Архивы за день : 03.01.2019

ФИРИСТОДАНИ ДУРУД ДАР ҶОЙҲОИ ТАЪКИДШУДА

islom-zan

ДАР БАЁНИ ҶОЙҲОЕ, КИ ФИРИСТОДАНИ ДУРУД ДАР ОН ҶОЙҲО ТАЪКИДИ БЕШТАР ЁФТААСТ Муъминонро чун ту худ фармудаӣ «саллу алайҳ», Бандаро ҷофи амоне нест чун «илло ладайҳ». Сад дуруду сад дуову сад салом аз мо алаиҳ» Бод доим ин дуруде, ки фиристодам илайҳ, То ки дар ҷунбиш бувад моҳи дарахтон аз …

Муфассал »

Аҳкоми дуруд фиристодан

surati-tarixi

Ва ҷумҳури уламо бар онанд, ки амри ба салавоти бар он Ҳазрат (с) дар ин оят маҳмул аст бар вуҷуб, аммо ихтилоф дар миқдори он воҷиб аст. Имом Молик (paҳ) гӯяд, ки: «Дар ҳамаи умр як бор воҷиб аст ва зиёда бар он мандубу мустаҳаб ва дар баъзе мавозеъ истеҳбоби …

Муфассал »

Фазоили дуруд гуфтан бар пайғамбарони пешина

payombaron

Бидон, эй муъмин, чунончӣ дуруд гуфтан бар Пайғамбари мо (с) савоб аст, дуруд гуфтан бар пайғамбарони дигар низ савоб аст, чунончӣ дар «Ҷомеу-л-фазоил» омадааст, ки Расулуллоҳ, (с) гуфт: «Ҳар кӣ рӯзе се бор «Салавотуллоҳи ало Одаму алайҳи-с-салом» гӯяд, Ҳақ таоло гуноҳони ӯро биёмурзад, агарчӣ гуноҳони ӯ бештар аз қатраҳои борон …

Муфассал »

ЗИКРИ АҲОДИСУ РИВОЁТЕ, КИ ДАР ФАЗОИЛИ CAЛABOT ФИРИСТОДАН

duo

ДАР БАЁНИ ЗИКРИ АҲОДИСУ РИВОЁТЕ, КИ ДАР ФАЗОИЛИ CAЛABOT ФИРИСТОДАН БА МО РАСИДААСТ Эй зи нӯши хамри ғафлат маст хуфта дар тариқ, Хуш дар cap гир пеш аз oн, ки бедорат кунанд. Гар на neш аз марг бедорӣ гузинӣ дар талаб, Аз чунuн хоби гарон бо марг бедорат кунанд. Абдулҳайи …

Муфассал »

ФАЗИЛАТҲОИ ДУРУД ФИРИСТОДАН БАР ПАЙҒАМБАР (С)

omin-duo-ramazon-qodirov

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим Ситам мепарварад оғӯши гул аз хор парвардан Забонеро, к-аз ӯ кори дуруд ояд ба саб[1] макшо. Мирзо Бедил Аввалин ва муҳимтарин унвон дар ин боб ин фармуда Худованди азза ва ҷалла дар Каломи Мазиди Худ аст ки бар умматони Ҳабиби Худ (с) чунин мефармояд, ки: «Инналлоҳа ва малоикатаҳу юсаллуна …

Муфассал »

Хосиятҳои оби найсон

boron

Борони оби найсонро[1] гирифта, бар он об ҳафтод бор сураи «Фотиҳа» ва ҳафтод бор «Ояту-л-Курсӣ» ва ҳафтод бор сураи «Кофирун» ва ҳафтод бор калимаи «Субҳоналлоҳи ва-л-ҳамду лиллоҳи ва ло илоҳа иллаллоҳу валлоҳу Акбару ва ло ҳавла ва ло қуввата илло биллоҳи-л-Алийи-л-Азим» ва ҳафтод бор калимаи «Ваҳдаҳу ло шарика Лaҳy Илоҳан …

Муфассал »

Муноҷот ба даргоҳи Қозиюлҳоҷот

duo-003

Худовандо, ба ҳаққи ҷуду фазлат, Ба ҳаққи қудрату изҳори адлат. Ба ҳаққи нуру анвору сифотат, Ба ҳаққи қудрату асрори покат. Ба ҳаққи қудратат бар чархи афлок, Ба ҳаққи санъатат дар пардаи хок. Ба ҳаққи Одаму нури чҷамолаш, Ба ҳаққи Шису асрори камолаш. Ба ҳаққи Нуҳу Иброҳиму Исҳоқ, Ба ҳаққи Юсуфу …

Муфассал »