал »

Амирони Бухоро (халқи тоҷик дар нимаи аввали асри XIX)

kushbegi-buharyi

Соли 1800 амири Бухоро Шоҳмурод вафот кард. Ба ҷои ӯ писараш амир Ҳайдар ба тахти аморат нишаст. Ӯ соли 1826 дар синни 48-солагӣ аз дунё гузашт. Сулолаи хонадони Аштархонӣ (Ҷониҳо) худро аз авлоди пайғамбари ислом ҳазрати Муҳаммад пиндошта, тахаллуси ифтихории сайидро доштанд. Хонадони сулолаи манғития аз ин авлод набуданд. Бинобар …

Муфассал »

Таърихи хонии Хуқанд

603px-thumbnail

Фарғона дар охирҳои асри XVIII ниммустақил шуда буд. Дар асри XVIII ин мулк аз ҷиҳати мавқеи ҷуғрофии худ назар ба Бухоро, Хева ва Тошканд вазъияти афзалиятноктаре дошт. Зеро бисёр ҳодисоти харобиовар, аз ҷумла футуҳоти Нодиршоҳ, то он ҷо асар накарда буданд. Аз ин рӯ, аҳолии Фарғона хеле афзуда, иқтидори иқтисодии …

Муфассал »

Мубориза барои мустаҳкам кардани аморат

800px-vorota_arka

Пас аз вафоти Дониёл атолиқ валиаҳди ӯ Шоҳмурод соли 1785 ба тахти Бухоро нишаст. Дар ин сол косаи сабри аҳолии Бухоро лабрез шуда шӯриш бардоштанд. Дар рафти шӯриш беш аз ҳазор нафар кушта шуд. Муборизаи халқ ниҳоят вусъат дошт. Шоҳмурод маҷбур шуд савганд хурад, ки аҳолии Бухороро аз ҷабру зулм …

Муфассал »

Ҳукмронии Дониёл атолиқ

220px-a_heavily_armed_uzbek-_safavid_iran-_mid_16th_century

Баъд аз марги Муҳаммадраҳимхон, соли 1758 дар Бухоро шӯриш cap зад. Шӯришчиён чизу чораи сарватмандонро гирифта, хонаҳои онҳоро оташ заданд. Сабаби шӯриш ҷорӣ намудани андозҳои нави вазнин буд. Аммо шӯриш ба хун оғушта гардид. Дар чунин як шароити вазнин Дониёлбӣ атолиқ хукуматро ба дасти худ гирифт. Лекин вай тахти хониро …

Муфассал »

Амалиёти ҳокимони Ӯротеппа

istaravshan-gorod-gde

Баъд аз қатли ҳокими Ҳисор Муҳаммадаминбӣ хеш ва иттифоқчии ӯ, ҳокими Ӯротеппа Фозилбӣ дар қасди қотилон мешавад. Барои иҷрои мақсади худ мавриди мувофиқ меҷӯст. Чунин фурсат баъд аз вафоти хони Бухоро (1758) фаро расид, Фозилбӣ лашкар ба суи Самарқанд кашид. Ҳокими ин шаҳр, бародари Муҳаммадраҳимхон – Баротбек Султон буд. Баъд …

Муфассал »

Забти Ҳисор

hissor

Муҳаммадамини Ҳисорӣ баробари марди ҷасур ва сипоҳӣ будан, бо хунхорӣ ном бароварда буд. Касони зиёд аз ӯ тарсида ва норизо гашта, аз вилоят фирор намуданд. Ҳатто баъзе ноҳияҳо аз тасарруфи беки мазкур баромада ба тобеияти Бухоро гузаштанд. Бар абас рафтани нақшаи хони Бухоро нисбати Ӯротеппа ва иштироки ҳокими Ҳисор дар …

Муфассал »